doc00050420200203144913 1

W dniu 27 stycznia 2020 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle odbył się oficjalny odbiór i poświęcenie dwóch cyfrowych aparatów RTG.

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle dysponował dotychczas dwoma anologowymi aparatami RTG, które liczą 9 i 13 lat. Są one mocno wyeksploatowane  i wysoce awaryjne.

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wykonuje średnio w ciągu roku ponad 24 tys. badań RTG. Badania te wykonywane są dla wszystkich oddziałów i poradni Szpitala. W szczególności dla Oddziału Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki oraz Poradni Ortopedycznej, która w ciągu roku przyjmuje ponad12 tys. pacjentów. Z usług Zakładu korzystają także gabinety i poradnie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu Powiatu Jasielskiego.

Odnowienie bazy sprzętowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej było konieczne ponieważ jest to jedyna na terenie Powiatu  placówka wykonująca badania RTG całodobowo i zabezpieczająca te badania dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Izbą Przyjęć.

Zakup dwóch nowych cyfrowych aparatów RTG  zapewni szybkie i bezpieczne wykonywanie badań RTG oraz redukcję dawki promieniowania (poprzez zmniejszenie liczby powtórzeń), podniesie ich  jakość, a także zapewni właściwe warunki pracy. Szpital dysponuję kadrą lekarską, kadrą techników RTG i pielęgniarek-niezbędną do realizacji świadczeń w Pracowni RTG.

Finansowanie: 1 mln zł z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów, 170 tys. zł z budżetu powiatu, pozostała kwota ze środków własnych szpitala.

  1. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych Radspeed Pro firmy Shimadzu -kwota  995 976,00 zł
  2. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych MobileDart Evolution MX8 - kwota 474 984,00 zł

Kwota za 2 aparaty : 1 470 960,00 zł

Poświęcenia dokonał kapelan Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ks. Piotr Kura.

W wydarzeniu udział wzięli również: Katarzyna Kowalewska – Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Michał Burbelka – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Dariusz Kowalski - Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ds. Lecznictwa, Zbigniew Betlej – Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ds. Administracyjno-Ekonomicznych, Dorota Gawlik-Feldo - lek. med. Spec. Radiodiagnostyki, Andrzej Konopka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Stanisław Święch – Radny Rady Powiatu Jasielskiego, Mateusz Lechwar – Radny Rady Powiatu Jasielskiego.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków na zakup aparatów, których potrzebowali pacjenci jasielskiego szpitala.  

 

IMG_9136
IMG_9136
IMG_9102
IMG_9102
IMG_9103
IMG_9103
IMG_9109
IMG_9109
IMG_9114
IMG_9114

 

W dniu 10 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami ”.

W konferencji udział wzięli: starosta jasielski Adam Pawluś, wicestarosta Stanisław Pankiewicz, etatowy członek zarządu Jan Muzyka, przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch, dyrektor szpitala Michał Burbelka, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Dariusz Kowalski, zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych Zbigniew Betlej, kierownik działu technicznego Stanisław Chochołek, kierownik Oddziału Psychiatrycznego Ewa Teneta oraz kierownika działu zamówień publicznych szpitala Krystyna Tuchowska.

7 WIZUALIZACJA 1

Teren przeznaczony pod powyższą inwestycję zlokalizowany jest w południowej części działki i ograniczony budynkami D, C, B oraz budynkiem administracji.

Inwestycję planuje się w II etapach. I etap obejmie budowę budynku 3-kondygnacyjnego wraz z łącznikiem pomiędzy budynkiem głównym a nowoprojektowanym budynkiem i zagospodarowanie terenu. Piwnice będą przeznaczone na pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze, parter na poradnie: Poradnię Zdrowia Psychicznego, Poradnię Leczenia Uzależnień, Dzienny Oddział Psychiatryczny, I piętro na oddział łóżkowy na 41 łóżek. Powierzchnia użytkowa budynku to około 1500 m². II etap obejmie nadbudowę dwóch pięter, jest on uzależniony od  środków finansowych szpitala i powiatu.

Planowany termin rozpoczęcia I etapu inwestycji to 2020 rok, a wstępny termin oddania jej do użytkowania przewidziany jest na 2022 rok. Całość zostanie sfinansowana ze środków własnych Powiatu Jasielskiego. Przewidywany kosz budowy to 13 mln złotych.

Jak powiedział Starosta Jasielski Adam Pawluś: „Obecnie Oddział Psychiatryczny funkcjonuje w budynku przy ul. Za Bursą. Jest to budynek zabytkowy, który nie spełnia obowiązujących wymogów, a jego remont byłby bardzo kosztowny”.

Wszyscy przybyli na konferencję  zgodnie podkreślali, że decyzja o budowie nowego budynku z przeznaczeniem na oddział psychiatryczny z poradniami w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala jest uzasadniona ekonomicznie, a także wpłynie na poprawę warunków leczenia pacjentów i ich wyżywienia oraz pracy personelu medycznego. Obecnie dystans dzielący oddział psychiatryczny od szpitala wynosi 2 km, co stwarza wiele komplikacji związanych z diagnostyką i hospitalizacją pacjentów.

Dyrektor szpitala podziękował staroście oraz całej Radzie Powiatu w Jaśle za zaangażowanie w rozbudowę i modernizację Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

 

 

P1200213
P1200213
P1200223
P1200223
P1200243
P1200243

Pierwsze dziecko narodzone w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w 2020 roku przyszło na świat 1 stycznia po północy.

W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w roku 2019, według informacji uzyskanych od Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Sławomira Szpaka, narodziło się prawie 1000 dzieci.  Rok 2020 rozpoczął się od narodzin dziewczynki Urszuli, której rodzice są mieszkańcami Powiatu Krośnieńskiego. Szczęśliwa mama poinformowała, że nie jest to jej pierwszy poród w jasielskim szpitalu. Jest bardzo zadowolona z opieki medycznej i warunków w tej placówce, dlatego włośnie to miejsce wybrała na narodziny czwartego dziecka. Swoje podziękowania przekazała całemu personelowi szpitala za wspaniałą opiekę i życzliwość.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, osobiście przekazał życzenia mamie noworodka. Gratulacje złożyli również Zastępca Dyrektor Szpitala Dariusz Kowalski oraz Sławomir Szpak, Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy został zmodernizowany w 2010 roku, dzięki dofinansowaniu z programu RPO WP. Pozyskane środki przeznaczono na zakup sprzętu najnowszej generacji i aparatury medycznej zapewniającej bezpieczeństwo dla ciężarnej, rodzącej i noworodka. Obecnie Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest jednym z najnowocześniejszych na Podkarpaciu.

P1200146
P1200146
P1200134
P1200134
P1200144
P1200144

W dniu 3 grudnia br. miało miejsce odebranie i poświęcenie nowego ambulansu dla  Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Zakupiony ambulans został sfinansowany przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach umowy udzielenia dotacji celowej na zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w wysokości 400 000,00 zł. Wartość całkowita zakupionego ambulansu  wynosi 448 328,83 zł. Karetka będzie służyć mieszkańcom całego Powiatu Jasielskiego jako karetka systemowa typu S. Ilość wyjazdów karetek w ciągu roku wynosi około 8 tys. Ambulans, powstał  na bazie  samochodu m-ki Mercedes Benz Sprinter 319 CDI model nowej generacji W907. Karetka posiada dużej mocy 140 KW wysokoprężny silnik, oraz automatyczną skrzynię biegów, jest pojazdem najwyższej klasy, posiada najnowsze rozwiązania techniczne.  

Bardzo dobra wiadomość, mamy nowy sprzęt, nową karetkę niezwykle potrzebną dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.  Powiat Jasielski to teren górzysty więc sprzęt częściej ulega degradacji, jest mocno eksploatowany, karetka rocznie przejeżdża bardzo dużo kilometrów dlatego cieszymy się i dziękujemy Pani Wojewodzie, Polskiemu Rządowi za przyznane środki w kwocie 400 000 tyś. złotych, jest to ponad 90% wartości nowoczesnego ambulansu. – Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Ambulans poświęcił ks. Piotr Kura. W uroczystym odebraniu i poświęceniu ambulansu udział wzięła Lucyna Podhalicz - Wojewoda Podkarpacki, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka, Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Dariusz Kowalski, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego Zbigniew Betlej. Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Jan Muzyka, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Andrzej Konopka, Radna Rady Powiatu Jasielskiego Irena Baciak.

1
1
P1180372
P1180372
P1180374
P1180374
P1180389
P1180389
P1180398
P1180398
P1180401
P1180401
P1180407
P1180407
P1180411
P1180411
P1180418
P1180418
P1180425
P1180425
P1180439
P1180439
P1180450
P1180450