Drukuj
 

Poland-Slovakia_PL_01+FUND_CMYK.jpg

Powiat Jasielski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 złożył wniosek o dofinansowanie mikroprojektu, który został zakwalifikowany na etapie oceny formalnej i kwalifikowalności oraz skierowany do oceny jakościowej.

Celem mikroprojektu jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej Powiatu jasielskiego i Powiatu Svidnik na obszarze pogranicza polsko-słowackiego oraz zrównoważone wykorzystywanie dziedzictwa przyrodniczego w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Mikroprojekt obejmuje utworzenie nowego turystycznego szlaku pieszego oraz nowej ścieżki przyrodniczej, biegnących z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej w kierunku granicy polsko-słowackiej, wraz z modernizacją po stronie słowackiej szlaku pieszego. Tym samym, powstały nowy szlak zostanie włączony w transgraniczną sieć szlaków turystycznych i połączy w ten sposób Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej z Obserwatorium Astronomicznym Roztoky na Słowacji.

Mikroprojekt ma również na celu rozpropagowanie wśród społeczeństwa informacji o turystycznym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym. W ramach tego przedsięwzięcia będą wytworzone materiały zdjęciowe i filmowe na temat atrakcji turystycznych powiatu jasielskiego, w tym walorów krajobrazowych. Informacje o powstałych obiektach turystycznych zostaną zamieszczone również w aplikacji mobilnej. Wszystkie działania w mikroprojekcie mają za zadanie zwiększać świadomość społeczną o lokalnym dziedzictwie, cennych zasobach przyrodniczych i kulturowych, istniejącym potencjale do rozwijania turystyki.

Międzynarodowa wymiana młodzieży polsko-słowackiej będzie rozwijać ideę kształcenia transgranicznego. Młodzież nabywać będzie umiejętności w dziedzinie tworzenia filmu i fotografii, tj. produkcji filmów dokumentalnych i animowanych, makro i mikrofotografii, fotografii przyrodniczej, fotografii małej architektury i fotografii sportowej. Warsztaty filmu i fotografii, to również edukacja z astrofotografii z nocnymi obserwacjami „karpackiego nieba”, należącego do obszaru Parku Ciemnego Nieba. W ramach mikroprojektu w miejscowości Ożenna i Roztoky jest przewidziane wykonanie  infrastruktury, która zapewni odpoczynek turystom odwiedzającym Beskid Niski.

Wartość transgranicznego, wspólnego mikroprojektu polsko - słowackiego wynosi: 107 202,13 €.     

Pismo_kwalifikowalność i do oceny jakościowej-1.png