Pani Elżbiecie Czyszczoń

Pracownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego