Fot. www.pixabay.com

Fot. www.pixabay.com

W związku z sytuacją epidemiologiczną jasielski szpital musiał zredukować do minimum kontakty osób z zewnątrz z pacjentkami Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Tym samym, w trosce o bezpieczeństwo, porody rodzinne zostały wstrzymane.

Jednak zainteresowanie porodami rodzinnymi było tak duże, że szpital zdecydował się je wznowić pod warunkiem spełnienia przez ojca dziecka określonych warunków wynikających z konieczności zachowania reżimu sanitarnego.

Wymagane do spełnienia warunki zostały podane na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle:

  • Odpowiedzialnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wypełniona przez osobę towarzyszącą ankieta epidemiologiczna;
  • Temperatura poniżej 37,5oC
  • Negatywny wynik testu antygenowego;
  • Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w Oddziale musi nosić maseczkę, rękawiczki i jednorazową odzież ochronną;
  • Kobieta rodząca i osoba towarzysząca przebywać będą w indywidualnej sali porodowej wyposażonej w węzeł sanitarny;
  • Czas przebywania osoby towarzyszącej obejmuje ostatnią fazę porodu i do dwóch godzin po porodzie;
  • Izolacja domowa i kwarantanna dyskwalifikują osoby towarzyszące z możliwości wejścia na teren Szpitala.