Fot. www.pixabay.com

Fot. www.pixabay.com

W związku z sytuacją epidemiologiczną jasielski szpital musiał zredukować do minimum kontakty osób z zewnątrz z pacjentkami Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Tym samym, w trosce o bezpieczeństwo, porody rodzinne zostały wstrzymane.

Jednak zainteresowanie porodami rodzinnymi było tak duże, że szpital zdecydował się je wznowić pod warunkiem spełnienia przez ojca dziecka określonych warunków wynikających z konieczności zachowania reżimu sanitarnego.

Wymagane do spełnienia warunki zostały podane na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle:

  • Odpowiedzialnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wypełniona przez osobę towarzyszącą ankieta epidemiologiczna;
  • Temperatura poniżej 37,5oC
  • Negatywny wynik testu antygenowego;
  • Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w Oddziale musi nosić maseczkę, rękawiczki i jednorazową odzież ochronną;
  • Kobieta rodząca i osoba towarzysząca przebywać będą w indywidualnej sali porodowej wyposażonej w węzeł sanitarny;
  • Czas przebywania osoby towarzyszącej obejmuje ostatnią fazę porodu i do dwóch godzin po porodzie;
  • Izolacja domowa i kwarantanna dyskwalifikują osoby towarzyszące z możliwości wejścia na teren Szpitala.

 DSC03959 min

3 stycznia przyszło na świat pierwsze dziecko urodzone w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w 2021 roku! Natan, bo tak będzie miał na imię synek, ma się świetnie podobnie jak jego szczęśliwa mama.  

Pani Sara pochodzi z miejscowości Ołpiny w województwie małopolskim i zdecydowała się urodzić swoje pierwsze dziecko w jasielskim szpitalu. Wiele kobiet z poza naszego powiatu i województwa zdecydowało się zaufać jasielskiej porodówce. Wybrała ją nawet jedna kobieta z Gdańska!

W zeszłym roku w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle urodziło się 945 dzieci.

Starosta Jasielski Adam Pawluś złożył najserdeczniejsze gratulacje dla najszczęśliwszej Mamy z okazji urodzenia Synka, pierwszego dziecka w Powiecie Jasielskim w Nowym Roku 2021 i przekazał jej symboliczne podarunki.  

kartka min 1

Zaufanie, którym Odział Ginekologiczno-Położniczy w Jaśle obdarzają  przyszłe mamy wynika z pozytywnych doświadczeń byłych pacjentek oraz profesjonalnego i przyjaznego personelu medycznego.

Jasielski Odział Ginekologiczno-Położniczy ma już 55 lat!

W latach 2010-2011, dzięki dofinansowaniu z programu RPO WP, odział przeszedł gruntowny remont stając się jednym z najnowocześniejszych na Podkarpaciu. Zyskał sale do cięć cesarskich, a Trakt Porodowy został podzielony na trzy osobne sale z węzłami sanitarnymi. Przebudowano także sale dla położnic oraz zakupiono nowy sprzęt i aparaturę medyczną m.in. aparat do znieczuleń i aparaty KTG.

Panu Stanisławowi Święchowi

Radnemu Rady Powiatu w Jaśle,

Przewodniczącemu Komisji Społecznej,

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Syna

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle

                                                                             oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

P1220966 min

Dzisiaj, 8 grudnia na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, została podpisana przez Powiat Jasielski umowa w sprawie dotacji na zakup aparatu do diagnostyki molekularnej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicestarosta Stanisław Pankiewicz, członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka, dyrektor jasielskiego szpitala Michał Burbelka oraz kierownik zakładu mikrobiologii Marlena Skok.

Starosta Adam Pawluś przypomniał intencje radnych Powiatu, którzy na Nadzwyczajnej Sesji 6 listopada br. ustawową większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Powodem zmiany uchwały było zabezpieczenie kwoty 170 tys. zł. na zakup aparatu do wykonywania szybkich testów w kierunku COVID-19 dla jasielskiego szpitala.

Jednak po zgłoszeniu przez radnego Janusza Przetacznika błędów formalnych zostało wszczęte postepowanie wyjaśniające przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, co chwilowo blokowało możliwość realizacji podjętych uchwał.

P1220959 min

Dokonana przez Kolegium Regionalne Obrachunkowej Izby w Rzeszowie analiza wskazała, że podjęcie uchwały Nr XXXIII/237/2020 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany uchwały budżetowej zostało uznane jako nieistotne naruszenie prawa, które nie miało wpływu na jej treść.  Dzięki temu rozstrzygnięciu uchwała jest prawomocna i umożliwia podpisanie umowy o dotację na 170 000 zł. dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka podziękował w imieniu pracowników szpitala i pacjentów Staroście, Zarządowi i Radnym Powiatu. Wskazał przy tym, jak bardzo ważny jest ten zakup dla funkcjonowania szpitala i ochrony zdrowia mieszkańców.

Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj podpisać tą umowę. Dziś na pewno możemy powiedzieć, że pandemia zwalnia, ale wtedy kiedy ja wnioskowałem o dotacje na zakup tego aparatu niestety pandemia była w pełni rozwoju i wcale nie ma pewności co do tego, czy następna fala pandemii znowu nie nadejdzie. Październik i listopad pokazały jak ciężko jest funkcjonować.

Moja prośba do zarządu powiatu spotkała się z dużym zrozumieniem. Wyszło jak wyszło z tymi wątpliwościami prawnymi, na szczęście okazały się one absolutnie nieistotne. Będziemy mogli wykonywać badania głównie na potrzeby SOR-u, żeby nie blokował całego szpitala. Będziemy wykonywać też badania też dla pacjentów i dla pracowników. Myślę, że to jest konieczne i potrzebne urządzenie. Rozwój pandemii jest nieprzewidywalny. Równie dobrze może się ona zacząć wygaszać w lutym i marcu, a równie dobrze możemy się spotkać z trzecią falą. Jeśli pragniemy pokoju musimy się szykować do wojny.

Pragnę przypomnieć, że jeszcze w marcu tego roku jedynym laboratorium, które wykonywało tego typu badanie genetyczne, żeby określić obecność wirusa SARS-COV-2, był Narodowy Instytut Leków w Warszawie. Potem laboratoria sanepidów wojewódzkich, a później już liczne laboratoria prywatne o dużej przepustowości. Szpitale powiatowe nie miały tego typu aparatów, bo nie było takiej potrzeby. Ale druga fala pandemii pokazała, że może być dziennie 28 000 pacjentów i nawet najlepsze laboratorium genetyczne może się w końcu zakorkować. Dlatego warto mieć takie urządzenie.

Jak sami Państwo wiecie, medycyna na całym świecie opiera się teraz na diagnostyce.

P1220973 min

Głos zabrała także Marlena Skok - kierownik zakładu mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle:

Będziemy wykorzystywać to urządzenie do diangnostyki tego co jest najpilniejsze, czyli diagnostyki SARS-COV-2 - wirusa, który teraz sieje takie spustoszenie. Dodatkowo poza SARS-COV-2 aparat będzie mógł wykrywać inne patogeny, które są odpowiedzialne za choroby układu oddechowego. Więc nie chodzi tylko o SARS-COV-2. Wszystkie problematyczne decyzje jakie będzie musiał podjąć lekarz będzie mógł teraz oprzeć na bardzo wiarygodnym wyniku genetycznym. Dostępny jest również panel do diagnostyki chorób i zakażeń przenoszonych drogą płciową, wiec to nie jest tak, że jeżeli pandemia się skończy to nie wykorzystamy tego aparatu. Na pewno go wykorzystamy.

Dzięki Państwa decyzji nasze laboratorium wkracza na nową drogę diagnostyki genetycznej, dlatego dziękuję bardzo w imieniu laboratorium, ale też wszystkich pacjentów, którzy na tym skorzystają.

P1220983 min

Starosta Jasielski podziękował dyrektorowi Michałowi Burbelce oraz całemu personelowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za skuteczną pracę, sprawne działanie szpitala i dobre przygotowanie w zwalczaniu koronawirusa. Zapewnił jednocześnie o dalszej pomocy, wymieniając kolejne zadania, które należy zrealizować: modernizację oddziału pediatrii, budowę nowego oddziału psychiatrycznego i lądowiska dla SOR.

 

Rodzinie i Najbliższym

Ś. P.

Ryszarda Świerza,

Kolejarza, społecznika,

aktywnego działacza jasielskiej „Solidarności”,

za swoją działalność internowanego i osadzonego w więzieniu w stanie wojennym,

wyrazy głębokiego współczucia

                                                                               składa

                                                                               Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle