W dniu 12 listopada br. odbył się po raz dziesiąty Pieszy Powiatowy Rajd Niepodległości na Górę Liwocz, którego organizatorami był Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach. W rajdzie udział wzięli przedstawiciele samorządów, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu powiatu jasielskiego oraz inni zgromadzeni goście.

Uczestnicy rajdu wyruszyli żółtym szlakiem z miejscowości Ujazd, kierując się na szczyt góry Liwocz. Druga grupa wyruszyła zielonym szlakiem z miejscowości Jabłonica. Po dotarciu na miejsce odbyła się uroczysta modlitwa w intencji Ojczyzny, którą poprowadził  Ksiądz Gerard Stanula, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu.

Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Etatowym Członkiem Zarządu Janem Muzyka złożyli kwiaty oraz znicz pod tablicą upamiętniającą Żołnieży AK, kwiaty złożył również Sebastian Styczyński Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w imieniu dyrektorów wszystkich szkół ponadpodstawowych w Powiecie Jasielskim.

 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle przygotowali część artystyczną. Chór SOLI DEO pięknie wyśpiewał pieśni patriotyczne, Jakub Mastyj przygotował i wygłosił referat pt. „Walki Armii Krajowej w rejonie Liwocza”, natomiast Szymon Wójtowicz wyrecytował wiersz Władysława Broniewskiego pt. „Bagnet na broń”.

Uczniowie z LO Kołaczyce pełnili wartę podczas oficjalnej części uroczystości- Związek Strzelecki STRZELEC im. Józefa Piłsudskiego.

Ciepły posiłek w postaci kiełbasek z ogniska oraz ciepłych napoi zapewnił  Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

Na zakończenie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z Chórem SOLI DEO.

W tym roku obok Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle stanął Pomnik Żołnierzy Niezłomnych – dzieło Mistrza Andrzeja Pityńskiego. Przedstawia on Orła w koronie, walczącego z hydrami symbolizującymi okupanta i stojące za nim organizacje. Patrząc na niego musimy pamiętać, że zło symbolizowane przez hydry, nadal jest obecne w naszym kraju. Stąd konieczność ciągłej dbałości i troski, a kiedy trzeba nawet walki o to, by nasza ukochana Ojczyzna była wolna i suwerenna.-Starosta Jasielski Adam Pawluś.

IMG_8796
IMG_8796
IMG_8599
IMG_8599
IMG_8609
IMG_8609
IMG_8620
IMG_8620
IMG_8626
IMG_8626
IMG_8633
IMG_8633
IMG_8636
IMG_8636
IMG_8639
IMG_8639
IMG_8649
IMG_8649
IMG_8653
IMG_8653
IMG_8659
IMG_8659
IMG_8665
IMG_8665
IMG_8666
IMG_8666
IMG_8669
IMG_8669
IMG_8671
IMG_8671
IMG_8672
IMG_8672
IMG_8689
IMG_8689
IMG_8699
IMG_8699
IMG_8701
IMG_8701
IMG_8703
IMG_8703
IMG_8705
IMG_8705
IMG_8722
IMG_8722
IMG_8725
IMG_8725
IMG_8730
IMG_8730
IMG_8735
IMG_8735
IMG_8740
IMG_8740
IMG_8746
IMG_8746
IMG_8753
IMG_8753
IMG_8758
IMG_8758
IMG_8764
IMG_8764
IMG_8769
IMG_8769
IMG_8780
IMG_8780

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował również wszystkim za tak liczny udział w rajdzie oraz za pomoc w jego zorganizowaniu

 

Poland-Slovakia_PL_01+FUND_CMYK.jpg

Powiat Jasielski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 złożył wniosek o dofinansowanie mikroprojektu, który został zakwalifikowany na etapie oceny formalnej i kwalifikowalności oraz skierowany do oceny jakościowej.

Celem mikroprojektu jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej Powiatu jasielskiego i Powiatu Svidnik na obszarze pogranicza polsko-słowackiego oraz zrównoważone wykorzystywanie dziedzictwa przyrodniczego w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Mikroprojekt obejmuje utworzenie nowego turystycznego szlaku pieszego oraz nowej ścieżki przyrodniczej, biegnących z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej w kierunku granicy polsko-słowackiej, wraz z modernizacją po stronie słowackiej szlaku pieszego. Tym samym, powstały nowy szlak zostanie włączony w transgraniczną sieć szlaków turystycznych i połączy w ten sposób Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej z Obserwatorium Astronomicznym Roztoky na Słowacji.

Mikroprojekt ma również na celu rozpropagowanie wśród społeczeństwa informacji o turystycznym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym. W ramach tego przedsięwzięcia będą wytworzone materiały zdjęciowe i filmowe na temat atrakcji turystycznych powiatu jasielskiego, w tym walorów krajobrazowych. Informacje o powstałych obiektach turystycznych zostaną zamieszczone również w aplikacji mobilnej. Wszystkie działania w mikroprojekcie mają za zadanie zwiększać świadomość społeczną o lokalnym dziedzictwie, cennych zasobach przyrodniczych i kulturowych, istniejącym potencjale do rozwijania turystyki.

Międzynarodowa wymiana młodzieży polsko-słowackiej będzie rozwijać ideę kształcenia transgranicznego. Młodzież nabywać będzie umiejętności w dziedzinie tworzenia filmu i fotografii, tj. produkcji filmów dokumentalnych i animowanych, makro i mikrofotografii, fotografii przyrodniczej, fotografii małej architektury i fotografii sportowej. Warsztaty filmu i fotografii, to również edukacja z astrofotografii z nocnymi obserwacjami „karpackiego nieba”, należącego do obszaru Parku Ciemnego Nieba. W ramach mikroprojektu w miejscowości Ożenna i Roztoky jest przewidziane wykonanie  infrastruktury, która zapewni odpoczynek turystom odwiedzającym Beskid Niski.

Wartość transgranicznego, wspólnego mikroprojektu polsko - słowackiego wynosi: 107 202,13 €.     

Pismo_kwalifikowalność i do oceny jakościowej-1.png

 

7 października w Ożennej przedstawiciele, członkowie oraz partnerzy Euroregionu Karpackiego ze strony polskiej i słowackiej podpisali deklarację współpracy, mającej na celu powołanie Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego pod nazwą “BESKID NISKI”.

Deklarację podpisali: po stronie polskiej: Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, Prezes Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” Polska, Dawid Lasek – Wiceprezes Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” Polska, Maria Gubała – Starosta Gorlicki, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Jan Pelczar – Starosta Krośnieński, po stronie słowackiej: Jozef Polacko - Prezes Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” Słowacja-Północ, Marcela Ivancova – Burmistrz Miasta Svidnik, pełnomocnik Borisa Hanuscaka – Burmistrza Miasta Bardejov, Ondrej Brendza - Burmistrz Miasta Stopkov.

doc20191022104432 1

doc20191022104432 2

doc20191022104432 3

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domy Kultury w  Jaśle „FAMILIARIS”   oraz Partner Główny - Grupa LOTOS S.A. mają przyjemność  zaprosić Państwa do udziału w XI Konferencji Ekologicznej. W tym roku temat konferencji brzmi: „Zasoby wodne – zarządzanie i gospodarka wodami”. Konferencja odbędzie się w dniu 30  października 2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 w budynku MDK w Jaśle.

Wydarzenie przebiegać będzie w dwóch etapach: część wykładowa oraz warsztatowa.

Program konferencji:

8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników,

9.00 – rozpoczęcie,

9.15. – 9.45 Wykład: "Zrównoważona gospodarka wodna- podstawą ochrony zasobów wodnych na świecie" – dr Natalia Matłok, Uniwersytet Rzeszowski

9.45. – 10.15 -  Wykład: „Zagrożenie zbiorników wodnych eutrofizacją” - prof. nadz. dr hab. Inż. Krzysztof Chmielowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

10.15. – 10.30 przerwa kawowa

10.30- 11.00 -"Jakość i sposoby uzdatniania wody do spożycia" – dr. hab. Inż. prof. Maciej Balawejder, Uniwersytet Rzeszowski

11.00 – 11.40 - diaporama prezentująca dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne Magurskiego Parku Narodowego – Iwona Sochacka, Kierownik Zespołu ds. Edukacji Magurskiego Parku Narodowego

11.40 – 12. 30 – przerwa obiadowa

12.3014.00  część warsztatowa

Konferencję kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych, w szczególności do nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich (max 3 uczniów ze szkoły).

Zgłoszenia do udziału prosimy dokonywać telefonicznie pod nr 13 446 59 25, bądź mailowo (najpóźniej w dniu Konferencji prosimy o dostarczenie formularza pobranego ze strony www.mdkjaslo.pl – regulaminy– XI Konferencja Ekologiczna) – do dnia 25.10. 2019 r.– liczba miejsc ograniczona!

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Starosty Jasielskiego.

Partner Główny XI Konferencji Ekologicznej: Grupa LOTOS S.A.

Partnerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Magurski Park Narodowy

Serdecznie zapraszamy!

MDK w Jaśle

plakat maly

Wczoraj w Ożennej przedstawiciele, członkowie oraz partnerzy Euroregionu Karpackiego ze strony polskiej i słowackiej podpisali deklarację współpracy, mającej na celu powołanie Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego pod nazwą “BESKID NISKI”.

Celem Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego, który tworzy się w ramach i z inicjatywy Euroregionu Karpackiego, jest wsparcie rozwoju polsko - słowackiego obszaru transgranicznego obejmującego po stronie polskiej powiaty: krośnieński, jasielski, gorlicki, a po stronie słowackiej powiaty: Svidnik, Stropkov i Bardejov.

Inicjatywa ta, w wyniku której powstanie strategia TOF oraz system koordynacji działań partnerów sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego wraz z profesjonalną strukturą zarządzającą umożliwi wykorzystanie istniejącego potencjału oraz zdynamizuje innowacyjne procesy rozwojowe na tym obszarze.

Powstawanie Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych jest również jedną z rekomendacji Komisji Europejskiej dla przyszłych programów INTERREG w perspektywie 2021 – 2027. TOF “BESKID NISKI” będzie również “laboratorium” dla wdrażania Marki Karpackiej CARPATHIA.

Deklarację podpisali: po stronie polskiej: Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, Prezes Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” Polska, Dawid Lasek – Wiceprezes Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” Polska, Maria Gubała – Starosta Gorlicki, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Jan Pelczar – Starosta Krośnieński, po stronie słowackiej: Jozef Polacko - Prezes Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” Słowacja-Północ, Marcela Ivancova – Burmistrz Miasta Svidnik, pełnomocnik Borisa Hanuscaka – Burmistrza Miasta Bardejov, Ondrej Brendza - Burmistrz Miasta Stopkov.

 

IMG_6774
IMG_6774
IMG_6778
IMG_6778
IMG_6810
IMG_6810
IMG_6811
IMG_6811
IMG_6814
IMG_6814
IMG_6817
IMG_6817
IMG_6827
IMG_6827
IMG_6873
IMG_6873
IMG_6877
IMG_6877
IMG_6885
IMG_6885
IMG_6906
IMG_6906
IMG_6920
IMG_6920