Drukuj

W dniu 27 marca br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę do zmiany projektu uchwały budżetowej o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 100 tys. zł na zadanie pn.: „Przebudowa budynku warsztatowo - garażowo - socjalnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników w związku ze stanem epidemii”. Potrzeba przebudowy wynika z zaleceń w związku ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS – CoV – 2.

Zarząd obradował na ten temat w dniu 23 marca br. i wspólnie z Michałem Burbelką, Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,  ustalił zakres dodatkowego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o przeznaczenie 300 tys. zł na przeprowadzenie prac polegających  na dostosowaniu tych pomieszczeń w taki sposób, aby zapewnić ratownikom medycznym oraz kierowcom ratowników niezbędne warunki sanitarne.

Jak poinformował Kierownik Działu Transportu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Bogusław Gucwa -W obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie naszego kraju, w tym woj. podkarpackiego, koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego niebezpieczną dla zdrowia lub życia chorobę COVID-19, konieczne jest zagwarantowanie ratownikom medycznym oraz kierowcom ratowników znacznie lepszych, niż obecne, warunków sanitarnych i socjalnych w celu poprawy komfortu ich pracy, a tym samym zminimalizowania ryzyka zarażenia. Jest to szczególnie istotne nie tylko dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa im samym oraz członkom ich rodzin, ale także mieszkańców powiatu jasielskiego.

Poprawa warunków sanitarnych i socjalnych zostanie zwiększona poprzez zagospodarowanie pomieszczenia o powierzchni ok. 58 m2, w którym znajdował się warsztat do naprawy samochodów, a który obecnie pozostaje niewykorzystany. Z uwagi na aktualną sytuację, przeprowadzenie tych prac jest konieczne i uzasadnione,  dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników ratownictwa medycznego.

Zarząd zadecydował o podjęciu autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r., która planowana jest do podjęcia na zwołanej na dzień 3 kwietnia br. Sesji Rady Powiatu. Autopoprawka polega na utworzeniu powyższego zadania inwestycyjnego i przekazania dla Szpitala Specjalistycznego w  Jaśle dotacji w wysokości 100 tys. zł na jego realizację.

Składam podziękowania ratownikom medycznym i kierowcom za ich pracę i poświecenie na rzecz ratowania zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Zapewnienie niezbędnych warunków sanitarnych dla nich jest konieczne zarówno dla ich dobra jak i nas wszystkich. – powiedział starosta jasielski Adam Pawluś.

Michał Burbelka, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle podziękował Zarządowi Powiatu za podjęcie tej decyzji.

1
1
2
2