W dniu 26 września 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu odbył się XIV Konkurs Ekologiczny pn: ,, Szepty polnych kwiatów i ziół – Folusz 2019 ”.

Uczestnikami Konkursu byli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej oraz uczestnicy Dziennych Ośrodków Wsparcia i Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego i małopolskiego; Dom Pomocy Społecznej nr 1 i nr 2 z Krosna, Dom Pomocy Społecznej z Rudy, Dom Pomocy Społecznej z Brzozowa, Dom Pomocy Społecznej Zakonu Ojców Bonifratów z Iwonicza, Środowiskowy Dom Samopomocy z Jasła i z Nowego Żmigrodu, Gminny Dzienny Dom Pomocy w Osobnicy, Dzienny Ośrodek Wsparcia ŚDS w Gorlicach z filią w Bobowej oraz gospodarze – Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

Celem Konkursu było promowanie ochrony środowiska oraz życia w zgodzie z naturą, poznawanie otaczającej nas przyrody, popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji osób niepełnosprawnych oraz ich nagradzanie, ukazanie piękna naszej Ojczyzny poprzez twórczość artystyczną, nabywanie umiejętności "zdrowej rywalizacji", rozwijanie twórczej aktywności.

Konkurs rozegrany został w trzech kategoriach:

Kategoria I – Test wielokrotnego wyboru obejmował część teoretyczną w formie testu wyboru, którego tematem były ,,Zioła”.

Kategoria II - Praca malarska - obrazy wykonane przez 1-2 autorów, temat: ,,Lawendowe pole”

Kategoria III – Kompozycja przestrzenna, której tematem była ,, Cudowna moc bukietu”

- praca wykonana przez jednego autora, technika dowolna.

Do każdej kategorii powołane zostało czteroosobowe jury, składające się z zaproszonych gości oraz przedstawicieli placówek uczestniczących w konkursie.

W teście wyboru brało udział 12 osób.

I miejsce zdobyła Pani Stanisława Sikora z Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

II miejsce zdobył Pan Piotr Przybyła z Domu Pomocy Społecznej w Rudzie 

III miejsce zdobyła Pani Beata Litera ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku

Prace Malarskie wykonało  19 uczestników.

I miejsce, drugi raz z rzędu zdobył Pan Tomasz Sternak z Domu Pomocy Społecznej z Rudej

II miejsce zdobyła Pani Alicja Myśliwiec z Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy

III miejsce zdobyła Pani Renata Furman ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle 

Kompozycję przestrzenną wykonało 12 osób.

I miejsce zdobyła Pani Józefa Nowak z Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krosnie

II miejsce zdobyła Pani Maria Mlicka ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

III miejsce zdobył Pan Samuel Bodnar z Domu Pomocy Społecznej Zakonu o. Bonifratrów w Iwoniczu

Po ogłoszeniu wyników, laureatom i uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody wręczyli: Pan Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Pan Tomasz Klich – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa w Jaśle oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, Pan Karol Adamski.

Zarówno laureaci jak i pozostali uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Na koniec Pan Adam Pawluś, starosta jasielski, podziękował i pogratulował laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu i organizatorom.

Wśród zaproszonych gości byli także: Wiesław Pięta – Radny Gminy Dębowiec,  Pan Josef Sadovsky – Starosta miejsowości Kmetovo na Słowacji, były Dyrektor zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w słowackim Plavecke Podhradie, a także Pani Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz – przedstawicielka Biura Senatorskiego Alicji Zając, oraz Pani Kamila Cholewiak – Kiczek – przedstawicielka Biura Poselskiego Bogdana Rzońcy, Posła do Parlamentu Europejskiego, która przeczytała list od Pana Europosła.

Impreza zakończyła się zabawą integracyjną przy muzyce, ze słodkim poczęstunkiem i ciepłym posiłkiem.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

Karol Adamski

 

DSC0001
DSC0001
DSC07646
DSC07646
DSC07659
DSC07659
DSC07664
DSC07664
DSC07670
DSC07670
DSC07676
DSC07676
DSC07684
DSC07684

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na półroczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Potrwają one od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. i odbędą się w 15 największych polskich miastach. Każdy może zgłosić swoje uwagi. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie strategicznego projektu Stop suszy!

– Rozpoczynające się konsultacje PPSS pogłębią postrzeganie suszy w Polsce o bardzo ważny aspekt społeczny. Zrozumienie i akceptacja proponowanych działań są bowiem konieczne dla powodzenia całego przedsięwzięcia – mówi Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie. – Zależy nam na każdym głosie. Dopiero po zebraniu wszystkich uwag projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy będzie pierwszym, tak całościowym dokumentem dotyczącym zjawiska suszy w Polsce i ważnym krokiem ku realnej adaptacji do zmian klimatycznych. Uczestnikom konsultacji przedstawimy dogłębną analizę zjawiska, propozycje usprawnienia jego monitoringu oraz zaproponujemy szeroki katalog działań zmierzających do minimalizowania skutków suszy. PPSS to dokument nie tylko na najbliższe lata. Wyznaczy on także perspektywę dla kolejnych takich opracowań w przyszłości – dodaje Prezes Daca.

15 sierpnia projekt planu został udostępniony drogą elektroniczną, poprzez podane poniżej strony internetowe. Za ich pośrednictwem każda zainteresowana osoba może zgłosić swoje uwagi lub wnioski, wypełniając formularz dostępny w wersji on-line.
Pierwsze z cyklu 15 spotkań konsultacyjnych w wybranych miastach w Polsce odbędzie się 11 września w Poznaniu. Spotkaniu będzie towarzyszyła konferencja prasowa poświecona szczegółom planu preciwdziałania skutkom suszy. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz godziny spotkań konsultacyjnych, będą podane na stronie: stopsuszy.pl
Konsultacje społeczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych problematyką suszy – zarówno do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, jak i do mieszkańców miast oraz gmin.

FORMY UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTU

Podczas konsultacji uwagi i wnioski można zgłaszać:
 
1. Drogą elektroniczną:
poprzez formularz online udostępniony na stronach internetowych:
 
 2. droga mailową:
– na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
3. listownie:
na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
 
4. osobiście:
w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa (pokój 309)
 
5. wersję papierową uwag na formularzu można zgłaszać także podczas 15 spotkań konsultacyjnych.
 
W trakcie konsultacji można zgłaszać uwagi i wnioski do 4 elementów projektu PPSS. Są to:
 • analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
 • propozycja budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
 • propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,
 • katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Prezentacja elementów projektu Planu w formie systemu online z przeglądarką działań katalogowych wraz z modułem geoportalu jest dostępna na www.stopsuszy.pl

Plan przeciwdziałania skutkom suszy można pobrać TUTAJ


Zespół Komunikacji Społecznej

Gdzie i kiedy odbędą się spotkania i konferencje konsultacyjne:

 harmonogram konsultacje

Źródło: www.wody.gov.pl

Zaproszenie na EKOGALĘ 1

Organization for the Defense of Lemklvshchyna                                                                             Nowy Jork, 05.07.2019 r.

                           Branch 1
            P. O. Box 651 Cooper Station
               New York. N.Y. 10276

Regionalna Dyrekcia Ochronv Środowisk w Rzeszowie
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 — 001 Rzeszów

         My, rdzenni mieszkańcy łemkowskich Karpat popieramy w pełni inwestycję remontu odcinka drogi przez Ciechań z Ożennej do Krempnej. To droga o historycznych tradycjach, pamiętająca konne zaprzęgi
Konfederatów Barskich, łemkowskie wozy drabiniaste, niemieckie czołgi i PGRowskie gaziki. Ciechań to miejsce kultu i wiecznej pamięci naszych przodków.
Pragniemy w cywilizowany sposób dostać się na ziemię naszych dziadków i ojców by przywołać wspomnienia i spojrzeć na dolinę, którą w pocie czoła uprawiali. Chcemy mieć możliwość odwiedzenia grobów naszych bliskich. Wielu starszych ludzi nie jest w stanie pokonać pieszo tego odcinka drogi, a jej stan techniczny czyni ją niemal nieprzejezdną dla wielu samochodów osobowych. Już raz w historii doświadczyliśmy wielkiego upokorzenia od władz PRL-u w trakcie Akcji Wisła, która do dnia dzisiejszego nie została rozliczona. Sprzeciwiamy się kategorycznie protestom ekologów wstrzymujących remont tejże drogi. Ma być ona miejscem rzekomej rzezi dla zwierząt w MPN. Absolutnie nie ma to żadnego potwierdzenia w dotychczasowym użytkowaniu tej i wielu innych dróg przebiegających przez tereny Magurskiego Parku Narodowego.
Tak zwane grupy proekologiczne czy ochroniarze wszystkich istot żywych zapominają, że człowiek to też istota żyjąca i na dodatek myśląca. Nikt nie myśli urządzać sobie z tej drogi toru Formuły 1. Sentymentalna podróż po krainie przodków zawsze odbywa się z poszanowaniem przyrody.Mamy nadzieję, że los ciechańskiej drogi nie rozerwie na powrót łemkowskich serc. Ta mała ojczyzna, te Karpaty są dla nas dużo cenniejsze niż nieuzasadnione dążenia grup proekologicznych.Zdecydowanie domagamy się wyremontowania 15 km odcinka ciechańskiej drogi. Cała wielotysięczna społeczność łemkowska popiera planowaną przez Starostwo Powiatowe w Jaśle inwestycję i gorąco prosi o niepoddawanie się szantażowi działających grup ekologicznych.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                                                President of Lemko organization in New York:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Darek Kuzniak  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vice President:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Stefan Przybylo

 

22.jpg11.jpg

Oryginał pisma do pobrania w załączniku.

Załącznik

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O ochronie przyrody” (Dz.U.2018.1614 t.j. z dnia 2018.08.23), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 2018.10.31) oraz § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. „W sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody” (Dz.U.2005.94.794 z dnia 2005.05.30) dyrektor Magurskiego Parku Narodowego informuje

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu PLANU OCHRONY dla

Magurskiego Parku Narodowego

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 11 lutego 2019 r. do dnia 11 marca 2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ww. ustawy zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planów ochrony.

Z opracowaniem (wydruk) można się zapoznać w ww. terminie w siedzibie Magurskiego Parku Narodowego (Krempna 59), siedzibach właściwych gmin, lub/i z jego wersją elektroniczną zamieszczoną na  stronie internetowej Parku http://www.magurskipn.pl/index.php?d=artykul&kat=210&art=1375

Ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 r. włącznie (liczy się data wpływu na dziennik podawczy), drogą pisemną lub elektroniczną na adres:

Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Ogłoszenie Magurskiego Parku Narodowego;
 1. administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Magurski Park Narodowy  z siedzibą w Krempnej 59, 38-232 Krempna i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do projektu planu ochrony MPN;
 1. składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 1. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy,
 1. w przypadku kiedy projekt planu ochronnego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu planu ochronnego;
 1. składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 1. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;
 1. konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;
 2. składający wniosek/uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek/uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych