Panu Józefowi Dunajowi

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle