szpital1

Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa Pediatrii i Alergologii” w ramach zadania „Modernizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Wszystkie odziały szpitalne zostały zmodernizowane i przystosowane do panujących standardów, poza Odziałem Pediatrii i Alergologii. Konieczność modernizacji wynika m.in. z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dodatkowych wymagań dostosowania infrastruktury dla leczenia dziecka z podejrzeniem COVID-19. Niezwykle ważnym aspektem jest również zapewnienie bezpieczeństwa małych pacjentów.

Jak zauważa dr n. med. Łukasz Błażowski:

Jest to jeden z mniejszych oddziałów, liczących zaledwie 26 łóżek, który ostatnio był remontowany w 1998 roku, czy aż 22 lata temu (!) Potem remontowano cały Szpital, za wyjątkiem tego oddziału. Na oddziale hospitalizujemy aż 1500 dzieci rocznie plus około 1100-1200 matek, co daje łącznie około 2700 hospitalizacji. To więcej niż na całym oddziale chirurgii, który jest dwukrotnie większy.

Ilość hospitalizowanych jest olbrzymia, a mamy zaledwie jedną wspólną łazienkę. Każdy kto ma dzieci może sobie wyobrazić jak wygląda korzystanie z jednej łazienki, zwłaszcza w porze porannej i wieczornej.

Cała infrastruktura pochodzi z lat 60-tych, bo w tym czasie budowano Szpital. Dotyczy to nawet stolarki wewnętrznej i niektórych szafek. Tak naprawdę wszystko, już po kontrolnych zaleceniach Sanepidu, powinno zostać zmienione. Dwa lata temu zrobiliśmy projekt całkowitej przebudowy, gdzie zostawia się tylko ściany działowe a wszystko inne zostaje wyburzone. Projekt uwzględnia również zmiany, których wprowadzenie uniemożliwiała stara infrastruktura.

W ramach przebudowy niezbędna będzie kompleksowa przebudowa pomieszczeń, wydzielenie sal chorych z odrębnymi węzłami sanitarnymi. W oddziale niezbędne jest utworzenie izolatek, gabinetu zabiegowego, odcinków dla dzieci młodszych i starszych oraz Sali intensywnego nadzoru. Uwzględnienienie potrzeb osób niepełnosprawnych pozwoli na likwidację barier architektonicznych. Zastosowanie nowoczesnych technologii w zakresie instalacyjno-technicznym oraz teletechnicznym pozwoli na spełnienie wymogów prawnych i określonych standardów.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie działań przygotowawczych celem ustalenia kosztów tego zadania i dobrego procedowania w projekcie budżetu na 2021 rok.

To ostatni odział, gdzie warunki pracy nie pasują do standardów XXI wieku, dlatego cieszymy się, że pan Starosta daje nam nadzieję na tak bardzo oczekiwane zmiany. – dr. n. med. Łukasz Błażowski.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatni weekend nad naszym regionem, dlatego podejmuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom.

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostali poinformowani o możliwości zgłaszania się do placówek ZUS osób poszkodowanych skutkami nawałnic i są zobowiązani do udzielania informacji odnośnie możliwych do uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, form pomocy, w tym w ramach Tarczy antykryzysowej.

O pomoc powinni zwracać się płatnicy składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i dlatego doświadczają problemów z terminowym opłacaniem składek bieżących lub spłatą zadłużenia. Mają możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty. Jeżeli ulga dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r., nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają zainteresowanym informacji o pomocy o jaką mogą się ubiegać, oraz pomocy w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przez ZUS wniosku o  ulgę lub umorzenie.

Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów do doradców dostępny jest na www.zus.pl.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat wsparcia dla poszkodowanych, zapraszamy na dyżur telefoniczny w dniach 1-3 lipca 2020 r. w godz. od 10.00 do 13.00. Eksperci z Oddziału ZUS w Jaśle będą udzielać informacji pod numerami telefonów 13 44 379 72, 13 44 629 17.

zus

W dniu 15 czerwca 2020 r. oddano do użytkowania i poświecono kontenery socjalne, zlokalizowane przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego.

W uroczystym oddaniu do użytkowania i poświęceniu udział wzięli: Dyrektor Okręgu Caritas w Jaśle ksiądz dr Marian Putyra, Senator RP Alicja Zając, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Pers, Prezes Zarządu LOTOS Infrastruktura w Jaśle Jacek Gogola, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zbigniew Paja, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Katarzyna Kaszowicz oraz pracownicy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na czele z dyrektorem Michałem Burbelką.

Przedsięwzięcie to zostało realizowane w ramach zadania pn. „Dostawa wraz z montażem kontenerów socjalnych na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w związku ze stanem epidemii”. Koszt kontenerów, wraz z dostawą i montażem, wyniósł prawie 210 tys. zł. Dotacja z budżetu powiatu na realizację tej inwestycji to 100 tys. zł, 70 tys. zł przekazała natomiast Fundacja LOTOS.

Kontenery zostały umieszczone na przygotowanym wcześniej podłożu na placu przy szpitalu, tuż przy bramie głównej. Posiadają pomieszczenie z aneksem kuchennym, węzeł sanitarny pomiędzy szatnią „czystą” z szatnią „brudną”. Są to kontenery całoroczne wyposażone we wszystkie niezbędne media.

Kontenery powstały po to, aby zminimalizować ryzyko transmisji infekcji COVID19 poprzez zapewnienie izolacji poszczególnym zespołom ratownictwa medycznego.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował tym, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji oraz wszystkim darczyńcom, którzy okazują wsparcie Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. Podziękował również pracownikom służby zdrowia za ich oddanie i ciężką pracę na co dzień, a zwłaszcza w obecnej trudnej dla wszystkich sytuacji epidemicznej.

Swoje podziękowanie za udzielaną szpitalowi pomoc w imieniu swoim i pracowników przekazał dyrektor szpitala Michał Burbelka. W imieniu ratowników i kierowców karetek podziękowania za nowe pomieszczenia socjalne złożył Józef Wilk – kierownik ds. niższego personelu Działu Pomocy Doraźnej.

P1210083
P1210083
P1210087
P1210087
P1210097
P1210097
P1210106
P1210106
P1210116
P1210116
P1210121
P1210121
P1210128
P1210128
P1210131
P1210131
P1210137
P1210137
P1210139
P1210139