Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Większość jej zasobów zgromadzona jest w otwartych zbiornikach na powierzchni Ziemi.  Jednak ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 3% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

W porównaniu do innych państw europejskich Polska ma bardzo ograniczone zasoby wody. W przeliczeniu na mieszkańca naszego kraju rezerwy słodkiej wody to jedynie ok. 1580 m3 rocznie, co sytuuje Polskę zwykle w ostatniej trójce w Europie, czasem nawet na końcu zestawienia (nie licząc państw wyspiarskich typu Malta czy Cypr).

Warto wiedzieć, że od kilku dziesięcioleci obserwujemy w naszym kraju narastający deficyt wody. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku zasoby dyspozycyjne wody przypadające na statystycznego Polaka wynosiły ok. 2500 m3 na osobę, później już rzadko kiedy przekraczały 1600 m3.

Niedobór wody to wyzwanie. Wyzwanie także dla rolnictwa (straty w produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, a w konsekwencji – wzrost cen żywności), dla energetyki (brak wody do chłodzenia bloków) mogące powodować przerwy w dostawach prądu, dla przemysłu i mieszkańców. Ze względu na wielowymiarowość skutków niedoboru wody, już niedługo może być to jeden z głównych czynników wpływających nie tylko na jakość życia ludzi, ale także na możliwości rozwoju gospodarczego czy stosunki międzynarodowe.

Wiek XIX był wiekiem pary, XX był wiekiem węgla i ropy a wiek XXI to wiek wody.

Uwzględniając znaczenie tego problemu oraz doceniając powagę sytuacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- organizator III Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce ( 20-21.03.2020r) zdecydował, że tematyka wodna stanie się jednym z wiodących zagadnień podczas Forum.

21.03.2020 r odbędzie się debata zatytułowana „Zarządzanie zasobami wodnymi w rolnictwie w obliczu zmian klimatycznych”, w trakcie której m.in. zaprezentowany zostanie raport przygotowany na zlecenie EFRWP przez wybitnych specjalistów z zakresu gospodarki wodnej.

Tematykę gospodarki wodnej organizatorzy Forum pragną spopularyzować również organizując konkurs na przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej dotyczącej tych zagadnień.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania i racjonalnego gospodarowania wodą,  inspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do działań i proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz działań informacyjnych.

Honorowym Partnerem Konkursu jest państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Więcej informacji dotyczących konkursu (w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy)  można znaleźć na stronie internetowej: www.efrwp.pl oraz pisząc do nas adres: konkurs@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.-jasionka.pl

Konkurs już trwa  - serdecznie zapraszamy do udziału !!!

Fundacja Polska Wieś

EFRWP 1200x628 konkurs wody v3

 W dniu dzisiejszym tj. 24 października 2019 r. na terenie parku przyszpitalnego dokonano nasadzeń 50 nowych drzewek przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Nasadzeń dokonali uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle pod nadzorem nauczycieli i z czynnym udziałem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia. Drzewka zostały posadzone w związku z planowaną wycinką drzew w obrębie parku w celu przygotowania placu budowy pod nową inwestycję jaką jest budowa Oddziału Psychiatrycznego i parkingu. Pomimo, że wycięcie drzew jeszcze nie nastąpiło, już zostały podjęte działania mające na celu utrzymania ilości a nawet zwiększenie drzewostanu w parku przyszpitalnym.

Starosta Adam Pawluś przekazał serdeczne podziękowania dla Pani Zofii Kochan - Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Rzeszowie, za przekazanie sadzonek drzew.

 

 

1
1
IMG_20191024_100846
IMG_20191024_100846
IMG_20191024_104650
IMG_20191024_104650
IMG_20191024_105635
IMG_20191024_105635

 

W dniu 26 września 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu odbył się XIV Konkurs Ekologiczny pn: ,, Szepty polnych kwiatów i ziół – Folusz 2019 ”.

Uczestnikami Konkursu byli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej oraz uczestnicy Dziennych Ośrodków Wsparcia i Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego i małopolskiego; Dom Pomocy Społecznej nr 1 i nr 2 z Krosna, Dom Pomocy Społecznej z Rudy, Dom Pomocy Społecznej z Brzozowa, Dom Pomocy Społecznej Zakonu Ojców Bonifratów z Iwonicza, Środowiskowy Dom Samopomocy z Jasła i z Nowego Żmigrodu, Gminny Dzienny Dom Pomocy w Osobnicy, Dzienny Ośrodek Wsparcia ŚDS w Gorlicach z filią w Bobowej oraz gospodarze – Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

Celem Konkursu było promowanie ochrony środowiska oraz życia w zgodzie z naturą, poznawanie otaczającej nas przyrody, popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji osób niepełnosprawnych oraz ich nagradzanie, ukazanie piękna naszej Ojczyzny poprzez twórczość artystyczną, nabywanie umiejętności "zdrowej rywalizacji", rozwijanie twórczej aktywności.

Konkurs rozegrany został w trzech kategoriach:

Kategoria I – Test wielokrotnego wyboru obejmował część teoretyczną w formie testu wyboru, którego tematem były ,,Zioła”.

Kategoria II - Praca malarska - obrazy wykonane przez 1-2 autorów, temat: ,,Lawendowe pole”

Kategoria III – Kompozycja przestrzenna, której tematem była ,, Cudowna moc bukietu”

- praca wykonana przez jednego autora, technika dowolna.

Do każdej kategorii powołane zostało czteroosobowe jury, składające się z zaproszonych gości oraz przedstawicieli placówek uczestniczących w konkursie.

W teście wyboru brało udział 12 osób.

I miejsce zdobyła Pani Stanisława Sikora z Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

II miejsce zdobył Pan Piotr Przybyła z Domu Pomocy Społecznej w Rudzie 

III miejsce zdobyła Pani Beata Litera ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku

Prace Malarskie wykonało  19 uczestników.

I miejsce, drugi raz z rzędu zdobył Pan Tomasz Sternak z Domu Pomocy Społecznej z Rudej

II miejsce zdobyła Pani Alicja Myśliwiec z Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy

III miejsce zdobyła Pani Renata Furman ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle 

Kompozycję przestrzenną wykonało 12 osób.

I miejsce zdobyła Pani Józefa Nowak z Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krosnie

II miejsce zdobyła Pani Maria Mlicka ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

III miejsce zdobył Pan Samuel Bodnar z Domu Pomocy Społecznej Zakonu o. Bonifratrów w Iwoniczu

Po ogłoszeniu wyników, laureatom i uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody wręczyli: Pan Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Pan Tomasz Klich – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa w Jaśle oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, Pan Karol Adamski.

Zarówno laureaci jak i pozostali uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Na koniec Pan Adam Pawluś, starosta jasielski, podziękował i pogratulował laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu i organizatorom.

Wśród zaproszonych gości byli także: Wiesław Pięta – Radny Gminy Dębowiec,  Pan Josef Sadovsky – Starosta miejsowości Kmetovo na Słowacji, były Dyrektor zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w słowackim Plavecke Podhradie, a także Pani Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz – przedstawicielka Biura Senatorskiego Alicji Zając, oraz Pani Kamila Cholewiak – Kiczek – przedstawicielka Biura Poselskiego Bogdana Rzońcy, Posła do Parlamentu Europejskiego, która przeczytała list od Pana Europosła.

Impreza zakończyła się zabawą integracyjną przy muzyce, ze słodkim poczęstunkiem i ciepłym posiłkiem.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

Karol Adamski

 

DSC0001
DSC0001
DSC07646
DSC07646
DSC07659
DSC07659
DSC07664
DSC07664
DSC07670
DSC07670
DSC07676
DSC07676
DSC07684
DSC07684

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na półroczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Potrwają one od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. i odbędą się w 15 największych polskich miastach. Każdy może zgłosić swoje uwagi. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie strategicznego projektu Stop suszy!

– Rozpoczynające się konsultacje PPSS pogłębią postrzeganie suszy w Polsce o bardzo ważny aspekt społeczny. Zrozumienie i akceptacja proponowanych działań są bowiem konieczne dla powodzenia całego przedsięwzięcia – mówi Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie. – Zależy nam na każdym głosie. Dopiero po zebraniu wszystkich uwag projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy będzie pierwszym, tak całościowym dokumentem dotyczącym zjawiska suszy w Polsce i ważnym krokiem ku realnej adaptacji do zmian klimatycznych. Uczestnikom konsultacji przedstawimy dogłębną analizę zjawiska, propozycje usprawnienia jego monitoringu oraz zaproponujemy szeroki katalog działań zmierzających do minimalizowania skutków suszy. PPSS to dokument nie tylko na najbliższe lata. Wyznaczy on także perspektywę dla kolejnych takich opracowań w przyszłości – dodaje Prezes Daca.

15 sierpnia projekt planu został udostępniony drogą elektroniczną, poprzez podane poniżej strony internetowe. Za ich pośrednictwem każda zainteresowana osoba może zgłosić swoje uwagi lub wnioski, wypełniając formularz dostępny w wersji on-line.
Pierwsze z cyklu 15 spotkań konsultacyjnych w wybranych miastach w Polsce odbędzie się 11 września w Poznaniu. Spotkaniu będzie towarzyszyła konferencja prasowa poświecona szczegółom planu preciwdziałania skutkom suszy. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz godziny spotkań konsultacyjnych, będą podane na stronie: stopsuszy.pl
Konsultacje społeczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych problematyką suszy – zarówno do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, jak i do mieszkańców miast oraz gmin.

FORMY UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTU

Podczas konsultacji uwagi i wnioski można zgłaszać:
 
1. Drogą elektroniczną:
poprzez formularz online udostępniony na stronach internetowych:
 
 2. droga mailową:
– na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
3. listownie:
na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
 
4. osobiście:
w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa (pokój 309)
 
5. wersję papierową uwag na formularzu można zgłaszać także podczas 15 spotkań konsultacyjnych.
 
W trakcie konsultacji można zgłaszać uwagi i wnioski do 4 elementów projektu PPSS. Są to:
  • analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
  • propozycja budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
  • propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,
  • katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Prezentacja elementów projektu Planu w formie systemu online z przeglądarką działań katalogowych wraz z modułem geoportalu jest dostępna na www.stopsuszy.pl

Plan przeciwdziałania skutkom suszy można pobrać TUTAJ


Zespół Komunikacji Społecznej

Gdzie i kiedy odbędą się spotkania i konferencje konsultacyjne:

 harmonogram konsultacje

Źródło: www.wody.gov.pl