W piątek, 31 sierpnia, w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka.

W ramach jasielskich obchodów Dnia Solidarności i Wolności, zorganizowanych w 38. rocznicę Porozumień Sierpniowych i 20. rocznicę śmierci ks. Stanisława Kołtaka, o godz. 18:00 w „małym kościółku” w Jaśle odprawiono uroczystą Mszę Św.

Przewodniczył jej oraz Słowo Boże wygłosił ks. dr Stanisław Marczak. W koncelebrze uczestniczyli: ks. prof. Piotr Steczkowski, ks. prof. dr hab. Józef Marecki, ks. Tadeusz Paszek,  ks. Zbigniew Irzyk, ks. Gerard Stanula oraz księża z pobliskich parafii.

We mszy św. wzięli udział przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oprawę liturgiczną ubogacił chór Soli Deo, działający przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.

Wzniosły charakter uroczystości podkreślała obecność pocztów sztandarowych „Solidarności” oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu jasielskiego.

Po wspólnej modlitwie złożono kwiaty pod tablicami poświęconymi ks. Stanisławowi Kołtakowi i ks. Jerzemu Popiełuszce.

Ksiądz urodził się 10 grudnia 1932 r. w Uhercach koło Sanoka, a zmarł 31 sierpnia 1998 roku w Zakopanem.  Był  kapelanem diecezji Przemyskiej, a później Rzeszowskiej. W latach 1970-1995 był proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle, a od 1986 roku dziekanem dekanatu Jasło-wschód. Od początku swojej działalności organizował parafie wchodzące w skład dekanatu, doprowadził do ich rozkwitu i wielkiego znaczenia w diecezji.

Ks. Kołtak był kapelanem niezłomnym, odważnym i światłym. Nie bał się komunistycznej bezpieki, wielokrotnych przesłuchiwań i szykan. Był inicjatorem budowy kościołów: w Dąbrówce, Sobniowie, Brzyszczkach i Jaśle (obecny Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na osiedlu Szajnochy).

Od czasu powstania „Solidarności” ściśle związał się z tym ruchem społecznym. W czasie stanu wojennego organizował szeroko zakrojoną pomoc dla wszystkich osób więzionych, prześladowanych, zwalnianych z pracy oraz członków ich rodzin. Służył ludziom zarówno pomocą materialną jak i modlitwą. Jego parafia, plebania i prywatne mieszkanie były miejscem, gdzie każdy mógł uzyskać pomoc i wsparcie.

Wlewał w serca ludzi, zgnębionych przez władze komunistyczne, nadzieję. Msze święte
i płomienne kazania księdza przyciągały tłumy nie tylko mieszkańców Jasła, ale również bliższej i dalszej okolicy.

Parafia pw. św. Stanisława szybko stała się ostoją „Solidarności” i centrum opozycji przeciwko systemowi komunistycznemu. Zapraszał, do wybudowanego dzięki jego staraniom domu parafialnego, znakomitych gości: profesorów, historyków, polityków, aktorów i piosenkarzy. Wykłady, prelekcje, spektakle teatralne i muzyczne dawały ludziom poczucie, że pomimo tej siermiężnej, komunistycznej rzeczywistości, duch narodu jeszcze nie umarł i nie wszystko jeszcze stracone. Odzyskiwali nadzieję na  wolność. 

Przypominamy, że w auli I LO można zwiedzać wystawę „Sylwetka ks. Stanisława Kołtaka w zdjęciach Jerzego Polaka”!

P1040533
P1040533
P1040537
P1040537
P1040542
P1040542
P1040544
P1040544
P1040549
P1040549
P1040555
P1040555
P1040559
P1040559
P1040570
P1040570
P1040574
P1040574
P1040578
P1040578
P1040581
P1040581
P1040592
P1040592
P1040637
P1040637
P1040646
P1040646
P1040653
P1040653
P1040659
P1040659
P1040665
P1040665
P1040674
P1040674
P1040684
P1040684
P1040692
P1040692
P1040701
P1040701
P1040714
P1040714
P1040724
P1040724
P1040727
P1040727
P1040736
P1040736
P1040752
P1040752

„Spotykamy się dzisiaj, aby przeżyć i uczcić ważną dla Polski oraz dla Jasła rocznicę. Dnia 31 sierpnia - 38 lat temu - doszło do podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność". 31 sierpnia - 20 lat temu - odszedł do Domu Boga Ojca św. pamięci ks. Stanisław Kołtak - dziekan oraz proboszcz parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle. Przyszliśmy tutaj z potrzeby serca, z wielkiej wdzięczności, wręcz z konieczności, czując potrzebę uczczenia tych dwóch szczególnie ważnych rocznic.” – mówił Starosta Jasielski Adam Pawluś, otwierając konferencję poświęconą 38. rocznicy Porozumień Sierpniowych i 20. rocznicy śmierci ks. Stanisława Kołtaka.

W piątek, 31 sierpnia br., w ramach jasielskich obchodów Dnia Solidarności i Wolności, zorganizowanych w 38. rocznicę Porozumień Sierpniowych i 20. rocznicę śmierci ks. Stanisława Kołtaka, w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle odbyła się uroczysta konferencja naukowa.

Jako pierwszy referat pt. „Sytuacja społeczno – polityczna w województwie krośnieńskim w latach 1980 – 1989” wygłosił Artur Brożyniak, przedstawiciel IPN O. Rzeszów. Następnie prof. dr hab. Józef Marecki, Zastępca Przewodniczącego Kolegium IPN, przedstawił barwną prezentację pt. „Kościół katolicki w PRL w latach 80-tych XX wieku”.

Wspomnieniami o ks. Stanisławie Kołtaku podzielił się ze zgromadzonymi w auli I LO ks. prof. Piotr Steczkowski, obecnie kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, który jako ministrant i kleryk uczestniczył w życiu parafii.

Następnie Sylwester Wilk, autor książki „Tu przeżyłem czas przełomu”, przybliżającej sylwetkę ks. dra Stanisława Marczaka, zaprezentował tę publikację i opowiedział zebranym, jak doszło do jej powstania.

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie wystawy „Sylwetka ks. Stanisława Kołtaka w zdjęciach Jerzego Polaka”, obrazującej dzieje jasielskiej „Solidarności” i działalność ks. Kołtaka.

W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści: senator Alicja Zając, poseł Bogdan Rzońca; przedstawiciele władz wojewódzkich: radny sejmiku województwa podkarpackiego Wojciech Zając; przedstawiciele powiatu: starosta Adam Pawlus, wicestarosta Tadeusz Gorgosz, członek zarządu Stanisław Zając; miasta Jasła: burmistrz Ryszard Pabian; Tadeusz Majchrowicz, Wiceprezes Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; księża:  ks. prof. dr hab. Józef Marecki, Zastępca Przewodniczącego Kolegium IPN, ks. prof. Piotr Steczkowski, ks. dr Stanisław Marczak, ks. Tadeusz Paszek, ks. Zbigniew Irzyk, ks. Gerard Stanula; dr Krzysztof Kaczmarski, przedstawiciel IPN O. Rzeszów; Marian Stój, dyrektor Magurskiego Parku Narodowego; dyrektorzy jasielskich szkół oraz przedstawiciele Solidarności.

Po zakończeniu konferencji zebrani udali się do kościoła pw. św. Stanisława BM w Jaśle, gdzie odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka.

Przed Mszą Św. odczytano listy od Marka Kuchcińskiego - Marszałka Sejmu, Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego i Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego (w załączeniu).

P1040191
P1040191
P1040207
P1040207
P1040215
P1040215
P1040227
P1040227
P1040230
P1040230
P1040237
P1040237
P1040246
P1040246
P1040248
P1040248
P1040260
P1040260
P1040269
P1040269
P1040279
P1040279
P1040289
P1040289
P1040315
P1040315
P1040323
P1040323
P1040329
P1040329
P1040356
P1040356
P1040358
P1040358
P1040361
P1040361
P1040398
P1040398
P1040406
P1040406
P1040413
P1040413
P1040422
P1040422
P1040424
P1040424
P1040425
P1040425
P1040434
P1040434
P1040453
P1040453
P1040460
P1040460
P1040467
P1040467
P1040474
P1040474
P1040482
P1040482
P1040497
P1040497
P1040526
P1040526

list Marka Kuchcińskiego - Marszałka Sejmu

list Ewy Leniart - Wojewody Podkarpackiego

list Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

 

Zapraszamy do udziału w jasielskich obchodach Dnia Solidarności i Wolności, w piątek 31 sierpnia 2018 r.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 15:30 konferencją poświęconą  38. rocznicy Porozumień Sierpniowych i 20. rocznicy śmierci ks. Stanisława Kołtaka, która odbędzie się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

O 18:00 w kościele pw. św. Stanisława BM w Jaśle odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka.

Szczegółowy program obchodów na plakacie!

plakat3

W dniu 26 sierpnia br. w Rzeszowie odbyły się Dożynki Diecezjalne.  Powiat Jasielski reprezentowała delegacja na czele z Andrzejem Stachurskim - Etatowym Członkiem Zarządu oraz Edwardem Bakutą - sołtysem miejscowości Nowy Żmigród i Kołem Gospodyń Wiejskich.

Na Dożynki Diecezjalne przybyły liczne delegacje z wieńcami i chlebem z Parafii i Dekanatów Diecezji Rzeszowskiej. Swój program słowno-muzyczny zaprezentowała parafia w Nowym Żmigrodzie. Występ dzieci i młodzieży z Dekanatu Nowy Żmigród bardzo spodobał się zgromadzonej publiczności.

O godzinie 12:00 w Katedrze Rzeszowskiej odbyła się uroczysta suma dziękczynna pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bpa Ordynariusza Jana Wątroby.  Po mszy miało miejsce poświęcenie wieńców dożynkowych i ich prezentacja.

200000
200000
20180826_104327
20180826_104327
20180826_111423
20180826_111423
20180826_111517
20180826_111517
20180826_133739
20180826_133739
20180826_133842
20180826_133842
20180826_134320
20180826_134320

Tegoroczne Dożynki Województwa Podkarpackiego odbyły się w dniu 26 sierpnia w Mielcu. Narodowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda, a współorganizatorem było Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. W obchodach udział wzięli rolnicy z całego Podkarpacia.

W uroczystościach udział wziął przedstawiciel prezydenta Andrzeja Dudy - Minister Adam Kwiatkowski, Marszałek i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego -  Władysław Ortyl i Bogdan Romaniuk, Czesław Łączek – Wiceprzewodniczący  Semiku Województwa Podkarpackiego, Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki. Wśród obecnych nie zabrakło parlamentarzystów. Powiat Jasielski reprezentowała delegacja na czele z Adamem Pawlusiem, Starostą Jasielskim.

Przed mszą święta, którą koncelebrował ks. infułata Adam Kokoszka, odczytano list Prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent napisał: Rolnictwo stanowi w Polsce ważną gałąź gospodarki. Jest konkurencyjne i nowoczesne: dostarcza produkty wysokiej jakości, atrakcyjne, smaczne i zdrowe.

Samorządowcy wyrazili wdzięczność rolnikom za ich ciężka, codzienną pracę. Władysław Ortyl przypomniał: Dożynki to święto lokalnych i regionalnych, parafialnych i diecezjalnych wspólnot, bezcenna okazja do zademonstrowania kim jesteśmy, jakie przyświecają nam wartości, gdzie są nasze korzenie. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie codzienny, całoroczny trud rolników, gdyby nie ciężka praca Państwa rąk– bijące w rytm potrzeb ziemi – serca.

Po mszy świętej dziękczynnej za zebrane plony, nastąpiło poświęcenie wieńców dożynkowych. Wieniec z powiatu jasielskiego przywiózł i zaprezentował zespół  ludowy „Trzcinicoki” z Trzcinicy.

P10000
P10000
P1011111
P1011111
P1040100
P1040100
P1040105
P1040105
P1040109
P1040109
P1040115
P1040115
P1040119
P1040119
P1040121
P1040121