received 3691473324304239 scaled

Ośrodek Psychoterapii w Jaśle oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży

Zakres świadczeń:

  • porada i diagnoza psychologiczna
  • psychoterapia indywidualna i grupowa
  • psychoterapia rodzinna
  • wizyty domowe i środowiskowe
  • porady psychologiczne dla rodziców/ opiekunów
  • wsparcie psychospołeczne.

https://terapiajaslo.org.pl/