Rodzinie i Najbliższym

Ś. P.

Ryszarda Świerza,

Kolejarza, społecznika,

aktywnego działacza jasielskiej „Solidarności”,

za swoją działalność internowanego i osadzonego w więzieniu w stanie wojennym,

wyrazy głębokiego współczucia

                                                                               składa

                                                                               Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle