Drukuj

Wczoraj w Ożennej przedstawiciele, członkowie oraz partnerzy Euroregionu Karpackiego ze strony polskiej i słowackiej podpisali deklarację współpracy, mającej na celu powołanie Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego pod nazwą “BESKID NISKI”.

Celem Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego, który tworzy się w ramach i z inicjatywy Euroregionu Karpackiego, jest wsparcie rozwoju polsko - słowackiego obszaru transgranicznego obejmującego po stronie polskiej powiaty: krośnieński, jasielski, gorlicki, a po stronie słowackiej powiaty: Svidnik, Stropkov i Bardejov.

Inicjatywa ta, w wyniku której powstanie strategia TOF oraz system koordynacji działań partnerów sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego wraz z profesjonalną strukturą zarządzającą umożliwi wykorzystanie istniejącego potencjału oraz zdynamizuje innowacyjne procesy rozwojowe na tym obszarze.

Powstawanie Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych jest również jedną z rekomendacji Komisji Europejskiej dla przyszłych programów INTERREG w perspektywie 2021 – 2027. TOF “BESKID NISKI” będzie również “laboratorium” dla wdrażania Marki Karpackiej CARPATHIA.

Deklarację podpisali: po stronie polskiej: Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, Prezes Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” Polska, Dawid Lasek – Wiceprezes Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” Polska, Maria Gubała – Starosta Gorlicki, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Jan Pelczar – Starosta Krośnieński, po stronie słowackiej: Jozef Polacko - Prezes Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” Słowacja-Północ, Marcela Ivancova – Burmistrz Miasta Svidnik, pełnomocnik Borisa Hanuscaka – Burmistrza Miasta Bardejov, Ondrej Brendza - Burmistrz Miasta Stopkov.

 

IMG_6774
IMG_6774
IMG_6778
IMG_6778
IMG_6810
IMG_6810
IMG_6811
IMG_6811
IMG_6814
IMG_6814
IMG_6817
IMG_6817
IMG_6827
IMG_6827
IMG_6873
IMG_6873
IMG_6877
IMG_6877
IMG_6885
IMG_6885
IMG_6906
IMG_6906
IMG_6920
IMG_6920