Drukuj

W dniu 27 września br. w Umieszczu odbyły się zawody rowerowe pod patronatem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia.

Zawody rowerowe zorganizowane zostały przez Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Umieszczu, Uczniowski Klub Sportowy „Arka” Umieszcz, Ochotniczą Straż Pożarną w Umieszczu oraz przez Jana Muzykę, Sołtysa miejscowości Umieszcz.

Celem zorganizowanych zawodów była popularyzacja aktywnego trybu życia wśród młodych ludzi. W zawodach wzięło udział około 80 dzieci z terenu gminy Tarnowiec, od przedszkola po 6 klasę. Kategorie startowe podzielone były na 6 dystansów, osobno dziewczyny i osobno chłopcy. Zwycięzcą poszczególnych kategorii Starosta Jasielski Adam Pawluś wręczał puchary, za drugie i trzecie miejsce medal, natomiast za udział wręczono dyplomy.

W czasie zawodów wszystkim dopisywały świetne nastroje. Sołtys miejscowości Umieszcz Jan Muzyka, zasponsorował uczestnikom słodki poczęstunek, w postaci drożdżówek.

Na zakończenie Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował organizatorom za inicjatywę zorganizowania zawodów rowerowych i promowanie aktywnego oraz zdrowego tryby życia w Powiecie Jasielskim. Pogratulował wszystkim uczestnikom i życzył dalszych sukcesów.

Głos zabrał również Jan Muzyka, Sołtys wsi Umieszcz oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, który podziękował za tak duże zainteresowanie zawodami rowerowymi wśród młodych ludzi. Podziękował również Staroście Jasielskiemu Adamowi Pawlusiowi za przyznane wsparcie finansowe oraz za objęcie zawodów patronatem honorowym. 

 

1
1
2
2