Pani Marii Kurowskiej

Posłance na Sejm RP

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle oraz Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości