Od 1 do 30 czerwca 2019 r. prowadzona jest druga tura naboru dla samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu "Zajecia klubowe w WTZ".

Wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce "O Funduszu" - "Programy i zadania PFRON" - "Programy realizowane obecnie" - "Zajęcia klubowe w WTZ".

ogłoszenie

wniosek

Zakończyła się przebudowa części Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w jasielskim szpitalu. Dzisiaj, tj. 13 maja 2019 r., oddano do użytku nowoczesne, komfortowe sale chorych z węzłami sanitarnymi, wyposażone w nowe łóżka, meble i podstawową aparaturę medyczną, a także nowe sale opatrunkową i zabiegową oraz pomieszczenia socjalne dla personelu pielęgniarskiego i dyżurkę lekarską. Inwestycja ta kosztowała ponad 2,185 mln zł i była realizowana ze środków Powiatu Jasielskiego.

– Przebudowano połowę oddziału chirurgicznego. W historii szpitala oddział ten nigdy nie był remontowany. Dokonywano jedynie bieżących napraw. Po wielu staraniach, dzięki Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu w Jaśle, udało się go wyremontować. Teraz jest to naprawdę nowoczesny oddział, w którym pacjenci będą mieli bardzo dobre warunki leczenia, a personel będzie miał bardzo dobre warunki pracy. – powiedział Michał Burbelka, dyrektor szpitala.

W przebudowanym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej znajdują się pokoje 1,2,3,4-łóżkowe z pełnym węzłem sanitarnym, instalacją gazów medycznych, instalacją teletechniczną i wentylacją mechaniczną. Ponadto w skład oddziału wchodzi również izolatka, pokój diagnostyczno - zabiegowy, pokój przygotowawczy pielęgniarski wraz z punktem pielęgniarskim, łazienką ogólnodostępną, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, brudownikiem oraz WC personelu.

Łączna powierzchnia przebudowy Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wynosi 505m2.

Po zakończeniu robót oddział tez został dostosowany do obowiązujących przepisów.

Całkowity koszt inwestycji to 2 185 600 zł, przy dofinansowaniu z budżetu powiatu w wysokości 2 041 912,82 zł.

Starosta chciałby kontynuować prace w drugiej części oddziału. – Chciałbym, aby w tym roku udało się również przebudować drugą część oddziału. Zarząd i Rada Powiatu przeznaczyły na ten cel 500 tys. zł. Mam nadzieję, że zimą rozpoczniemy modernizację drugiej części oddziału i tym samym uda się przebudować cały Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. – stwierdził Adam Pawluś.

 list Marszałka Kuchcińskiego

P1120933
P1120933
P1120936
P1120936
P1120942
P1120942
P1120951
P1120951
P1120958
P1120958
P1120962
P1120962
P1120967
P1120967
P1120976
P1120976
P1120994
P1120994
P1130001
P1130001
P1130019
P1130019
P1130041
P1130041
P1130055
P1130055
P1130083
P1130083
P1130086
P1130086
P1130091
P1130091
P1130094
P1130094

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Jaśle zorganizował w dniu 8 maja 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami.

Celem spotkania jest uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz promowanie postawy godności i tolerancji.

Niepełnosprawność zarówno intelektualna jak i fizyczna nie mogą być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka.

Osoby z niepełnosprawnością podobnie jak inni ludzie mają prawo uczyć się, pracować, podróżować, rozwijać swoje pasje i talenty, w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym.

Przez uroczystość Dnia Godności chcemy zaznaczyć obecność osób niepełnosprawnych wśród nas, zwrócić uwagę na ich potrzeby, ale również pokazać ich możliwości.

Gościnnie wystąpili dla nas artyści z Ogniska Muzycznego w Jaśle, Bartek Klęba, grupa taneczna R-Revolution, Dawid Wojnarowicz, Weselandia, zespół Hideway i strefa kreatywna Eureka.

SOSW w Jaśle

59609405_2248745582043761_6855360192075268096_n
59609405_2248745582043761_6855360192075268096_n
59636966_874691339532476_7304996246664511488_n
59636966_874691339532476_7304996246664511488_n
59658918_2226428304284693_167950220754157568_n
59658918_2226428304284693_167950220754157568_n
59770600_2230070927307350_1862855684257742848_n
59770600_2230070927307350_1862855684257742848_n
59779121_439284963487266_5729902598144655360_n
59779121_439284963487266_5729902598144655360_n
59918574_855363434807824_638260847747006464_n
59918574_855363434807824_638260847747006464_n
59926827_385094512347728_228212249754337280_n
59926827_385094512347728_228212249754337280_n
60038187_450017085803378_8989488312850841600_n
60038187_450017085803378_8989488312850841600_n
60045432_821143801596481_5330571378074583040_n
60045432_821143801596481_5330571378074583040_n
60061668_283903332492053_5945301607540326400_n
60061668_283903332492053_5945301607540326400_n
60080233_384691828785451_1555393050144931840_n
60080233_384691828785451_1555393050144931840_n
60133809_1042746045925224_5668215821118210048_n
60133809_1042746045925224_5668215821118210048_n

Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej

Biskup Rzeszowski Jan Wątroba odwiedził dzisiaj, z duszpasterską wizytacją, Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W trakcie wizyty ks. biskup odwiedził kaplicę szpitalną oraz zwiedził oddział, gdzie spotkał się z chorymi i personelem szpitala.

W dniu 1 kwietnia br. oddział psychiatryczny jasielskiego szpitala odwiedził bp. Jan Wątroba. Po krótkiej rozmowie ze Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem, kierownictwem szpitala i personelem oddziału psychiatrycznego biskup odwiedził kaplicę szpitalną, gdzie modlił się za pacjentów i pracowników oddziału. Następnie udał się na wędrówkę po oddziale, w trakcie której pracownicy opowiadali biskupowi o historii szpitala, jego funkcjonowaniu i planach rozwojowych.

Widać było, że Gość był widocznie zainteresowany szpitalem i jego historią. W każdej sali udzielając błogosławieństwa, życzył wszystkim chorym zdrowia i opieki Bożej, obdarowywał ich obrazkami z modlitwą.

W rozmowach z chorymi wysłuchiwał uważnie ich słów. Wielu chorych prosiło Go o modlitwę za siebie i swoich bliskich. Duchowny nawiązał również do trudnej i odpowiedzialnej pracy personelu tego szpitala. Na zakończenie wizyty wszystkim raz jeszcze udzielił błogosławieństwa.

 

P1120129
P1120129
P1120149
P1120149
P1120164
P1120164
P1120189
P1120189
P1120194
P1120194
P1120213
P1120213
P1120216
P1120216
P1120221
P1120221
P1120233
P1120233
P1120244
P1120244
P1120246
P1120246
P1120252
P1120252
P1120276
P1120276
P1120281
P1120281