Drukuj

1 marca, po raz dziesiąty obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła władza komunistyczna. Mimo grożących im represji nie złożyli broni. Niejednokrotnie za tę postawę płacąc najwyższą cenę.

marzec Pomnik Żołnierzy Niezłomnych w Jaśle

W 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dzień 1 marca ustanowił świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy nie zgadzali się, by podporządkować Polskę Związkowi Radzieckiemu i narzucić jej obywatelom ustrój komunistyczny.

Rokrocznie z tej okazji w Jaśle organizowano obchody poświęcone bohaterom tamtych czasów – Żołnierzom Niezłomnym, Wyklętym, walczącym z tymi, którzy chcieli zniszczyć Polskę, jej niezależność i niepodległość.

W tym roku, ze względu na sytuację pandemiczną i związane z tym zasady dotyczące m.in. zakazu zgromadzeń publicznych, nie będzie tradycyjnych obchodów z udziałem mieszkańców. Niemniej jednak zachęcamy do uczczenia ich pamięci indywidualnie!

Starosta Jasielski złoży kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy jasielskim „Ekonomiku” o godzinie 12:00.

Apelujemy, do osób zainteresowanym oddaniem czci Bohaterom, o indywidualne składanie kwiatów i wiązanek!

Cześć i Chwała Bohaterom !

                                                                                                                      Adam Pawluś

                                                                                                                      Starosta Jasielski