W wydaniu Faktów Jasielskich w dniu 27 marca 2020 r. opublikowano artykuł pt.: „1,3 mln zł w błoto. Starosta Pawluś poszedł do Sądu i przegrał”. W związku z tym, że artykuł napisany został bez obiektywizmu i rzetelności, przedstawiając jednostronną wersję wydarzeń, w dniu 30 marca 2020 r. do Redakcji Faktów Jasielskich został wystosowany wniosek o sprostowanie.

Dziennikarz celowo pomija pewne fakty, przede wszystkim to, że projekt wykonany przez firmę Architects & Co i odebrany przez Zarząd Powiatu pod kierownictwem ówczesnego starosty jasielskiego Mariusza Sepioła i wicestarosty Tadeusza Górczyka, zawierał wadę, która została stwierdzona w czasie postępowania przetargowego w 2016 r. Polegała ona głównie na błędnych rzędnych posadzki piwnic i posadowienia planowanego budynku w stosunku do budynku szpitala. Wykonawca projektu zobowiązał się do usunięcia tych wad do 30 października 2016 r. Wady te nie zostały usunięte w tym terminie i zgodnie z obowiązującą umową Zarząd Powiatu był zobowiązany do naliczenia kar umownych, których wartość wyniosła 390 tys. zł. W listopadzie 2016 roku został ogłoszony nabór wniosków w ochronie zdrowia przez Województwo Podkarpackie i Zarząd Powiatu zobowiązał Szpital Specjalistyczny w Jaśle do przygotowania nowego projektu, który spełniał kryteria nowego naboru w bardzo krótkim terminie do 15 marca 2017 r. Wniosek z nowym projektem budowlanym został złożony i inwestycję zrealizowano w październiku 2018 r. za około 22 mln zł uzyskując dofinansowanie w wysokości 10 mln zł. Projekt opracowany przez firmę Architects & Co, według Zarządu Powiatu, nie spełniał kryteriów tego naboru. Samo wykonanie prac przygotowujących i zabezpieczających na gruncie w tym projekcie to według kosztorysu koszt około 14 mln zł. Opracowana dokumentacja na budowę Oddziału Psychiatrycznego również nie nadawała się do realizacji, ponieważ zaplanowano posadowienie tego budynku w miejscu, gdzie jest obecnie pawilon administracyjny.

Obecnie Szpital Specjalistyczny w Jaśle posiada nowoczesny blok operacyjny oraz centralną sterylizatornię i nie ma zagrożenia w jego funkcjonowaniu z powodu braku warunków sanitarnych i technicznych.

 Tłumaczenie przedstawicieli firmy, że opóźnienie wynikało z przyczyn leżących po stronie powiatu jasielskiego, świadczy o braku profesjonalizmu. Jeżeli takie okoliczności miały miejsce to winien był wystąpić o stosowny aneks do zawartej umowy zmieniający termin usunięcia wad i co do zasady sądy przyznały rację powiatowi.

IMG_20200407_132432
IMG_20200407_132432
IMG_20200407_132518
IMG_20200407_132518