W piątek, 27 września br., nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Żołnierzy Wyklętych, poświęconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego, który powstał przy Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle. Koncepcję architektoniczną pomnika przygotował znany i wybitny polski rzeźbiarz emigracyjny Andrzej Pityński.

Patronat honorowy na tym wydarzeniem objęli: Mateusz Morawiecki – Premier RP, Jan Wątroba – Biskup Rzeszowski, Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Alicja Zając – Senator RP, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Grupa LOTOS S.A.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 17:00 w kościele w Kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej  Marii Panny od  Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych. List od  Biskupa Jana Wątroby odczytał ks. Zbigniew Irzyk, Dziekan Dekanatu Jasło – Wschód. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Kraska. Mszę uświetnił występ chóru z Laurenti z Warzyc oraz Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Osobnicy.

Po mszy uczestnicy przeszli pod Pomnik, gdzie miały miejsce dalsze obchody. W asyście pocztów sztandarowych i kompanii honorowej z Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Następnie Starosta Jasielski Adam Pawluś powitał licznie przybyłych na tę uroczystość gości, w tym w szczególności: Alicję Zając - Senator RP, Bogdana Rzońcę - Posła do Parlamentu Europejskiego, Piotra Babinetza – Posła RP,  Stanisława Piotrowicza – Posła RP, w imieniu Ewy Leniart - Wojewody Podkarpackiego Irenę Kozimala – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu, rodziny żołnierzy wyklętych, Zygmunta Bielskiego- adiutanta finansowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA, dr Teofila Lachowicza – archiwistę Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, dr Witolda Zycha - pełnomocnika Andrzeja Pityńskiego, Jerzego Borcza - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisława Chęća – Starostę Sanockiego, Janusza Cecułę – Wicestarostę Sanockiego, członków zarządu i radnych Powiatu Jasielskiego, Ryszarda Pabiana - Burmistrz Miasta Jasła oraz przewodniczącego Rady - Henryka Raka, wójtów gmin z terenu powiatu jasielskiego, dr Piotra Szopę - Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie, dr Dominika Wróbela - Prezesa Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjnego w Jaśle, duchowieństwo, kombatantów, przedstawicieli Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” i NSZZ „Solidarność” Oddział w Jaśle, służb mundurowych, zakładów pracy, dyrektorów jednostek organizacyjnych, szkół i placówek oświatowych powiatu jasielskiego, poczty sztandarowe, młodzież szkolną, darczyńców i wykonawców pomnika.

 Żołnierzom Wyklętym przyświecała najwyższa idea: wolna od obcych wpływów, suwerenna, prawdziwie demokratyczna Polska. Walczyli oni z komunistycznym okupantem dosłownie rozumiejąc słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. Mam nadzieję, że pomnik ten stanie się niejako swego rodzaju testamentem przekazywanym kolejnym pokoleniom, że konieczna jest dbałość, troska i walka o wolność, suwerenność i niepodległość Polski. Ciągle jeszcze mamy wiele spraw niewyjaśnionych i musimy żądać dojścia do prawdy i bronić dla nas świętych wartości. Pamiętajmy o tym i przekażmy tę wiedzę następnym pokoleniom.  – mówił do zgromadzonych na uroczystości starosta Adam Pawluś.

Starosta  złożył serdeczne podziękowania darczyńcom, dzięki wsparciu których pomnik miał szansę powstać, a więc m.in.: Andrzejowi Pityńskiemu, Fundacji Lotos, Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej, Okręg 2 w Nowym Jorku oraz osobom indywidualnym. Podziękował również Ryszardowi Karwanowi, który wykonał cokół pomnika i Piotrowi Piszczkiewiczowi - wykonawcy odlewu.

Pomnik, odlany z brązu, przedstawia Orła w koronie, walczącego z hydrami symbolizującymi okupanta i stojące za nim organizacje. Mistrz Andrzej Pityński przesłał  list,  który w jego imieniu odczytał dr Witold Zych: Ogarnia mnie wielka radość, że pomnik już stoi, że już głosi prawdę o bohaterach tej ziemi, Waszej Ziemi. Ten symbol prawdy, w formie kompozycji w brązie, jest świadectwem wielkiej Gehenny Narodu Polskiego po II Wojnie Światowej, bezkompromisowej walki z terrorem stalinowskim, którego ofiary próbowano ukryć przez ponad 70 lat. Dziś pomnik już stoi i spełnia swoje zadanie. Dobry pomnik to kamerton uczuć, którego się widzi i czuje. Raz widziany pamięta się przez całe życie. Oby ten pomnik przypominał Wam kim jesteście i dokąd idziecie. Niech Was Bóg błogosławi. Niech żyje Polska. 

Starosta odczytał list Mateusza Morawieckiego - Premiera RP.

Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości były słowa wypowiedziane przez  członków rodzin żołnierzy wyklętych, córki Stanisława Żabińskiego i Edwarda Niziołka. Podkreślały jak ważna jest pamięć o ich ojcach i o wszystkich żołnierzach niezłomnych, których męczeństwo, bohaterstwo i oddanie Ojczyźnie przez wiele lat celowo było wymazywane ze świadomości Polaków. Jak podkreśliła Grażyna Żabińska Olszak, córka Stanisława Żabińskiego: Pomnik ten przywraca im godność i pamięć.

Po odczytaniu apelu pamięci nastąpiło odsłonięcie pomnika przez starostę jasielskiego i członków rodzin żołnierzy niezłomnych. Poświecenie pomnika, którego dokonał ks. Stanisław Paszek  i  złożenie pod nim kwiatów przez licznie przybyłe delegacje oraz osoby prywatne, było ostatnim punktem uroczystości.

1
1
P1170828
P1170828
P1170847
P1170847
P1170852
P1170852
P1170858
P1170858
P1170860
P1170860
P1170861
P1170861
P1170862
P1170862
P1170867
P1170867
P1170869
P1170869
P1170871
P1170871
P1170874
P1170874
P1170877
P1170877
P1170878
P1170878
P1170882
P1170882
P1170885
P1170885
P1170886
P1170886
P1170888
P1170888
P1170893
P1170893
P1170894
P1170894
P1170899
P1170899
P1170903
P1170903
P1170912
P1170912
P1170935
P1170935
P1170945
P1170945
P1170955
P1170955
P1170963
P1170963
P1170971
P1170971
P1170979
P1170979
P1170993
P1170993
P1180001
P1180001
P1180002
P1180002
P1180005
P1180005
P1180007
P1180007
P1180014
P1180014
P1180019
P1180019
P1180020
P1180020
P1180026
P1180026
P1180032
P1180032
P1180035
P1180035
P1180041
P1180041
P1180045
P1180045
P1180048
P1180048
P1180050
P1180050
P1180053
P1180053
P1180056
P1180056
P1180059
P1180059
P1180061
P1180061
P1180063
P1180063