Już tylko do niedzieli trwają zapisy do siódmej edycji akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Jesienna edycja odbędzie się w weekend 22-24 listopada. Ta coraz bardziej popularna akcja po raz pierwszy będzie promowana także za granicą.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich przedsiębiorców działających w branży turystycznej do udziału w siódmej edycji ogólnopolskiej akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ WEEKEND ZA PÓŁ CENY. Celem akcji jest wydłużenie sezonu turystycznego w Polsce. Biorący w niej udział przedsiębiorcy dostrzegają jeszcze więcej zalet.

Dzięki udziałowi w akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ WEEKEND ZA PÓŁ CENY obłożenie na naszych atrakcjach stałych wzrosło średnio o ponad 40% w porównaniu z okresem analogicznym. Dzięki akcji kultura staje się bardziej dostępna — powiedziała Beata Krokosz, z Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Akcja POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY to bardzo ciekawa inicjatywa. Pokazuje Polakom, że podróżowanie nie musi być drogie – co doskonale wpisuje się w misję naszej firmy – portalu umożliwiającego rezerwacje hoteli w promocyjnych cenach. Po raz trzeci wzięliśmy udział w akcji i z każdą kolejną jesteśmy coraz bardziej zadowoleni dodał Juliusz Fiedler dyrektor operacyjny portalu Triverna.pl.

Jestem bardzo zadowolona z udziału w akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ WEEKEND ZA PÓŁ CENY. Wszystkie dostępne pokoje wyprzedały się już w pierwszych dniach. Dlatego tez bierzemy udział w edycji jesiennej — mówi Renata Szczygieł z Agroturystyki NAD STAWEM Zamość.

Z wielką przyjemnością po raz kolejny włączyliśmy się w akcję POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ WEEKEND ZA PÓŁ CENY. Wspólne działania wielu podmiotów m.in. hoteli, restauracji, przewoźników ale także muzeów czy innych atrakcji turystycznych stawia tę inicjatywę pośród szczególnie wyczekiwanych w kalendarzu turysty. Muzeum Zamkowe w tych dniach odwiedzają liczne grupy turystów, które z uznaniem wypowiadają się o akcji — wyjaśnił Mariusz Stankiewicz z Działu Promocji i Rozwoju Muzeum Zamkowego w Malborku.

Rejestracja partnerów trwa do 13 października. Sprzedaż ofert ruszy 30 października, a finał akcji zaplanowano na weekend od 22 do 24 listopada.

Akcja w tym roku będzie promowana także w dziewięciu krajach ościennych. Tym samym przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do akcji mogą spodziewać się turystów także z Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Norwegii i Szwecji.

Polska Organizacja Turystyczna oferuje wsparcie marketingowe dla partnerów akcji w mass mediach i środkach transportu (kampania reklamowa w Internecie, w pociągach Pendolino czy autobusach Polonus). W poprzedniej – wiosennej edycji akcji wzięło udział 894 partnerów, którzy zaoferowali swoje usługi w obniżonych cenach blisko 200 tysiącom turystów.

Głównym beneficjentem akcji jest branża turystyczna i okołoturystyczna. Wspólnie działając przedsiębiorcy mają większe szansę na pozyskanie nowych klientów i zapełnienie swoich obiektów poza sezonem. Dla partnerów naszej akcji, to także doskonała okazja do darmowej reklamy. Tym bardziej, że najbliższa edycja akcji po raz pierwszy będzie promowana także na dziewięciu rynkach zagranicznych — mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Polska Organizacja Turystyczna ułatwiła proces rejestracji dla partnerów siódmej edycji. Stworzono panel administracyjny, do którego, dzięki funkcji rejestracji i logowania, zarejestrowane podmioty będą miały stały dostęp – również na poczet przyszłych edycji akcji. Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.polskazobaczwiecej.pl. Dołączenie do akcji zajmuje jedynie kilka minut. Tam też znajdują się szczegółowe informacje na temat akcji, regulamin oraz instrukcja zgłaszania ofert.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego pragnie poinformować, iż do 10 września br. roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2019-roku

W załączeniu wzór wniosku oraz informacje dotyczące trybu i zasad udzielania dotacji dla OSP.

Pliki do pobrania:

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP

Wniosek o dotacje OSP 2019

Podczas XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się 26 sierpnia br., radni podjęli uchwałę o określeniu zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Jak uzasadniali radni problem ze skompletowaniem kadry lekarskiej mają w Polsce nie tylko szpitale powiatowe, ale nawet te w dużych ośrodkach akademickich. Wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej jest więc istotnym czynnikiem utrzymania dotychczasowej dostępności do opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu. Stąd inicjatywa stworzenia systemu stypendialnego dla studentów uczelni o kierunku lekarskim. Pomoc materialna będzie skierowana dla studentów kształcących się na czwartym, piątym i szóstym roku, którzy zobowiążą się (po odbyciu stażu dyplomowanego lub rozpoczną specjalizację w trybie rezydenckim w jasielskim szpitalu), do podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Radni zadecydowali o aplikowaniu o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji w 2020 roku dla dróg objętych zadaniami: „ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Małą w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Świecony – Lisów”, „Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski”. Ogólna wartość zadań to kwota 6 842 647, 58 zł. Wkład własny powiatu jasielskiego wyniesie 2 737 060, 58 zł, co będzie stanowiło 40%, pozostałe 60% będzie pochodziło z dofinansowania z FDS. 

Podczas sesji podjęto uchwałę o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 70 000,00 zł na adaptację pomieszczeń w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Podjęto uchwałę o na nabyciu przez Powiat Jasielski, w drodze darowizny, nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin. Nieruchomości te zostaną przeznaczone pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim”. Za bezpłatne przekazanie powyższych nieruchomości Adam Pawluś, Starosta Jasielski złożył podziękowania darczyńcy Księdzu Prałatowi Franciszkowi Motyce.

Rada Powiatu negatywnie rozpatrzyła skargę radnej Bożeny Macek-Lubaś na działania Zarządu Powiatu i Starosty Jasielskiego.  Zarzuty radnej dotyczyły zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+400-1+885, 2+000-2+300 oraz 2+574-3+030”, zgłoszonego do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Radna argumentowała, że „nieodpowiedzialne działanie Zarządu polegające na odstąpieniu od udziału w przedmiotowym programie, a w konsekwencji rezygnacja ze wsparcia finansowego w wysokości 50% zadania nosi znamiona działania na szkodę Powiatu i jego mieszkańców. Stanowi jaskrawy dowód nieprzestrzegania prawa, polegający na nierealizowaniu uchwały organu stanowiącego tj. Rady Powiatu, którymi Zarząd jest związany”. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała negatywnie skargę, uznając ją za bezpodstawną. Powyższe zadanie jest realizowane, lecz w mniejszym zakresie oraz do realizacji przeznaczono odcinek drogi (odcinek Szebnie-Niepla), którego stan techniczny jest o wiele gorszy, a obsługuje większy ruch od odcinka Szebnie – Chrząstówka. Pozostała część zadania będzie realizowana w późniejszym terminie. Zmiana zakresu tego zadania była zasadna ze względów ekonomicznych, ponieważ umożliwiło to wystąpienie o większe dofinansowanie, dzięki czemu zostanie wykonane cztery drogi w ramach zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka - Przybówka” w km 0+340 – 1+370 oraz „Remont drogi powiatowej Nr 1844R Niepla – Przybówka”. Łączna długość tych odcinków to 3324 m, podczas gdy pierwotne plany zakładały realizację przebudowy jednej drogi na odcinku 2241 m. Ponadto wartość wkładu własnego, według kosztorysu inwestorskiego, na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+400-1+885, 2+000-2+300 oraz 2+574-3+030” wynosi  1 787 696, 73 zł, natomiast wkład własny na cztery powyższe drogi zgłoszone do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 612 tys. zł.

W opinii Komisji propozycje Zarządu, co do zmiany zakresu rzeczowego i związane  z tym zmniejszenie kwoty wydatków, było zaakceptowane przez Radę Powiatu.

 

P1160397
P1160397
P1160400
P1160400
P1160410
P1160410
P1160425
P1160425
P1160431
P1160431
P1160439
P1160439
P1160489
P1160489

 

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 marca 2018r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723 ze zm.).

Ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do przepisów dyrektywy 2015/849 oraz znowelizowanych zleceń The Financial Action Task Force (FATF), a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa uwzględnia również doświadczenia związane ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2017r poz. 1049 ze zm.), zwaną dalej ustawą uchyloną.

W związku z powyższym, informujemy, iż kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ramach sprawowanego nadzoru wykonują także Starostowie ( art.130 ust.2):

 1. na zasadach określonych w ustawie – w odniesieniu do stowarzyszeń;
 2. na zasadach określonych w ustawie – w odniesieniu do fundacji.

Przedstawiamy regulacje odnoszące się do obowiązków instytucji obowiązanych, które zawarte zostały w nowej ustawie.

 1. Katalog instytucji obowiązanych (art. 2 ustawy)

Zmieniony zostaje zakres podmiotowy instytucji obowiązanych objętych przepisami ustawy. Część instytucji została dopisana, część podmiotów straciło status instytucji obowiązanych. Niektóre z podmiotów stają się instytucją obowiązaną po spełnieniu warunków tj. po przyjęciu (dokonaniu płatności) w gotówce kwoty przekraczającej 10.000 euro dotyczy to między innymi fundacji i stowarzyszeń. Oznacza to, że w chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10.000 euro, fundacja lub stowarzyszenie stają się automatycznie instytucją obowiązaną, ale tylko w stosunku do klienta, od którego przyjęła gotówkę lub dokonała płatności w gotówce zarówno w ramach nawiązanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej. Nie należy tego obowiązku przenosić na relacje z innymi klientami lub inne transakcje, które nie zostały przeprowadzone w formie gotówkowej. Tylko w tym zakresie tj. tylko w stosunku do klienta, z którym fundacja lub stowarzyszenie jest związane umową lub transakcją okazjonalną fundacja lub stowarzyszenie powinny rozpoznać ryzyko, zastosować środki bezpieczeństwa finansowego i jeśli transakcja przekracza kwotę 15.000 euro przesłać ją do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwanego dalej: Generalny Inspektor. Jeśli fundacja lub stowarzyszenie stały się instytucją obowiązaną powinny wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu, wprowadzić wewnętrzną procedurę i przeszkolić pracowników realizujących obowiązki wynikające z ustawy. Po zakończeniu okresu trwania relacji z klientem, od którego przyjęła gotówkę, fundacja lub stowarzyszenie przestaje być instytucją obowiązaną.

 1. Obowiązki instytucji obowiązanych- fundacji i stowarzyszeń:
  1. Osoby odpowiedzialne ( art. 6,7, 8, 9 ustawy).
   • Wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art.6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt9),
   • Wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji lub stowarzyszenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie ( art.7),
   • Wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji lub stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji lub stowarzyszenia oraz ich pracowników z przepisami ustawy ( art. 8)
   • W przypadku instytucji obowiązanych wykonujących działalność jednoosobowo, osobą odpowiedzialną zarówno za wykonanie jak  i wdrażanie obowiązków określonych w ustawie jest osoba wykonująca tę działalność ( art.9).
  2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanych ( art. 27 ustawy).

Stosownie do art. 27 ustawy Fundacje i stowarzyszenia zostały zobowiązane do identyfikowania i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, odnosząc się do ich działalności. Powinny przy tym uwzględniać czynniki ryzyka dotyczące: klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Podejmowane przez nie dzialania powinny ponadto być proporcjonalne do charakteru i odnosić się do wielkości danej fundacji lub stowarzyszenia.

Przy ocenie ryzyka fundacje i stowarzyszenia mogą uwzględniać, krajową ocenę ryzyka, jak również sprawozdania Komisji Europejskiej z ponadnarodowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

(Stosownie do art.193 ustawy pierwszą krajową ocenę ryzyka Generalny Inspektor Informacji Finansowej opracuje w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy).

Ocena ryzyka powinna być sporządzona w postaci papierowej lub elektronicznej i podlegać bieżącej aktualizacji w związku ze zmianami czynników ryzyka, nie rzadziej niż co dwa lata. W razie potrzeby, w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw albo oceny ryzyka UE lub krajowej oceny ryzyka, aktualizacja powinna następować częściej.

Pierwszą ocenę ryzyka fundacje i stowarzyszenia sporządzają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 13 stycznia 2019r.

Na żądanie Generalnego Inspektora przekazują przygotowane w zakresie swojej właściwości oceny ryzyka oraz inne informacje mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka.

 1. Rozpoznanie i ocena ryzyka klienta ( art.33 ustawy).

Fundacje i stowarzyszenia zostały zobowiązane do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec swoich klientów. W celu stosowania ww. środków zostały zobowiązane są do:  rozpoznania ryzyka prania pieniędzy związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną i oceny poziomu rozpoznanego ryzyka. Przedmiotowa ocena ma zasadniczy wpływ na intensywność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów.

Fundacje i stowarzyszenia stosownie do art..33 ustawy „dokumentują rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego ocenę, uwzględniając  w szczególności czynniki dotyczące:

 • Rodzaju klienta;
 • Obszaru geograficznego;
 • Przeznaczenia rachunku;
 • Rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji;
 • Poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji;
 • Celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych..
 1. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art.34 ustawy).

Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują:

 • Identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości,
 • Identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu: weryfikacji jego tożsamości, ustalenia struktury własności i kontroli- w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej;
 • Ocenę stosunków gospodarczych i uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
 • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta , w tym:
  • Analizę transakcji przeprowadzonych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,
  • Badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,
  • Zapewnienie , że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

Odnośnie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego klienta należy podjąć uzasadnione środki weryfikacji jego tożsamości, tak aby instytucja obowiązana była przekonana, że wie kim jest beneficjent rzeczywisty. W przypadku osób prawnych, przedsiębiorstw, fundacji i podobnych porozumień prawnych należy podjąć uzasadnione środki w celu zrozumienia struktury własności i kontroli klienta. Beneficjentem jest zawsze osoba fizyczna.

Środki bezpieczeństwa finansowego fundacje i stowarzyszenia stosują w przypadku:

- nawiązania stosunków gospodarczych;

- przeprowadzania transakcji okazjonalnej :

 1. a) o równowartości 15.000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

-przeprowadzania gotówkowej transakcji okazjonalnej o równowartości 10.000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa  w art.2 ust.1 pkt 23 ustawy;

- podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

Wątpliwości co do prawdziwości  lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta.

Fundacje i stowarzyszenia stosują środki bezpieczeństwa  finansowego w odniesieniu do klientów, z którymi utrzymują stosunki gospodarcze, z uwzględnieniem rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w szczególności, gdy doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych.

Mogą stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach określonych w art. 42 ustawy lub wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43). Te ostatnie powinny zostać zastosowane w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Katalog przykładowych czynników wyższego ryzyka znajduje się w art. 43 ustawy.

 1. Bieżąca analiza transakcji.

W aktualnym stanie prawnym, fundacje i stowarzyszenia nie mają obowiązku przeprowadzania oddzielnej bieżącej analizy transakcji dla klientów. Analiza transakcji klienta prowadzona jest w ramach środków bezpieczeństwa finansowego – bieżącego monitoringu stosunków gospodarczych. Natomiast w stosunku do klientów, wobec których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego fundacje i stowarzyszenia  przeprowadzają wzmożoną bieżącą analizę przeprowadzonych z tym klientem transakcji i dokumentują wyniki tej analizy.

 1. Rejestr transakcji.

Ustawa znosi obowiązek prowadzenie rejestru transakcji w obecnym kształcie. Oznacza to, że od 13 lipca 2018r., fundacje i stowarzyszenia nie są już obowiązane do prowadzenia rejestru transakcji. Jednakże, dane zawarte w dotychczas prowadzonym rejestrze muszą być przechowywane  przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane. W przypadku likwidacji, połączenia, podziału oraz przekształcenia fundacji i stowarzyszenia, do przechowywania rejestrów i dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 ze zm.).

 1. Wewnętrzna procedura (art. 50 ust. 1 ustawy).

Stosownie do art. 50 ustawy fundacje i stowarzyszenia wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która powinna określać zasady postępowania stosowane w fundacji i stowarzyszeniu. Elementy, jakie powinna zawierać wewnętrzna procedura, określa art. 50 ust. 2 pkt 1-9  ustawy. Wewnętrzna procedura podlega akceptacji przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla.

 1. Szkolenia (art.52 ustawy).

Ustawa w istotny sposób zmienia dotychczasowy stan prawny dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, konieczne jest zaktualizowanie obowiązków szkoleniowych, określonych w art. 52 ustawy. Szkolenia mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne w fundacji lub stowarzyszeniu, jak również samokształcące poprzez wykorzystanie informacji i komunikatów dostępnych na stronach Generalnego Inspektora.

 1. Obowiązek przekazania informacji o transakcjach (art.72,74 i 89 ustawy).

Nowym obowiązkiem dla fundacji i stowarzyszeń jest niezwłoczne zawiadomienie właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku, pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego.

 1. Wstrzymywanie transakcji (Rozdział 8 ustawy).

Ustawa wprowadza  nowe terminy wstrzymania transakcji, które zostały określone w art. 86 ustawy oraz nowe terminy, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed przeprowadzeniem transakcji.- art. 90 ustawy.

 1. Szczególne środki ograniczające (art. 117,118,119 i 120 ustawy).

Szczególne środki ograniczające, o których mowa w art. 117 ust. 2 fundacje i stowarzyszenia stosują wobec osób i podmiotów wskazanych na liście, o której mowa w art. 120 ustawy.

 1. Kontrolowanie instytucji obowiązanych (Rozdział 12 ustawy).

Zasady kontroli instytucji obowiązanych uregulowane zostały w art. 130-146 Rozdziału 12 ustawy. Kontrola może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch pracowników. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny (art.141) oraz wystąpienia pokontrolne zawierające m.in. zalecenia pokontrolne (art.142).

 1. Kary administracyjne (Rozdział 13 ustawy).

Kary administracyjne na fundacje i stowarzyszenia, w drodze decyzji administracyjnej, nakłada Generalny Inspektor.

Przypominamy, że 20 maja 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają czas do 20 maja 2018 roku na dostosowanie się do zmienionych przepisów i wpis do nowej ewidencji. Jeśli tego nie zrobią, grozi im rozwiązanie z mocy prawa.

 

Poradnik dotyczący zmian w związku z wejściem znowelizowanych przepisów znajduje się pod adresem: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2175654.html

Fotolia_53763433_XS
Fotolia_53763433_XS

 

Podkategorie