Pani Renacie Pięcie

Dyrektorowi Domu Dziecka w Kołaczycach

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, zgodnie z uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia
26 sierpnia 2019 r.

Wnioski można składać do 15 września 2020 r.

 Pliki do pobrania

-  Uchwała Nr XV/108/2019 Rady  Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r.

- Regulamin

- Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta szkoły wyższej o kierunku lekarskim

Panu Danielowi Piwowarowi

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle

Panu Bogusławowi Kręciszowi

Wójtowi Gminy Skołyszyn

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu

oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle