”Nie pragniemy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała” – te słowa Jana Pawła II wyryto na pomniku upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, który uroczyście odsłonięto 7 listopada br.

Mieszkańcy Trzcinicy, chcąc uczcić 100. rocznicę Niepodległości Polski wybudowali pomnik, na którym umieszczono tablicę z napisem: „W 100-lecie odzyskania niepodległości: Bogu – za historię, Maryi Królowej Polski – za opiekę, Bohaterom – za walkę, Rodakom – za patriotyzm”.

W uroczystym odsłonięciu pomnika udział wzięli m.in. bp Jan Wątroba, Alicja Zając – Senator RP, Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta, Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło, mieszkańcy Trzcinicy oraz młodzież szkolna.

Odsłonięcie pomnika poprzedziła uroczysta Msza Święta odprawiona w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzcinicy, której przewodniczył bp. Jan Wątroba.

P1070643
P1070643
P1070655
P1070655
P1070674
P1070674
P1070694
P1070694
P1070702
P1070702
P1070704
P1070704

 

 

 Zapraszamy do udziału w powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada br. w Sanktuarium Św. Antoniego w Jaśle, przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim w Jaśle oraz na płycie Rynku.

Program uroczystości:

godz. 9.00  - Msza Św. w Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle (Kościół Franciszkanów),

godz. 10.10 - Przemarsz ulicami miasta Jasła: 3-go Maja, Kołłątaja, Czackiego, Mickiewicza, Sobieskiego, Park Miejski,

godz. 10.30 - Uroczystość patriotyczna przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim w Jaśle (Hymn państwowy, Apel Pamięci, złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, uroczystość uświetni występ Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej)

godz. 12.00 – „W południe 11 listopada zaśpiewajmy razem Hymn” (płyta Rynku),

godz. 17.00 – „Ojczyzna – serce nasze własne” – widowisko słowno – muzyczne zespołów artystycznych (sala widowiskowa JDK)

Powiatowym obchodom 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości towarzyszą:

  • 7 listopada - Jasło dla Niepodległej 1918-2018

- Inscenizacja umieszczenia Godła Państwowego na budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, godz. 10, płyta Rynku

  • 9 listopada - Dzień dla Niepodległej

– Powiatowa akademia z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, godz. 9.00, Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle

- Wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego na płycie Rynku, godz. 11.11, płyta Rynku

- ŚWIĘTUJMY RAZEM! - rodzinne spotkanie z okazji Święta Niepodległości,  godz. 17.30, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

  • 13 listopada - IX PIESZY POWIATOWY RAJD NIEPODLEGŁOŚCI - LIWOCZ 2018, godz. 9.00 – 15.00, góra Liwocz

Jednocześnie zwracamy się z apelem, aby uczcili Państwo Święto Niepodległości poprzez wywieszenie na swoich posesjach flag państwowych. Gest ten będzie wyrazem szacunku dla walczących o wolną Polskę oraz wyrazem czci dla tych wszystkich, którzy za wolność i niepodległość oddali życie. 

Organizatorzy

plakat 11 listopada

 

 

W dniu 19 października 2018 roku po raz pierwszy w Jaśle obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Święto to zostało ustanowione nieprzypadkowo, ponieważ jest to dzień porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Uroczystości w Jaśle rozpoczęły się o godz. 10.00 w II Liceum Ogólnokształcącym. Starosta Jasielski Adam Pawluś przywitał przybyłych gości: Alicję Zając Senator RP, Bogdana Rzońcę Posła na Sejm RP, licznie zgromadzoną młodzież jasielskich szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” i NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacie Oddział w Jaśle. Uczniowie przygotowali inscenizację słowno – muzyczną poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, która została przyjęta gromkimi oklaskami. Pan dr Artur Brożyniak z IPN w Rzeszowie wygłosił referat „Ks. Jerzy Popiełuszko kapelan Solidarności”. O godz. 18.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle odbyła  się Msza Św. w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki, której przewodniczył ks. Artur Kostrząb. W koncelebrze uczestniczyli: ks. dr Stanisław Marczak, ks. Tadeusz Paszek i ks. Gerard Stanula. Homilię wygłosił ks. dr Stanisław Marczak. Uroczystość uświetniły liczne poczty NSZZ „Solidarność” i jasielskich szkół ponadgimnazjalnych. Po zakończeniu Eucharystii, uczestnicy uroczystości udali się pod tablicę upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, przy której drużyna strzelców z LO w Kołaczycach wystawiła honorową wartę oraz odczytała apel poległych poświęcony niezłomnym kapłanom. Następnie złożonowieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. Wieńce złożyli: Bogdan Rzońca Poseł na Sejm RP, Adam Pawluś, Tadeusz Gorgosz i Andrzej Czernecki w imieniu władz samorządowych powiatowych, Ryszard Pabian i Henryk Rak w imieniu władz miejskich, dr. Marian Stój Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, Paweł Pietrusza w im. NSZZ „Solidarność” w Jaśle, Kazimierz Rozenbeiger „Solidarni w Jaśle”, Kazimierz Potyrała oraz delegacja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego. Na zakończenie Adam Pawluś Starosta Jasielski podziękował organizatorom za przygotowanie a uczestnikom za uświetnienie tej uroczystości.

 

P1070368
P1070368
P1070369
P1070369
P1070370
P1070370
P1070373
P1070373
P1070374
P1070374
P1070376
P1070376
P1070379
P1070379
P1070381
P1070381
P1070382
P1070382
P1070383
P1070383
P1070384
P1070384
P1070386
P1070386
P1070392
P1070392
P1070397
P1070397
P1070410
P1070410
P1070413
P1070413
P1070414
P1070414
P1070415
P1070415
P1070416
P1070416
P1070417
P1070417
P1070418
P1070418
P1070421
P1070421
P1070425
P1070425
P1070432
P1070432
P1070436
P1070436
P1070441
P1070441
P1070448
P1070448
P1070449
P1070449
P1070450
P1070450
P1070451
P1070451
P1070452
P1070452
P1070453
P1070453
P1070456
P1070456
P1070458
P1070458
P1070464
P1070464
P1070465
P1070465
P1070466
P1070466
P1070469
P1070469
P1070472
P1070472
P1070473
P1070473
P1070480
P1070480
P1070482
P1070482
P1070483
P1070483
P1070484
P1070484
P1070489
P1070489
P1070490
P1070490
P1070492
P1070492
P1070494
P1070494
P1070503
P1070503

 

 

W dniu 19 października 2018 r. odbyły się obchody związane z nadaniem Sztandaru Nadleśnictwu Kołaczyce. Organizatorami wydarzenia byli: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce.


Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Adama Loreta w Parku Miejskim w Jaśle. Adam Loret, urodzony w Jaśle pod koniec 1884 r., był pierwszym dyrektorem i organizatorem Lasów Państwowych, patriotą, leśnikiem i osobą zaangażowaną w ochronę przyrody. Następnie uczestnicy wzięli udział w Mszy Świętej w Kościele pw. św. Anny w Kołaczycach, gdzie miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru Nadleśnictwu Kołaczyce.
W obchodach udział wzięli: Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, samorządowcy na czele z Adamem Pawlusiem – Starostą Jasielskim, Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na czele z Grażyną Zagrobelną – Dyrektor RDLP w Krośnie, przedstawiciele Nadleśnictwa Kołaczyce na czele z Arturem Paczkowskim - Nadleśniczym Nadleśnictwa Kołaczyce.

P1070343
P1070343
P1070346
P1070346
P1070349
P1070349
P1070350
P1070350
P1070356
P1070356
P1070362
P1070362

 

W dniu 12 października br. na terenie jasielskiego zakładu PKP Cargo został odsłonięty i poświęcony pomnik Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Pomnik został ufundowany przez pracowników PKP Cargo w dowód wdzięczności za to, że zakład naprawy wagonów ponownie funkcjonuje.


Poprzedni Zarząd PKP Cargo w Jaśle doprowadził do likwidacji Zakładu Napraw Wagonów. W latach 2015-2016 Sekcja Utrzymania Wagonów w Jaśle była nieczynna, a 60 pracowników przebywało na nieświadczeniu pracy. Dzięki interwencji Bogdana Rzońcy, Posła na Sejm RP, w roku 2016 Zarząd PKP Cargo S.A. podjął decyzję o ponownym uruchomieniu zakładu i wznowieniu napraw wagonów. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 74 pracowników, wagony naprawiane są w zakresie od naprawy bieżącej po naprawę główną.
W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika udział wzięli: Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP, Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A., Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP Cargo, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, samorządowcy na czele z Adamem Pawlusiem, Starostą Jasielskim, kolejowe organizacje związkowe na czele z przewodniczącymi, poczty sztandarowe, pracownicy i emeryci kolejowi.
Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński w swoim przemówieniu podkreślił konieczność modernizacji linii kolejowej nr 108 Stróż – Krościenko i jeszcze dalej linii kolejowej 102 prowadzącej przez Ukrainę do Przemyśla.
Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński powiedział, że w jasielskim zakładzie będą prowadzone dalsze inwestycje, a zwłaszcza powstanie specjalistyczna malarnia do malowania wagonów oraz rozbudowa parku maszynowego w celu większej ilości i kompleksowej naprawy rewizyjnej zestawów kołowych.
Starosta Jasielski, Adam Pawluś poinformował, że PKP Cargo, Południowy Zakład Spółki w Katowicach, podjął współpracę ze Starostwem Powiatowym w Jaśle w kwestii uruchomienia w średniej szkole zawodowej klas o profilu kolejowym, które będą kształcić przyszłych pracowników dla PKP Cargo i PKP Polskich Linii Kolejowych. Jest już gotowe porozumienie i być może klasę o takim kierunku uda się otworzyć już od przyszłego roku szkolnego.

 

P1060828
P1060828
P1060835
P1060835
P1060840
P1060840
P1060846
P1060846
P1060852
P1060852
P1060890
P1060890
P1060911
P1060911
P1060927
P1060927