Drukuj

Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. ) projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku.

doc00321920200715105025-2
doc00321920200715105025-2
doc00321920200715105025-3
doc00321920200715105025-3
doc00321920200715105025-4
doc00321920200715105025-4
doc00321920200715105025-5
doc00321920200715105025-5