Od 1 do 30 czerwca 2019 r. prowadzona jest druga tura naboru dla samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu "Zajecia klubowe w WTZ".

Wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce "O Funduszu" - "Programy i zadania PFRON" - "Programy realizowane obecnie" - "Zajęcia klubowe w WTZ".

ogłoszenie

wniosek