Drukuj

Wskazana przez Zarząd Powiatu w Jaśle Komisja pod przewodnictwem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia , rozpatrzyła pozytywnie złożone we wrześniu 2020 r. trzy wnioski o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Wnioski te zostały zweryfikowane pod względem kryteriów zawartych w Regulaminie, będącym załącznikiem do Uchwały Nr XV/108/2019 Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2019 r. Komisja jednogłośnie zaakceptowała wszystkie trzy wnioski zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym oraz zdecydowała o przyznaniu stypendiów. Decyzję Komisji ostatecznie zaakceptował Zarząd Powiatu w Jaśle.

Pomoc materialna jest skierowana dla studentów kształcących się na czwartym, piątym
i szóstym roku, którzy zobowiązali się ( po odbyciu stażu dyplomowanego lub rozpoczęciu specjalizacji w trybie rezydenckim) do podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.