W czwartek, 13 grudnia, obchodzony był Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Jasielskie uroczystości rozpoczęto konferencją naukową w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle, poświęconą pamięci tych, którzy ponieśli śmierć albo byli prześladowani w tamtym okresie. Wieczorem w Kościele pw. św. Stanisława BM w Jaśle odprawiono Mszę Świętą w intencji ofiar stanu wojennego, po której złożono kwiaty pod tablicą poświęconą  bł. księdzu Jerzemu Popiełuszce.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się konferencją w Zespole Szkół Budowlanych, poświęconą Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, podczas której referat pn. „Stan wojenny w Polsce południowo-wschodniej” wygłosił Artur Brożyniak, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej O. Rzeszów. Uczniowie ZSB przedstawili wzruszający montaż słowno – muzyczny, przypominając wydarzenia z ogłoszenia stanu wojennego. Oddali w ten sposób hołd wszystkim tym, którzy ponieśli śmierć lub byli prześladowani w tym okresie, a których jedyną winą było to, że pragnęli żyć w wolnym, demokratycznym kraju. Zabrzmiała również kultowa pieśń "A mury runą, runą...".

Ostatnim punktem tej części uroczystości był koncert pieśni o polskiej wolności w wykonaniu Pawła Piekarczyka, barda, artysty wykonującego poezję śpiewaną.

O godzinie 18:00 w Kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle odbyła się Msza Święta w intencji Ofiar Stanu Wojennego. Po jej zakończeniu uczestnicy, wraz z pocztami sztandarowymi, przeszli pod tablicę poświęconą  bł. księdzu Jerzemu Popiełuszce. Pod tablicą, przy której wartę honorową zaciągnęli uczniowie klasy mundurowej Liceum w Kołaczycach, przedstawiciele parlamentarzystów, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, przedstawiciele Solidarności, szkół i instytucji z terenu powiatu jasielskiego złożyły kwiaty. Zabrzmiała również kultowa pieśń "Ojczyzno ma ...".

Starosta Jasielski, który z powodu wyjazdu służbowego nie mógł uczestniczyć w uroczystości, skierował do jej uczestników list okolicznościowy

list Wojewody

 

P109000
P109000
P1090194
P1090194
P1090209
P1090209
P1090213
P1090213
P1090234
P1090234
P1090244
P1090244
P1090257
P1090257
P1090274
P1090274
P1090275
P1090275
P1090290
P1090290
P1090300
P1090300
P1090310
P1090310
P1090332
P1090332
P1090342
P1090342
P1090343
P1090343
P1090346
P1090346
P1090351
P1090351
P1090361
P1090361
P1090370
P1090370
P1090408
P1090408
P1090410
P1090410
P1090414
P1090414
P1090423
P1090423
P1090431
P1090431
P1090455
P1090455
P1090461
P1090461
P1090462
P1090462
P1090475
P1090475
P1090478
P1090478
P1090482
P1090482
P1090486
P1090486

 

Instytut Pamięci Narodowej, wzorem lat ubiegłych, przygotowuje kampanię społeczną z okazji 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Kampania pod hasłem "Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności" nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykazały rzesze mieszkańców wolnego świata. Do postawienia w oknach symbolicznych świateł wezwał wtedy prezydent USA oraz papież Jan Paweł II.

Wojewoda Podkarpacki w liście apeluje do włączenia się w tę akcję!

pobrane

Apeluję do wszystkich o udział w kampanii społecznej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. 13 grudnia, w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, o godz. 19:30, niech w oknach w całej Polski zapłoną świece. W Jaśle tego dnia odbędą się powiatowe obchody Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

W 2015 roku IPN wprowadził nową formę uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w ten sposób, aby w dniu 13 grudnia o godz. 19.30 zapalić w oknach świece. Ten nowy zwyczaj należy utrwalić i pielęgnować przez następne lata, aby nowe pokolenie pamiętało o bohaterach, o ofiarach stanu wojennego, o morderstwach dokonanych przez ekipę Jaruzelskiego. Kiedyś wnuk zapyta dziadka, po co dziś ta świeca płonie i tu będzie miejsce na lekcję historii o obrońcach Niepodległej. Dlatego pamiętajmy, aby w każdym domu, w każdym mieszkaniu w Jaśle zapłonęły świece w oknach, w tym i w przyszłych latach. To jest nasze proste podziękowanie dla walczących o naszą wolność, za przelewających krew dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

Program jasielskich obchodów Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (13 grudnia) przedstawia się następująco:

10:00 - konferencja naukowa poświęcona Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, podczas której referat pn. „Stan wojenny w Polsce południowo-wschodniej” wygłosi Artur Brożyniak, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej O. Rzeszów (Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle),

11:30 -  koncert pieśni o polskiej wolności w wykonaniu Pawła Piekarczyka (Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle),

18:00  -  Msza Święta w intencji Ofiar Stanu Wojennego (Kościół pw. św. Stanisława BM w Jaśle),

19:00 -  złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą  bł. księdzu Jerzemu Popiełuszce (Kościół pw. św. Stanisława BM w Jaśle).

Zapraszam!

Adam Pawluś

Starosta Jasielski

plakatA4

W dniu 9 listopada br. w Ożennej odbyły się uroczystości związane z rocznicą śmierci Ing. Vladimira Kozaka, Dyrektora Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego. Przedstawiciele samorządów Słowacji i Polski spotkali się przy obelisku, którego odsłonięcie nastąpiło 27 listopada 2017 roku, na którym umieszczony jest napis: „Dla upamiętnienia przyjaźni i współpracy polsko-słowackiej, w dowód wdzięczności Ing. Vladimirowi Kozakowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego”.

W uroczystościach przy obelisku w Ożennej udział wzięli licznie zgromadzeni goście zarówno ze strony polskiej jak i słowackiej. Honorowymi gośćmi obchodów były żona, córka i wnuczka śp. Vladimira Kozaka.  Obecny był również Peter Kocisko, Dyrektor Zarządu i Utrzymania Dróg Regionalnych Kraju Preszowskiego.
Stronę polską reprezentowali przedstawiciele Powiatu Jasielskiego w składzie Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta Jasielski oraz Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Piotr Miąso - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Jan Juszczak – Starosta krośnieński, Bogusław Waksmundzki – Członek Zarządu Powiatu w Nowym Targu, przedstawiciel dyrekcji Małopolskiego Zarządu Dróg.

Wszyscy zgromadzenie ze wzruszeniem wspominali osobę śp. Vladimira Kozaka. Powiat Jasielski we współpracy z administracją reprezentowaną przez Dyrektora zrealizował dwa projekty. Pierwszy z nich pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Krosno-Toki” spowodował, że droga 992 uzyskała połączenie z siecią dróg słowackich, co ma niezwykłe znaczenie dla rozwoju Powiatu Jasielskiego. Drugi projekt pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1874 Dębowiec – Kopaniny” po stronie polskiej pozwolił w radykalny sposób poprawić dostępność komunikacyjną miejscowości położonych wzdłuż tej trasy, a zwłaszcza do miejscowości stanowiącej cel pielgrzymek, jaką jest Dębowiec z  wspaniałą  Bazyliką Matki Bożej Płaczącej z La Salette. Kolejny projekt budowy nowego odcinka drogi, który powstanie na terenie miasta Jasła, na przedłużeniu drogi 992, również był wspierany przez Dyrektora i dzięki temu doczeka się wykonania. Ogromne zaangażowanie Dyrektora Vladimira Kozaka, jego profesjonalizm sprawił, że wspólne projekty uzyskiwały zawsze wysoką punktację i mogły być realizowane. 

Adam Pawluś, Starosta Jasielski wspominając śp. Vladimira Kozaka przypomniał, że swoją ofiarną pracą doprowadził do tego, że góry nie rozdzielają naszych narodów, ale je łączą.  W ten sposób Starosta nawiązał do słów śp. Jana Pawła II.

IMG_6528
IMG_6528
IMG_6531
IMG_6531
IMG_6532
IMG_6532
IMG_6538
IMG_6538
IMG_6548
IMG_6548
IMG_6562
IMG_6562
IMG_6569
IMG_6569
IMG_6576
IMG_6576

 - Zebraliśmy się tutaj, aby w wielkie święto narodu polskiego świętować historyczną chwilę, czyli jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez najjaśniejszą Rzeczypospolitą Polską, po 123 latach niewoli”. Tymi słowami  Adam Pawluś, Starosta Jasielski, przywitał zgromadzonych w Parku Miejskim w Jaśle uczestników obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Odzyskanie niepodległości nie przyszło nagle. Było wynikiem różnorakich działań podejmowanych na przestrzeni ponad stu lat. Różne drogi prowadziły do odzyskania niepodległości. Jedną z nich szli powstańcy pragnący niepodległość wywalczyć zbrojnie. Inną drogę wybrali ci, którzy obrali metody pokojowe propagując wytężoną pracę oświatową i uświadamiającą w ramach niewielkich praw i swobód przyznawanych przez zaborców. – mówił  Starosta, podkreślając trudną drogę do odzyskania niepodległości.

Starosta przypomniał, że w tamtym okresie Jasło liczyło około 10,5 tysiąca mieszkańców i pod tym względem było siódmym miastem zachodniej Galicji. Podkreślił, że pełniło wówczas rolę ważnego ośrodka polityczno-administracyjnego, w którym mieściła się siedziba rady powiatowej, sąd okręgowy, elektrownia, kasa oszczędności, urząd pocztowy, park miejski. Wzniesiono wówczas wiele gmachów, m.in. budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Podkreślił ogromną rolę tej organizacji w dążeniu do odzyskania niepodległości. – Było najliczniejszą i najważniejszą organizacją niepodległościową działającą wówczas w Jaśle. Założone zostało w 1887 roku i działało w myśl hasła „Mens sana in corpore sano”, czyli „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Towarzystwo skupiało w swoich szeregach przede wszystkim przedstawicieli jasielskiej inteligencji i przygotowywało przyszłe kadry do pracy w niepodległej Polsce. – mówił.

Na zakończenie Starosta wezwał do aktywnego patriotyzmu: – Niepodległość odzyskana w tak trudnych i dramatycznych warunkach wymaga od każdego Polaka, od nas wszystkich, troski o Ojczyznę. Skłania nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego bytu. Dzisiaj my przejmujemy odpowiedzialność za wolność Polski. Stajemy niestety przed kolejnymi poważnymi zagrożeniami naszego niepodległego bytu. Wsparci przykładem naszych ojców broniących niepodległości dajmy z siebie wszystko dla naszej niepodległej Ojczyzny.

Uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium Świętego Antoniego w Jaśle, której przewodniczył o. Paweł Sroka, gwardian klasztoru, w asyście księży proboszczów miejskich parafii rzymskokatolickich.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta do Parku Miejskiego. Po drodze delegacja, w skład której weszli przedstawiciele parlamentarzystów, na czele z Alicją Zając – Senator RP, samorządowców, komendantów służb, dyrektorów i prezesów instytucji,  w imieniu lokalnej społeczności oddała hołd pod tablicami upamiętniającymi wyjście Jasielskiego Oddziału Związku Strzeleckiego na wojnę w 1914 roku (budynek przy ulicy Kołłątaja 18) i marszałka Józefa Piłsudskiego, na frontonie kościoła Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

W Parku Miejskim oddano hołd poległym w walce o niepodległość Ojczyzny. Wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza pełnili Strzelcy z Zespołu Szkół SASR w Trzcinicy oraz harcerze. Po odegraniu hymnu państwowego przez Miejsko-Kolejową Orkiestrę Dętą odczytano apel pamięci. Następnie symboliczne wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz reprezentacje jasielskich szkół, stowarzyszeń, zakładów pracy i organizacji politycznych.

Na zakończenie uroczystości Orkiestra wykonała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Następnie uczestnicy patriotycznych uroczystości przemaszerowali z Parku na płytę Rynku, gdzie w południe odśpiewano Hymn Narodowy.

list Wojewody

przemówienie Starosty

 

P1070864
P1070864
P1070867
P1070867
P1070868
P1070868
P1070869
P1070869
P1070870
P1070870
P1070874
P1070874
P1070878
P1070878
P1070880
P1070880
P1070881
P1070881
P1070886
P1070886
P1070889
P1070889
P1070890
P1070890
P1070892
P1070892
P1070895
P1070895
P1070896
P1070896
P1070903
P1070903
P1070904
P1070904
P1070906
P1070906
P1070910
P1070910
P1070912
P1070912
P1070917
P1070917
P1070918
P1070918
P1070922
P1070922
P1070923
P1070923
P1070924
P1070924
P1070926
P1070926
P1070935
P1070935
P1070939
P1070939
P1070943
P1070943
P1070956
P1070956
P1070959
P1070959
P1070964
P1070964
P1070967
P1070967
P1070979
P1070979
P1070994
P1070994
P1080021
P1080021
P1080036
P1080036
P1080038
P1080038
P1080046
P1080046
P1080057
P1080057
P1080063
P1080063
P1080066
P1080066
P1080070
P1080070
P1080074
P1080074