1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnych i w budynku Zespołu Szkół Nr 4  w Jaśle zorganizowano powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm RP 3 lutego 2011 r. z inicjatywy Ś.P. Lecha Kaczyńskiego. To święto wprowadzone zostało w hołdzie bohaterom, którzy po 1944 r. nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni i za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Nieliczni przeżyli czasy PRL-u i doczekali ustawy honorującej ich wieloletnie zasługi w walce z sowieckim okupantem – mówił do zgromadzonych przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnych Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Główne uroczystości odbyły się przy obelisku Żołnierzy Niezłomnych, na skwerku przy ZS Nr4, gdzie wysłuchano hymnu państwowego, apel pamięci poległych i  zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych przeprowadzili uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół w Trzcinicy. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, w przemówieniu omówił sytuację Żołnierzy Wyklętych:  „Obecnie do świadomości społecznej z opóźnieniem dociera prawda o walce i cierpieniu tysięcy Żołnierzy Wyklętych. Nadal w wielu kręgach społecznych występuje wypaczony obraz, rozpowszechniany przez 40 lat przez komunistyczną propagandę, która starała się najpierw zohydzić, a później wymazać z pamięci narodu tych, którzy mieli odwagę przeciwstawić się złu i zdradzie.(…) Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że przewaga komunistów nad organizacjami niepodległościowymi była ogromna, nie dając żołnierzom niezłomnym szansy na wygraną.  Bronili się jednak przed zagładą, licząc, że uda się im przetrwać i podtrzymać ducha polskiego. Racja moralna i narodowa była po ich stronie”.

Kolejnym punktem uroczystości była konferencja naukowa poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas której uczniowie ZS Nr 4 przedstawili wspomnienie Żołnierzy Niezłomnych w pieśni, prozie i poezji. Następnie interesujący referat pt. „Cichociemni spadochroniarze AK – mjr. H. Dekutowski” wygłosił przedstawiciel IPN-u, dr Krzysztof Tochman.

Na zakończenie Alicja Zając, Senator RP, pomysłodawczyni organizowania w Jaśle obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podziękowała młodzieży za przygotowanie pięknej uroczystości.

Starosta Jasielski podziękował przybyłym za wzięcie udziału w tej niezwykle wzruszającej, ale bardzo ważnej uroczystości. Zaprosił również do wzięcia udziału we Mszy Świętej w intencji Żołnierzy Niezłomnych, o godz. 18:00 w kościele Farnym.

W wydarzeniu tym uczestniczyli: Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, Jan Muzyka – Członek Zarządu Powiatu, Wojciech Piękoś – Wójt Gminy Jasło, przedstawiciele służb mundurowych: Andrzej Nykiel – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, Robert Wróbel - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, Kazimierz Wiśniowski - Komendant Straży Miejskiej w Jaśle, Marek Górniak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Marian Stój – Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, Ryszard Siepietowski – Dyrektor WORD Krosno, przedstawiciele jasielskiej „Solidarności” oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu jasielskiego.

„Żołnierze Wyklęci” to działacze organizacji antykomunistycznych i żołnierze zbrojnych oddziałów, których działalność skierowana była przeciwko okupantowi sowieckiemu i polskim instytucjom komunistycznym – zdrajcom narodu polskiego.

Uczestników kolejnego zrywu niepodległościowego spotkały ogromne represje. W powiecie jasielskim aresztowano z przyczyn politycznych kilkaset osób. Ich niepełny wykaz znajduje się na stronie powiatu jasielskiego pod linkiem: https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/kultura/741-chwala-bohaterom

P1100424
P1100424
P1100425
P1100425
P1100432
P1100432
P1100448
P1100448
P1100449
P1100449
P1100462
P1100462
P1100471
P1100471
P1100487
P1100487
P1100488
P1100488
P1100493
P1100493
P1100505
P1100505
P1100530
P1100530
P1100538
P1100538
P1100556
P1100556
P1100594
P1100594
P1100615
P1100615
P1100626
P1100626
P1100639
P1100639
P1100654
P1100654
P1100666
P1100666
P1100696
P1100696
P1100725
P1100725
P1100731
P1100731
P1100756
P1100756
P1100769
P1100769
P1100775
P1100775
P1100780
P1100780
P1100791
P1100791
P1100814
P1100814
P1100848
P1100848
P1100870
P1100870