W dniu 9 września br. w Rzeszowie miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Gen. Broni Stanisławowi Maczkowi.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym. Następnie uczestnicy udali się na Ulicę Unii lubelskiej, gdzie po odsiewaniu hymnu, powitaniu gości i przypomnieniu sylwetki Generała nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Stowarzyszenie Honorowych Podhalańczyków. Napis na tablicy głosi: „W tym budynku mieszkał płk dypl. Stanisław Maczek dowódca 10 Brygady Kawalerii i komendant garnizonu Rzeszów, obrońca miasta w 1939 r., późniejszy generał broni, dowódca I Dywizji Pancernej i Korpusu Polskiego w W. Brytanii, Honorowy Obywatel Rzeszowa”.

Gen. dyw. w stanie spoczynku Fryderyk Czekaj – przewodniczący Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków, przedstawił życiorys i dokonania Gen. Stanisława Maczka. Mówił o jego służbie w Rzeszowie i o udziale w wojnie obronnej w 1939 r. oraz o wyzwalaniu miast Francji, Belgii, Holandii i Niemiec.

Po złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową odegrano „Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego”.

Podczas uroczystości Powiat Jasielski reprezentował Adam Pawluś, Starosta Jasielski.

1
1
received_423709324929624
received_423709324929624
received_2443495662383371
received_2443495662383371