Drukuj

W Jaśle, od 1 kwietnia 2020 roku  swoją działalność rozpoczął Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży i ich rodzinom. Celem funkcjonowania  Ośrodka jest udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz środowiskowej dzieciom i młodzieży, które borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak  i problemami emocjonalnymi. Ośrodek świadczy pomoc w zakresie psychoterapii, terapii psychologicznej dzieci i młodzieży do 21 roku życia oraz udziela konsultacji psychologicznych dla rodziców.  Porady świadczone są przez psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Wszystkie świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Ośrodek obejmuje swoim zasięgiem powiat jasielski i strzyżowski. W/w Ośrodek funkcjonuje w strukturach Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle, który od 2012 roku świadczy profesjonalną psychoterapię.

Ze względu na obecna sytuację zdrowotna i społeczną Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży świadczy pomoc z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Pomoc można uzyskać pod numerami telefonów: 669 056 479, 13 44 06 333.

logo