Pani Renacie Pięcie

Dyrektorowi Domu Dziecka w Kołaczycach

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle