W dniu 24 marca br. w Jaśle odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym obchody zostały ograniczone do złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicą upamiętniającą Eleonorę Goleń w ograniczonym gronie osób.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Jasielski Adam Pawluś, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Andrzej Konopka, Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle Renata Skórka oraz rodzina zmarłej Eleonory Goleń.

Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą Eleonorę Goleń, rozstrzelaną przez Niemców 5 stycznia 1943 roku za pomoc udzieloną żydowskiej dziewczynce oraz innych mieszkańców Powiatu Jasielskiego, którzy nieśli pomoc Żydom w czasie II wojny światowej.

Starosta Jasielski Adam Pawluś zwrócił się do zgromadzonych: Po raz trzeci spotykamy się przed budynkiem Sądu Rejonowego w Jaśle,  w miejscu dawnego więzienia, gdzie umieszczono tablicę upamiętniającą postać Eleonory Goleń oraz innych mieszkańców powiatu jasielskiego, którzy podczas II wojny światowej, pomimo grożącej im kary śmierci, pomagali Żydom. 

Eleonora Goleń (z domu Wojnarowicz) podczas okupacji niemieckiej ukrywała za wiedzą męża Stanisława, przebywającego czasowo poza domem, 10-letnią żydowską dziewczynkę, Annę Parzyczewską. Na skutek donosu w grudniu 1942 r. Eleonora i Anna zostały aresztowane przez gestapo i przewiezione do więzienia w Jaśle. Dziewczynkę rozstrzelano 10 grudnia 1942 r., a Eleonorę – 5 stycznia 1943 r., po miesięcznym śledztwie. Zginęła pod murem jasielskiego więzienia. Jej egzekucja miała pokazowy charakter. Przed zamordowaniem oprowadzono ją po okolicy, demonstrując mieszkańcom, czym grozi przechowywanie Żydów. Po egzekucji Niemcy nie pozwolili zabrać ciała Eleonory.

Barbarzyństwo dokonane przez Niemców daje znać o sobie również dzisiaj.

Jak wszyscy wiemy w Jaśle realizowana jest niezwykle potrzebna miastu droga wojewódzka nr 992. Na etapie planowania inwestycji nie było wiadomo, iż na trasie przebiegu planowanej drogi mogą znajdować się szczątki ludzkie. Przed rozpoczęciem tej inwestycji nikt z nas nie przypuszczał, że na jej szlaku,  w trakcie prowadzonych prac, robotnicy znajdą szczątki ludzkie, ślady niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej.

Ze zdziwieniem przyjąłem informację, że niektóre media zarzucają nam, iż prowadzimy inwestycję na terenie cmentarza żydowskiego i nie reagujemy, mimo znalezienia ludzkich szczątków.

Żadna z osób, które uczestniczyły w przygotowaniach do realizacji tej inwestycji nie miała i nie ma zamiaru zakłócać spokoju zmarłych, znieważać, czy zbezczeszczać zwłok.

Ofiary II wojny św. wymagają szacunku, godnego traktowania i w miarę możliwości identyfikacji.

 Wiem, że IPN podjął działania w celu identyfikacji szczątków, które znajdują się w obrębie tej inwestycji. Przeglądane są materiały archiwalne i podjęte czynności zmierzające do identyfikacji.

Apeluję o pilne przeniesienie szczątków, które ewentualnie nie zostałyby zidentyfikowane na cmentarz w Warzycach. Tam zostałyby pochowane obok innych ofiar zbrodni niemieckich z czasów II wojny św.: Polaków, Żydów, Rosjan i innych narodowości.

Popieram również wniosek rodziny Eleonory Goleń o zidentyfikowanie jej szczątków, bo wtedy takie uroczystości jak dzisiejsza, mogłyby być zorganizowane nad jej grobem, a nie tylko przy tej skromnej tablicy.

 

1
1
IMG_9684
IMG_9684
IMG_9697
IMG_9697
IMG_9704
IMG_9704
IMG_9708
IMG_9708
IMG_9712
IMG_9712

 

W dniu 2 marca br.  miały miejsce jasielskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddano hołd tym, którzy za walkę o wolną i niepodległą Polskę przez reżim komunistyczny mieli zostać skazani na śmierć, niesławę i zapomnienie.

„My, Polacy, przechowaliśmy jednak wiedzę o tym, kto w naszych dziejach najnowszych zasłużył na chwałę, a kto na potępienie, kto był patriotą wiernym Ojczyźnie, a kto się jej sprzeniewierzył. A kiedy ponownie odzyskaliśmy wolność, pamięć i prawda – ocalone w rodzinach i środowiskach kombatanckich – stały się własnością całego narodu. Dziś znów, tak jak w latach międzywojnia, bohaterowie wojny 1920 roku mają swoje pomniki i poczesne miejsce w historii ojczystej. I także ich następcy – niezłomni żołnierze antykomunistycznego powstania – mają dziś swoje miejsce w Panteonie obrońców niepodległej Rzeczpospolitej.” - przypomniał Prezydent RP Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników tegorocznych obchodów.

Obchody w dniu dzisiejszym rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobie Władysława Rosoła, pseudonim „Moryc”, na Starym Cmentarzu w Jaśle.

Główne uroczystości odbyły się przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnym przy ZS Nr 4, gdzie wysłuchano hymnu państwowego oraz apelu pamięci poległych i zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych. Starosta Jasielski Adam Pawluś powitał wszystkich przybyłych, a w szczególności: Alicję Zając – Senator RP, Jerzego Borcza – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Ryszarda Pabiana – Burmistrza Miasta Jasła, Henryka Raka – Przewodniczącego Rady Miasta Jasła, Bogdana Kręcisza – Wójta Gminy Skołyszyn, Wojciecha Piękosia – Wójta Gminy Jasło, kombatantów, harcerzy, komendantów powiatowych służb mundurowych, przedstawicieli Stowarzyszenia „Solidarni” w Jaśle, dyrektorów jasielskich zakładów pracy i instytucji, jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, poczty sztandarowe, uczniów klas mundurowych z  Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz młodzież. Szczególne podziękowania za przybycie na uroczystość starosta przekazał  rodzinom Żołnierzy Wyklętych.

Starosta odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart. W swoim przemówieniu przybliżył zgromadzonym sylwetkę Władysława Rosoła, jednego z wielu żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli na terenie powiatu jasielskiego z reżimem komunistycznym.

Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem zgromadzeni udali się do auli Zespołu Szkół Nr 4. Po odczytaniu listu skierowanego do uczestników przez Marię Kurowską - Posła na Sejm, głos zabrała rodzina Władysława Rosoła. W wzruszających słowach opowiedzieli przekazywaną w rodzinie historię działalności konspiracyjnej i okrutnej  śmierci tego żołnierza wyklętego ale nigdy niezapomnianego. Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali bardzo nastrojowy program słowno-muzyczny. Podsumowaniem uroczystości był wykład dr Pawła Furmana – przedstawiciela Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 Robert Niemiec podziękował przybyłym za wzięcie udziału w tej uroczystości, przypominając, że w ten sposób nie tylko utrwala się pamięć o bohaterach powstania antykomunistycznego, ale przywraca się im należną chwałę.

Ostatnim punktem obchodów był różaniec oraz Msza Święta w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych w kościele Farnym.

 

1
1
IMG_9376
IMG_9376
IMG_9381
IMG_9381
IMG_9383
IMG_9383
IMG_9389
IMG_9389
IMG_9394
IMG_9394
IMG_9398
IMG_9398
IMG_9403
IMG_9403
IMG_9414
IMG_9414
IMG_9422
IMG_9422
IMG_9426
IMG_9426
IMG_9430
IMG_9430
IMG_9435
IMG_9435
IMG_9445
IMG_9445
IMG_9455
IMG_9455
IMG_9458
IMG_9458
IMG_9460
IMG_9460
IMG_9464
IMG_9464
IMG_9468
IMG_9468
IMG_9471
IMG_9471
IMG_9472
IMG_9472
IMG_9475
IMG_9475
IMG_9477
IMG_9477
IMG_9479
IMG_9479
IMG_9481
IMG_9481
IMG_9486
IMG_9486
IMG_9487
IMG_9487
IMG_9491
IMG_9491
IMG_9494
IMG_9494
IMG_9496
IMG_9496
IMG_9500
IMG_9500
IMG_9503
IMG_9503
IMG_9506
IMG_9506
IMG_9507
IMG_9507
IMG_9509
IMG_9509
IMG_9510
IMG_9510
IMG_9514
IMG_9514
IMG_9519
IMG_9519
IMG_9525
IMG_9525
IMG_9528
IMG_9528
IMG_9534
IMG_9534
IMG_9536
IMG_9536
IMG_9539
IMG_9539
IMG_9546
IMG_9546
IMG_9552
IMG_9552
P1020644
P1020644
P1020651
P1020651
P1020652
P1020652
P1020655
P1020655

 

27 stycznia w auli PWSZ w Krośnie odbyło się podsumowanie  Konkursu  Historyczno-Literackiego „Żyliśmy tu razem - śladami podkarpackich Żydów”, zorganizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu  przez PCEN, Oddział w Krośnie i Urząd Miasta Krosno.

Uczennice z Liceum w Kołaczycach  zostały laureatkami  Konkursu: Wiktoria Biernacka  zajęła I miejsce a  Angelika Urban III miejsce, a ich prace, zainspirowane historią kołaczyckich Żydów,  zostały wydane w okolicznościowej antologii.  Podczas uroczystości z prelekcją na temat „Dziejów krośnieńskich Żydów” wystąpiła dr Ewa Bereś, a Pan Łukasz Stachurski przedstawił subiektywną  opowieść o historii pamiętnika pisanego  przez  żydowskiego chłopca Paula . Paul  przez dwa lata pobytu w Rymanowie, opisywał to, co go otaczało, mówił  o dziecięcych zabawach, nauce, zainteresowaniach, ale także o strachu i śmierci. Jego pamiętnik to dziecięcy testament, przestroga na przyszłość.

LO Kołaczycke

 

83336715_218919125801931_2284623319560880128_n
83336715_218919125801931_2284623319560880128_n
83697578_835394160247287_4162317527415783424_n
83697578_835394160247287_4162317527415783424_n
84981003_206045310570127_5161573829545295872_n
84981003_206045310570127_5161573829545295872_n

 

Zapraszamy dzieci wraz z rodzinami na wspaniałe przedstawienie kukiełkowe Teatru Nemno pod tytułem "Czerwony Kapturek".
Spektakl odbędzie się 13.01.2020 r. o godzinie 17:00, w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.
Wstęp 8 zł, bilet do nabycia na portierni MDK.

MDK w Jaśle

plakat czerwony kapturek 1 1