W dniu 25 listopada 2019 r. odbyło się przekazanie terenu i placu budowy na wykonanie przebudowy Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Zgodnie z umową z dnia 14 listopada 2019 r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle a firmą RAF-MAR Sp. z o.o., w dniu 25 listopada br. odbyło się przekazanie terenu i placu budowy na wykonanie przebudowy Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych – I etap (budynek B), w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Termin rozpoczęcia robót przypada na dzień 25.11.2019 r. natomiast termin ich zakończenia przewidziany jest na dzień 14.05.2020 r.

Zakres prac będzie obejmował: przebudowę pomieszczeń budynku B na III piętrze, adaptację istniejącej wentylatorowni w budynku B na potrzeby oddziału chirurgii, montaż urządzeń wentylacji mechanicznej na dachu budynku B oraz przebudowę wszystkich instalacji wewnętrznych. Całkowita powierzchnia przebudowy wynosi: 518,07 m2. Dzięki przeprowadzonym pracom ulegną poprawie warunki pobytu dla pacjentów i zwiększy się komfort pracy personelu. Przebudowywany oddział zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego Bloku operacyjnego, co umożliwi bezkolizyjne skomunikowanie z nim.

Całkowita wartość robót budowlanych z usługą nadzoru inwestorskiego wynosi 2 905 513,25 zł i pochodzi ze środków budżetu Powiatu Jasielskiego. Ogólny koszt modernizacji obu części Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle to około 5 mln 40 tys. zł.  

1
1
2
2
3
3
4
4

   

 

nekrolog

Panu Ryszardowi Pabianowi

Burmistrzowi Miasta Jasła

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu i Przewodniczącym Rady Powiatu w Jaśle.

Rodzinie i Najbliższym

Ś. P.

Leszka Żyguły

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzyska,

radnego gminnego sześciu kadencji,

wieloletniego sołtysa wsi Błażkowa

                                                                              wyrazy głębokiego współczucia

                                                                              składają

                                                                              Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle

Powiat Jasielski, Zarządzeniem Nr 149 z dnia 10 października 2019 r. Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, otrzymał z rezerwy budżetu państwa dotację w wysokości 1 mln zł na zakup dwóch nowoczesnych aparatów RTG dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Dwa nowe cyfrowe aparaty rentgenowskie pozwolą na całkowitą modernizację sprzętu w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej jasielskiego szpitala.

Cyfrowe obrazowanie pozwala na większy i dokładniejszy zakres badania, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Jest ono również niezbędne w przepływie danych w systemie teleradiologicznym.

- Jest to duży krok w poprawie badań obrazowych w radiologii. Te nowoczesne aparaty pozwolą dokonywać opisów na odległość, w szybkim czasie przesyłać informacje, co ma duże znaczenie dla prawidłowej diagnostyki. W imieniu samorządu, dyrekcji szpitala i mieszkańców powiatu bardzo dziękuję za otrzymane środki -  mówił podczas odbierania dokumentu z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart Starosta Jasielski Adam Pawluś.