Przy Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle powstaje „pomnik” poświęcony Żołnierzom Niezłomnym, którego koncepcję architektoniczną przygotował wybitny polski rzeźbiarz emigracyjny Andrzej Pityński. Artysta poinformował, że gipsowy model rzeźby, która zostanie ustawiona na wykonanym już cokole, został ukończony.

Pomysł wykonania dzieła, które uczciłoby pamięć Tych, którzy dla wolnej Polski poświęcili wszystko, także życie, narodził się w 2018 r. Inicjałem jego powstania był ówczesny Zarząd Powiatu w Jaśle. Cokół pod rzeźbę został już wykonany, natomiast trwały prace nad mającą go zwieńczyć rzeźbą. Mistrz Andrzej Pityński, w piśmie do Adama Pawlusia, Starosty Jasielskiego poinformował, że model pomnika w gipsie, w skali 1:1, został właśnie zakończony. Artysta wykonał model na własny koszt, jako dar dla Powiatu Jasielskiego. Jak informuje, po podpisaniu kontraktu z odlewnią, prześle tam swoje dzieło, pocięte na dziesięć segmentów. Po odlaniu w brązie i ostatecznym dopracowaniu, zostaną pospawane w całość. Artysta osobiście będzie nadzorował montaż całej kompozycji.

Powstanie w Jaśle „pomnika” autorstwa Andrzeja Pityńskiego, autora m.in. pomnika katyńskiego w Jersey City i pomnika poświęconego rzezi wołyńskiej, jest wielkim zaszczytem dla miasta i regionu jasielskiego.

Kompozycja dzieła przedstawia Orła Polskiego w koronie z ryngrafem „Matki Boskiej Ostrobramskiej”, walczącego z trzema hydrami symbolizującymi okupanta i stojącymi za nimi organizacje. 

Zbiórkę pieniędzy na jego wykonanie organizuje Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. Część środków została już zebrana. Wszyscy, którym Wolna Polska i jej historia oraz związani z nią bohaterowie nie są obojętni, mogą dokonać wpłat pieniężnych na konto Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjnego Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle nr: 18 1240 2337 1111 0010 1028 2914, z dopiskiem: „Budujemy Pomnik Żołnierzy Niezłomnych" lub w ramach darowizny przy rozliczeniu PIT na nr KRS: 0000251764.

Front
Front
left 3 4
left 3 4
Left Profile
Left Profile
right profile
right profile
Back 2
Back 2

 

Co ma wspólnego Vivaldi z kosmosem? Wydawałoby się, że nic… A jednak! Już 3 kwietnia br., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Fundacja Tygodnika Powszechnego zapraszają do wspólnych rozważań nad wszechświatem z Einsteinem i Vivaldim.

Spotkanie pt. „Cztery pory roku w muzyce i kosmosie” odbędzie 3 kwietnia br., o godz. 17.00 w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego. Gośćmi kolejnego spotkania z cyklu „Wielkie Pytania w Nauce” będą ks. prof. Michał Heller – uczony, kosmolog, filozof i teolog oraz prof. Krzysztof Jakowicz – wybitny polski skrzypek. Mistrzom towarzyszyć będzie zespół ARSO Ensemble w składzie: Robert Naściszewski (skrzypce), Orest Telwach (skrzypce), Izabela Tobiasz (altówka), Anna Naściszewska (wiolonczela), Sławomir Ujek (kontrabas), z gościnnym udziałem Andrzeja Zawiszy (klawesyn), który wykona utwór „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego.

„Trudno oddzielić ludzkie przeżywanie piękna od kodów ukrytych w naszych genach. Piękno należy także do najbardziej abstrakcyjnych pojęć ludzkiego ducha. W zachwycie pięknem, manifestującym się w każdej porze roku, daje znać o sobie nasze drzewo genealogiczne głęboko wrośnięte w przeszłość naszej planety i ostatecznie całego Kosmosu.

Sztuka jest rodzajem poznawania Wszechświata, a nauka rodzajem jego kontemplacji. W sztuce Wszechświat przemawia do nas tymi swoimi wymiarami, których nie da się wyrazić inaczej. Poprzez naukowe teorie wnikamy w tajniki Wszechświata i dajemy się uwieść jego pięknu.

Cykle czasu, powtarzające się w nawrotach pór roku, są tylko rezonansem kosmicznych cykli, tworzących historię Wszechświata.

W wykładzie, przeplatanym koncertem, te cykle odnajdziemy w sobie i poddamy się ich pięknu”.

Ks. prof. M. Heller

 plakat

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych, przy wsparciu i pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizuje ogólnopolski konkurs kulinarny mający promować najlepsze tradycyjne potrawy z całej Polski.

„Bitwa Regionów” jest konkursem skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji skupiających Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń skupiających kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2019 r., za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl lub w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, nr tel. 17 85 37 837.

Konkurs będzie się składał z III etapów. Organizator przedstawi do 15 kwietnia 2019 r. od 6 do 10 najlepszych KGW z Podkarpacia, które zmierzą się w II etapie w dniu 9 czerwca w Górnie. Finał odbędzie się w Poznaniu podczas targów „Smaki Regionów” 28-30 września 2019 r.

Więcej szczegółów na powyższej stronie internetowej oraz pod numerem tel. 17 85 37 883.

Na laureatów konkursu kulinarnego czekają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu AGD.

Ogłoszenie_bitwa_regionów
Ogłoszenie_bitwa_regionów

 

1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnych i w budynku Zespołu Szkół Nr 4  w Jaśle zorganizowano powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm RP 3 lutego 2011 r. z inicjatywy Ś.P. Lecha Kaczyńskiego. To święto wprowadzone zostało w hołdzie bohaterom, którzy po 1944 r. nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni i za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Nieliczni przeżyli czasy PRL-u i doczekali ustawy honorującej ich wieloletnie zasługi w walce z sowieckim okupantem – mówił do zgromadzonych przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnych Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Główne uroczystości odbyły się przy obelisku Żołnierzy Niezłomnych, na skwerku przy ZS Nr4, gdzie wysłuchano hymnu państwowego, apel pamięci poległych i  zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych przeprowadzili uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół w Trzcinicy. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, w przemówieniu omówił sytuację Żołnierzy Wyklętych:  „Obecnie do świadomości społecznej z opóźnieniem dociera prawda o walce i cierpieniu tysięcy Żołnierzy Wyklętych. Nadal w wielu kręgach społecznych występuje wypaczony obraz, rozpowszechniany przez 40 lat przez komunistyczną propagandę, która starała się najpierw zohydzić, a później wymazać z pamięci narodu tych, którzy mieli odwagę przeciwstawić się złu i zdradzie.(…) Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że przewaga komunistów nad organizacjami niepodległościowymi była ogromna, nie dając żołnierzom niezłomnym szansy na wygraną.  Bronili się jednak przed zagładą, licząc, że uda się im przetrwać i podtrzymać ducha polskiego. Racja moralna i narodowa była po ich stronie”.

Kolejnym punktem uroczystości była konferencja naukowa poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas której uczniowie ZS Nr 4 przedstawili wspomnienie Żołnierzy Niezłomnych w pieśni, prozie i poezji. Następnie interesujący referat pt. „Cichociemni spadochroniarze AK – mjr. H. Dekutowski” wygłosił przedstawiciel IPN-u, dr Krzysztof Tochman.

Na zakończenie Alicja Zając, Senator RP, pomysłodawczyni organizowania w Jaśle obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podziękowała młodzieży za przygotowanie pięknej uroczystości.

Starosta Jasielski podziękował przybyłym za wzięcie udziału w tej niezwykle wzruszającej, ale bardzo ważnej uroczystości. Zaprosił również do wzięcia udziału we Mszy Świętej w intencji Żołnierzy Niezłomnych, o godz. 18:00 w kościele Farnym.

W wydarzeniu tym uczestniczyli: Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, Jan Muzyka – Członek Zarządu Powiatu, Wojciech Piękoś – Wójt Gminy Jasło, przedstawiciele służb mundurowych: Andrzej Nykiel – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, Robert Wróbel - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, Kazimierz Wiśniowski - Komendant Straży Miejskiej w Jaśle, Marek Górniak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Marian Stój – Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, Ryszard Siepietowski – Dyrektor WORD Krosno, przedstawiciele jasielskiej „Solidarności” oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu jasielskiego.

„Żołnierze Wyklęci” to działacze organizacji antykomunistycznych i żołnierze zbrojnych oddziałów, których działalność skierowana była przeciwko okupantowi sowieckiemu i polskim instytucjom komunistycznym – zdrajcom narodu polskiego.

Uczestników kolejnego zrywu niepodległościowego spotkały ogromne represje. W powiecie jasielskim aresztowano z przyczyn politycznych kilkaset osób. Ich niepełny wykaz znajduje się na stronie powiatu jasielskiego pod linkiem: https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/kultura/741-chwala-bohaterom

P1100424
P1100424
P1100425
P1100425
P1100432
P1100432
P1100448
P1100448
P1100449
P1100449
P1100462
P1100462
P1100471
P1100471
P1100487
P1100487
P1100488
P1100488
P1100493
P1100493
P1100505
P1100505
P1100530
P1100530
P1100538
P1100538
P1100556
P1100556
P1100594
P1100594
P1100615
P1100615
P1100626
P1100626
P1100639
P1100639
P1100654
P1100654
P1100666
P1100666
P1100696
P1100696
P1100725
P1100725
P1100731
P1100731
P1100756
P1100756
P1100769
P1100769
P1100775
P1100775
P1100780
P1100780
P1100791
P1100791
P1100814
P1100814
P1100848
P1100848
P1100870
P1100870

 

 

pamieci_zolnierzy_A3-2019
pamieci_zolnierzy_A3-2019

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych publikujemy wykaz działaczy organizacji antykomunistycznych i żołnierzy zbrojnych oddziałów, którzy w latach 1945 – 1956 prowadzili na terenie miasta i ziemi jasielskiej walkę o wolną Polskę. Wśród nich byli przedstawiciele wszystkich klas społecznych: księża, robotnicy, chłopi, inteligenci.

Komuniści, chcąc przejąć władzę, musieli spacyfikować społeczeństwo polskie. Swoje główne uderzenie skierowali przeciwko elitom politycznym, popierającym Rząd Polski na emigracji oraz przeciw żołnierzom i kadrze dowódczej Armii Krajowej, która stała się symbolem walki z okupantem niemieckim. Normą stały się aresztowania, skrytobójcze mordy, tortury, pokazowe procesy zakończone wyrokami śmierci. W 1948 roku, po wyeliminowaniu zorganizowanej opozycji, skala represji nie zmniejszyła się. W następnych latach „wrogami ludu” stawali się rolnicy (przeciwnicy kolektywizacji), rzemieślnicy, prywatni właściciele, młodzież szkolna. Władze komunistyczne wypowiedziały także wojnę Kościołowi katolickiemu, który stał się obrońcą wiary i praw obywatelskich.

Przy Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle powstaje obelisk poświęcony Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego. Zostanie on zwieńczony sylwetką orła walczącego z hydrami. Jego odsłonięcie nastąpi prawdopodobnie w tym roku. Na tą uroczystość pragniemy zaprosić rodziny Żołnierzy Wyklętych. O terminie uroczystości będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz w mediach.

Umieszczony poniżej wykaz zawiera nazwiska i dane osób z terenu miasta Jasła i ziemi jasielskiej, które po 1945 roku podjęły walkę z sowieckim okupantem i polskimi instytucjami komunistycznymi – zdrajcami narodu polskiego. Nie jest to oczywiście pełna lista, historia wielu bohaterów nadal czeka na swoje odkrycie.

Wykaz Żołnierzy Wyklętych związanych
z powiatem jasielskim

Dane osobowe

Działalność konspiracyjna
i polityczna
w latach 1939–1956

Represje władz komunistycznych

Uwagi

Działacze Stronnictwa Narodowego, żołnierze Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej i oddziałów antykomunistycznych po 1945 r.

Ks. Florian Zając

Ur. 17 XII 1906 r. w Kruhelu Małym. W latach 1939-1948 proboszcz parafii w Bączalu Dolnym

Przywódca duchowy działaczy niepodległościowych  i żołnierzy związanych z SN i NOW w powiecie jasielskim. Członek powiatowego sztabu NOW.

Aresztowany 21 VI 1948 r. Po brutalnym śledztwie w PUBP został umieszczony w więzieniu w Sanoku. Wyrokiem WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku skazany na 10 lat więzienia.

Przebywał w więzieniach we Wronkach i Rawiczu. Ciężko chory został objęty ustawą amnestyjną i zwolniony z więzienia 23 X 1953 r.

Adolf Kosiek „Józef”

Ur. 20 III 1913 r. w Czarnym Dunajcu

Absolwent gimnazjum w Jaśle i Wydziału Prawa UJ. Prezes zarządu powiatowego SN. Członek sztabu NOW w powiecie. Delegat powiatowy w Jaśle Delegatury Rządu na Kraj.

Aresztowany 16 VIII 1946 r. w Krakowie. 27 IX 1946 r. wyrokiem WSR w Krakowie skazany na 3 lata więzienia. Po amnestii wyszedł na wolność 16 lI 1947 r.

W 1960 r. ponownie zamieszkał w Jaśle. Był nauczycielem w Liceum Ekonomicznym

Władysław Szewczyk „Sielski”

Ur. 10 VI 1919 r. w Jaśle, ppor. AK.

NOW, zastępca komendanta Obwodu AK Jasło (1943-1944), komendant powiatowy NOW (wrzesień 1944-sierpień 1945), współpraca ze Zrzeszeniem „WiN” na Górnym Śląsku

Aresztowany 12 VIII 1951r. w Bytomiu. W 1952 r. skazany przez WSR w Rzeszowie na 5 lat i 6 miesięcy więzienia.

Przebywał w więzieniu w Rzeszowie i OPW w Chorzowie.  Zwolniony z więzienia 14 VI 1954 r

W ostatnich latach życia mieszkał w Niemczech.

Roman Myśliwiec „Wrzos”

Ur. 21 IV 1924 r. w Jaśle.

NOW – AK, Oddział Partyzancki  OP-11, dowódca oddziału dywersyjnego NOW w pow. jasielskim (wrzesień 1944-marzec 1945), dowódca oddziału antykomunistycznego w pow. jasielskim (marzec-październik 1945). 17 X 1945 r. ujawnił się z oddziałem w PUBP w Jaśle

Aresztowany w marcu 1945 r. Zbiegł z aresztu MO i PUBP w Jaśle. Ponownie aresztowany 2 IX 1947 r. Przeszedł śledztwo w PUBP w Gdyni i WUBP w Rzeszowie  Uciekł z aresztu 19 III 1947 r.

Po nielegalnym przekroczeniu granicy dotarł do Francji. Służył w PKW. Powrócił do Polski w 1956 r. Przez wiele lat poddany inwigilacji SB.

Stanisław Budziak „Wiktor”

Ur. 26 X 1917 r. w Trzcinicy.

Zastępca komendanta powiatowego NOW, wiceprezes nielegalnego powiatowego zarządu SN, opiekun MWP, żołnierz oddziału Romana Myśliwca.

Aresztowany 28 XI 1946 r. Skazany 28 XI 1947 r. przez WSR w Rzeszowie na 12 lat więzienia.

Przebywał w więzieniach w Rzeszowie, Wronkach, Potulicach i Bielawach. Po uwzględnieniu amnestii zwolniony z więzienia 29 I 1954 r. Wyjechał do Kanady.

Kazimierz Budziak „Cis”

Ur. 13 XII 1922 r. w Trzcinicy.

NOW – AK, żołnierz oddziału R. Myśliwca.

Aresztowany 17 X 1950 r. Po śledztwie w PUBP w Jaśle przewieziony do więzienia na zamku w Rzeszowie. W kwietniu 1951 r. skazany przez WSR w Rzeszowie na 8 lat więzienia.

Z Rzeszowa skierowany do więzienia w Sieradzu.  Zwolniony 15 IV 1954 r. Wyjechał do Kanady.

Roman Myśliwiec „Bogdan”, s. Juliana
Ur. 2 XI 1922 r. w Jaśle.

NOW – AK,  Oddział Partyzancki  OP-11, żołnierz oddziału R. Myśliwca.

Aresztowany przez MO w maju 1945 r., uciekł z aresztu. Aresztowany w 1947 r. zbiegł z aresztu WUBP w Rzeszowie. Aresztowany po raz trzeci 12 XI 1949 r. Wyrokiem WSR w Rzeszowie skazany 6 X 1950 r. na 11 lat więzienia.

19 VI 1954 r. NSW złagodził wyrok do 4 lat i 8 miesięcy. Więzienie w Barczewie opuścił 26 VIII 1954 r. Po odzyskaniu wolności zamieszkał w powiecie Nowy Tomyśl.

Władysław Igielski „Grot”,

Ur. 20 VI 1920 r. w Jaśle.

NOW – AK, Oddział Partyzancki OP-11, żołnierz oddziału R. Myśliwca.

Aresztowany 9 XII 1950 r. Po śledztwie w PUBP w Jaśle przewieziony do więzienia na zamku w Rzeszowie. Skazany przez WSR w Rzeszowie 16 IV 1951 r. na 15 lat więzienia.

6 IV 1954 r. NSW uchylił wyrok WSR w Rzeszowie i nakazał zwolnienie więźnia.

Władysław Rosół „Moryc”

Ur. w Jareniówce, absolwent gimnazjum i liceum w Jaśle.

NOW – Armia Krajowa, OP-11

(staż partyzancki), oddział R. Myśliwca.

Zastrzelony wiosną 1945 r. przez komendanta Posterunku MO w Niegłowicach.

 

Jan Sychta „Spokojny”

Ur. 11 V 1922 r. w Jareniówce.

NOW – AK, Oddział Partyzancki OP-11 i Zgrupowanie Partyzanckie OP-23, żołnierz oddziału R. Myśliwca.

Aresztowany 30 III 1945 r. Przebywał w areszcie do 5 VIII 1945 r.

 

Bronisław Szurlej

Ur. 2 VI 1920 r. w Gądkach.

Oddział R. Myśliwca.

Aresztowany 28 XI 1946 r. wyrokiem WSR w Rzeszowie z 2 IX 1947 r. skazany na 10 lat więzienia.

 

Józef Liszka

Ur. 1 XI 1924 r. w Gądkach.

SN i oddział R. Myśliwca.

Aresztowany 28 XI 1946 r. wyrokiem WSR w Rzeszowie z 2 IX 1947 r. skazany na 8 lat więzienia za przynależność do SN i posiadanie broni.

Wyrok odbywał w Potulicach i OPW w Piechcinie.

Józef Szymkowicz

Ur. 5 II 1922 r. w Kobylu, zam. w Jaśle.

Oddział R. Myśliwca.

  

Stefan Pilawski

Ur. 15 V 1916 r. w Kaczorowych.

Oddział R. Myśliwca.

Aresztowany 5 II 1947 r. Wyrokiem WSR w Rzeszowie z 2 IX 1947 r. skazany na 10 lat więzienia.

 

Karol Żabiński „Edward”

Ur. 7 I 1922 r. w Bączalu Górnym.

Dowódca plutonu NOW-AK w czasie okupacji i oddziału antykomunistycznego w 1945 r.

W 1947 r. ujawnił się w PUBP z działalności w AK. Aresztowany w czerwcu 1948 r. Po śledztwie w PUBP został umieszczony w więzieniu w Sanoku. Wyrokiem WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku 21 IX 1948 r. został skazany na 6 lat więzienia. 6 X 1948 r. zbiegł ze szpitala .

Od 1948 r. mieszkał w Czersku pod zmienionym nazwiskiem. Zmarł w wieku 40 lat. Ponownie został aresztowany w 1961 r. Ostatecznie SN uchylił  wyrok z 1948 r. choremu na gruźlicę K. Żabińskiemu.

Stanisław Żabiński

Ur. 3 XI 1919 r. w Bączalu Górnym.

Pluton NOW-AK, współpraca z oddziałem K. Żabińskiego. W 1947 r. w okresie obowiązywania ustawy amnestyjnej ujawnił swoją działalność w PUBP. 

Aresztowany 15 II 1945 r. Przez kilka tygodni przebywał w śledztwie w PUBP. Aresztowany 25 VI 1948 r. przez funkcjonariuszy UB we Wrocławiu i przekazany do PUBP Jasło. Zwolniony 27 VII 1948 r. na podstawie ustawy amnestyjnej.

 

Kazimierz Grzywacz

Ur. 10 VI 1927 r. w Bączalu Górnym.

Pluton NOW-AK, oddział K. Żabińskiego. Od maja 1945 r. przechowywał broń oddziału K. Żabińskiego.

W marcu 1945 r. był aresztowany pod zarzutem przechowywania broni AK i zwolniony po tygodniu. Rok później ponownie aresztowany. Po trzech tygodniach śledztwa i wymuszeniu na nim  podpisania współpracy z UB został zwolniony. Jako tajny informator nie wypełniał zadań zleconych przez UB. Podjął służbę w Marynarce Wojennej. 11 IX 1948 r. został aresztowany przez Informację Wojskową w Gdyni. Przeszedł kolejne śledztwa w MBP, WUBP i PUBP. 21 IX 1948 r. WSR skazał go na 12 lat  więzienia.

Karę odbywał w więzieniach we Wronkach, Potulicach, Bielawach i Kopalni Węgla  Klimontów. 6 VII 1952 r. zwolniony z więzienia.

Stanisław Cichoń

Ur. 7 VIII 1921 r. w Bączalu Górnym

Żołnierz plutonu NOW-AK, współpracował z oddziałem K. Żabińskiego w 1945 r.

Nie był aresztowany, ponieważ zbiegł z terenu powiatu jasielskiego

 

Bronisław Cichoń

Ur. 10 VI 1926 r. w Bączalu Górnym

Żołnierz plutonu NOW-AK, oddział K. Żabińskiego w 1945 r.

Wyjechał na Śląsk. Był rozpracowywany przez WUBP w Katowicach i Rzeszowie (1949-1966) jako b. żołnierz AK, członek SN i oddziału antykomunistycznego K. Żabińskiego.

 

Albin Filus

Ur. 23 IX 1925 w Jabłonicy Polskiej

Żołnierz NOW-AK. Współpracował z oddziałem K. Żabińskiego.

Aresztowany 10 VIII 1946 r. i po brutalnym kilkutygodniowym śledztwie został zmuszony do podpisania współpracy z UB. Po wyjściu na wolność nie podjął kontaktów z UB. Ponownie aresztowany 5 VIII 1948 r. i poddany bezwzględnemu śledztwu. 5 IX 1948 r. zwolniony z aresztu.

 

Czesław Cichoń

Ur. 9 VIII 1927 r. w Bączalu Górnym

Żołnierz NOW-AK, działacz ZMW „Wici”, oddział K. Żabińskiego w 1945 r.

Funkcjonariusze PUPB wielokrotnie próbowali go zatrzymać. Był postrzelony przez jednego z nich. Do 1955 r. ukrywał się przed organami bezpieczeństwa. Po aresztowaniu został zwolniony na podstawie ustawy amnestyjnej, ale zmuszono go do podpisania współpracy z KP MO.

 

Bronisław Smaś

Ur. 24 III 1922 r. w Bączalu Górnym

Żołnierz plutonu NOW-AK w Skołyszynie. Współpracował z oddziałem K. Żabińskiego w 1945 r.

Aresztowany 28 VI 1948 r. Po śledztwie w Jaśle został umieszczony w więzieniu w Sanoku. WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku 21 IX 1948 r. uniewinnił go po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej

 

Stanisław Opiela

Ur. 18 IX 1923 r. w Skołyszynie

Żołnierz plutonu NOW-AK w Skołyszynie, oddział K. Żabińskiego w 1945 r.

Aresztowany 21 V 1948 r. Po śledztwie w Jaśle został umieszczony w więzieniu w Sanoku. WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku 21 IX 1948 r. skazał go na 7 lat więzienia.

Wyszedł na wolność 17 III 1954 r.

Jan Skrzyszowski

Ur. 16 VIII 1920 r. w Bączalu Górnym

Żołnierz plutonu NOW-AK w Skołyszynie, oddział K. Żabińskiego w 1945 r.

Aresztowany 28 VI 1948 r.  Po śledztwie w Jaśle został umieszczony w więzieniu w Sanoku. WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku 21 IX 1948 r. skazał go na 5 lat więzienia.

Zmarł 2 III 1950 r. w więzieniu we Wronkach na zapalenie opon mózgowych.

Józef Pięta

Ur. w Bączalu

Żołnierz plutonu NOW-AK, oddział K. Żabińskiego, w lipcu 1945 r. przeszedł do oddziału R. Myśliwca.

Został zastrzelony przez funkcjonariusza MO w lecie 1945 r.

 

Działacze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Józef Modrzejewski ,,Lis”
Ur. 14 II 1909 r. w Kużnicach

Komendant Obwodu AK Jasło, Inspektor Rejonu AK Jasło, Inspektor Organizacji NIE i DSZ. Pierwszy kierownik Rejonu WiN Krosno ,,Południe” (do wiosny 1946 r.) Działacz Okręgu WiN Rzeszów, Kierownik WiN m. Kraków (czerwiec – październik 1946)

W 1946 r. zbiegł za granicę. 

Mieszkał z rodziną w USA

Antoni Holik „Gazda”

Ur. w Suchej Beskidzkiej

Podporucznik WP, kapitan AK, zastępca komendanta Obwodu AK Jasło, oficer dywersji Inspektoratu AK Jasło (1943-1944),  zastępca Inspektora (1944-1945), działacz WiN

23 IX 1945 r. zbiegł z A. Zawadzkim do Szwecji.

Od 1950 r. mieszkał z rodziną w Argentynie.

Antoni Zawadzki

„Teresa”

Podporucznik WP, oficer dywersji w Obwodzie AK Jasło, więzień obozu niemieckiego, oficer sztabu Inspektoratu AK Jasło (w likwidacji 1944- 1945), działacz WiN

23 IX 1945 r. zbiegł z A. Holikiem do Szwecji.

Mieszkał w Stanach Zjednoczonych

Eugeniusz Kiszczuk ,,Jaskólski”

Ur. 24.XII 1903 r. w Jaśle

Dowódca placówki AK Jasło. Pierwszy kierownik Rady WiN Jasło (grudzień 1945 – lato 1946)

 

Zagrożony aresztowaniem opuścił teren powiatu

Adam Droździewicz ,,Żbik”, ppor. AK

Ur. 23. XII 1903 r. w Jaśle ?

Drugi kierownik Rady WiN Jasło od lata 1946 do lata 1947 r.

 

Zagrożony aresztowaniem zbiegł z terenu powiatu jasielskiego

Ks. Bolesław Nowakowski ,,Wit”, franciszkanin
Ur. 16 VIII 1912 r.

Organizator kwater, skrzynki kontaktowej, kolportażu i pomocy społecznej w Radzie WiN Jasło

Aresztowany 13. IX 1947 r.
Przeszedł śledztwo w WUBP. WSR 9 III 1948 r., po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia

 
    

Katarzyna Pec- Garbarz
Ur. 25 VII 1925 r. w Trzcinicy

W WiN od 1946 r.  prowadziła skrzynkę pocztową rejonu WiN Krosno

Aresztowana 20 VIII 1947 r. przez funkcjonariuszy WUBP. Podczas śledztwa przebywała w więzieniu na zamku w Rzeszowie. 9 III 1947 r. WSR skazał ją na 7 lat więzienia.

NSW zmniejszył wyrok do 3 lat i 6 miesięcy. Przebywała w więzieniu w Fordonie do 26 II 1951 r.

Zbigniew Paczosa , lekarz dentysta
Ur. 14 V 1909 r. we Lwowie

Odpowiadał za wyposażenie w leki i opiekę lekarską działaczy WiN i ich rodzin)

  

Edward Bożek

„Maria”

 

Żołnierz AK, działacz WiN Działacz Rady WiN Jasło. (kierownik  wywiadu w powiecie jasielskim).

Oskarżony o przynależność do nielegalnej organizacji i posiadanie broni. Skazany 12 VII 1950 r. przez WSR w Rzeszowie na 15 lat więzienia. 

WSG w Krakowie w 1956 r. obniżył mu wyrok do 10 lat. Więzienie opuścił w 1956 r.?

Władysław Dąbek ,,Wanda”
Ur. 8 I 1911 r. w Bierówce

Dowódca Placówki AK Tarnowiec. Działacz WiN w okręgu Rzeszów i kierownik Rady WiN Sanok.

 

Nie był aresztowany ponieważ zbiegł za granicę.

Mieszkał w Stanach Zjednoczonych.

Eugeniusz Niziołek
Ur. 29 XII 1922 r. w Ołpinach

Żołnierz AK. Od 1946 r. działacz WiN
w gminie Szerzyny. W uzgodnieniu z kierownikiem Koła WiN, jego wujkiem W. Stanulą przechowywał archiwum organizacji.

Aresztowany 13 XII 1947 r. Skazany przez WSR na 8 lat więzienia.  r.

Przebywał w więzieniach we Wronkach, Potulicach. Zwolniony warunkowo 1 X 1953

Działacze Młodzieży Wielkiej Polski i innych organizacji antykomunistycznych

Franciszek Gorgosz
Ur. 24 XI 1927 r. w Trzcinicy

Żołnierz plutonu NOW-AK w Trzcinicy. Działacz MWP w Jaśle. Uczeń IV klasy gimnazjum

Aresztowany 28 XI 1946 r. przez funkcjonariuszy WUBP. Przebywał w więzieniu na Zamku w Rzeszowie. WSR 2 IX 1947 r. skazał go na 5 lat więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd zwolnił go z więzienia.

Absolwent Oficerskiej Szkoły Piechoty w stopniu podporucznika. W 1953 r. został zwolniony z wojska i zdegradowany.

Ludwik Ochwat
Ur. 23 VIII 1923 r. w Sobniowie

Żołnierz AK. Po wojnie uczeń LO i działacz MWP

Aresztowany 4 VII lipca 1947 r. WSR 9 IX 1947 r. skazał go na 3 lata więzienia. Na podstawie ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia. 

 

Ludwik Gowin
Ur. 30 marca 1928 r. w Jaśle

Po wojnie uczeń LO w Jaśle. Związany z akcją wysadzenia pomnika żołnierzy Armii Czerwonej w Jaśle.

Aresztowany 2 II 1947 r. i umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. Po 7 miesiącach śledztwa zwolniony z aresztu.

 

Jerzy Patroś
Ur. 5 VI 1927 r. w Zamościu, od 1940 r. zamieszkały w Jaśle

Żołnierz plutonu NOW-AK Sobniów – Żółków. Działacz MWP w 1946 r.

Aresztowany w lipcu 1947 r. Przeszedł śledztwo w Jaśle i Rzeszowie. WSR 30 IX 1947 r. skazał go na 2 lata więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia.

 

Marian Skrzypek
Ur. 24 II 1927 r. w Jaśle

Kierownik sekcji MWP w Jaśle.

Aresztowany w lipcu 1947 r. Po śledztwie w areszcie PUBP umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. WSR 30 IX 1947 r. skazał go na 5 lat więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia.

 

Stanisław Skrzypek
Ur. 24 II 1927 r. w Jaśle

Od czerwca 1946 r. działacz MWP w Jaśle.

Aresztowany w lipcu 1947 r. Po śledztwie w areszcie PUBP umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. WSR 30 IX 1947 r. skazał go na 3 lata więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia.

 

Mieczysław Szetela
Ur. 22 III 1928 r. w Dobrzechowie

Absolwent LO w Jaśle i działacz MWP.

Aresztowany 5 II 1947 r. Został poddany brutalnemu śledztwu w areszcie WUBP, następnie umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. WSR 2 IX 1947 r. skazał go na 5 lat więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia. 

 

Tadeusz Wiśniewski
Ur. 1 IX 1927 r. w Żółkowie

Uczeń I klasy LO i działacz MWP w Jaśle.

Aresztowany 4 VII 1947 r. Po śledztwie w areszcie PUBP został umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. WSR 30 IX 1947 r. skazał go na 2 lata więzienia. Na mocy ustawy amnestyjnej został zwolniony z odbywania kary.

 

Władysław Szwaja
Ur. 3 III 1928 r. w Złoczowie

Uczeń jasielskiego gimnazjum i działacz MWP w Jaśle.

Aresztowany 5 II 1947 r. i umieszczony w areszcie WUBP. WSR z powodu braku dowodów winy uniewinnił go od zarzucanych mu czynów. 

 

Zygmunt Waśko

Ur. 22 IV 1928 r. w Jaśle

 

Współpracownik AK. Od marca 1946 r. działacz MWP.

Aresztowany 26 XII 1946 r. Po śledztwie w PUBP 17 I 1947 r. został przekazany na dalsze śledztwo do WUBP. Po zastosowaniu ustawy amnestyjnej został zwolniony z aresztu 3 IV 1947 r.

 

Stanisław Gleń

Ur. 11 III 1928 r. w Jaśle

Działacz organizacji antykomunistycznej. W latach 1945-1946 trzykrotnie przeprowadzał akcje wysadzenia pomnika Armii Czerwonej w Jaśle.

Aresztowany 24 V 1946 r. Po brutalnym śledztwie wysłany do WUBP. Wyrokiem WSR skazany na 5 lat więzienia. Po zastosowaniu ustawy amnestyjnej został zwolniony z więzienia.

 

Bronisław Pięta
Ur. 1 I 1927 r. w Sobniowie

Uczeń LO w Jedliczu. Działacz SN, kolporter prasy WiN w Rejonie Krosno

Aresztowany w maju 1947 r. w czasie egzaminu maturalnego w Jedliczu. Zbiegł z aresztu 3 VII 1947 r. Ponownie aresztowany 7 X 1947 r. Skazany przez WSR w Rzeszowie na 5 lat więzienia.

Przebywał w więzieniach w Przemyślu i Wronkach. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej został zwolniony z więzienia 30 I 1950 r.

Wojciech Najbar

 

Aresztowany 2 IV 1949 r. za szerzenie propagandy wrogiej ustrojowi PRL i władzom PRL. Zmarł podczas śledztwa w areszcie PUBP

 

Stanisław Wojdyła
Ur. w 1905 r.
w Nawsiu Kołaczyckim

Żołnierz AK

Aresztowany 8 II 1952 r. za szerzenie wrogiej propagandy na temat ustroju i władz PRL (stosowanie tzw. szeptanej propagandy). 14 III 1952 r. WSR skazał go na 15 miesięcy więzienia

 

Ks. Stanisław Kułak

Ur. 6 IV 1905 w Humniskach.

W czasie okupacji był proboszczem  parafii w Gniewczynie Łańcuckiej. Wspierał AK. Przechował na terenie kościoła broń z rozwiązanego oddziału AK Jana Totha.

Aresztowany 25 V 1949 r. W styczniu 1950 r. skazany przez WSR na 6 lat więzienia.

Zwolniony warunkowo z więzienia we Wronkach w październiku 1953 r. W 1958 r. został wikarym w Tarnowcu. Od 1959 r. do emerytury w 1982 r. był proboszczem parafii w Trzcinicy.