Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło III edycję Rządowego Programu "KLUB". Od 21 marca 2018 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu "KLUB" - edycja 2018. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 40 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie około 3 700 klubów w całej Polsce.

Program "KLUB" to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 000,00 zł dla klubów wielosekcyjnych.

Wnioski do tegorocznej edycji Programu "KLUB" można składać do 8 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 29 czerwca 2018 roku.

Więcej informacji uzyskać można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2251,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2018-roku-pro.html