W dniu 1 października 2019 r. wskazana przez Zarząd Powiatu w Jaśle Komisja, pod przewodnictwem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, rozpatrzyła  pozytywnie dwa wnioski o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Do dnia 29 września 2019 r. złożone zostały dwa wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wnioski te zostały zweryfikowane pod względem kryteriów zawartych w  Regulaminie, będącym załącznikiem do Uchwały Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. Komisja jednogłośnie zaakceptowała obydwa wnioski zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym i zdecydowała o przyznaniu stypendium. Decyzję zaakceptował Zarząd Powiatu w dniu 3 października br.szpital1.jpg

Wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej jest istotnym czynnikiem utrzymania dotychczasowej dostępności do opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu. Stąd inicjatywa stworzenia systemu stypendialnego dla studentów uczelni o kierunku lekarskim. Pomoc materialna  jest skierowana dla studentów kształcących się na czwartym, piątym i szóstym roku, którzy zobowiązali się (po odbyciu stażu dyplomowanego lub rozpoczną specjalizację w trybie rezydenckim w jasielskim szpitalu) do podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Ministerstwo Zdrowia rozpoczeło realizację ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”, dzięki któremu do stacji pogotowia ratunkowego w całym kraju trafi 200 nowoczesnych karetek.  Jednym ze szpitali który otrzymał  jest Szpital Specjalistyczny w Jaśle, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 400 000 tys. złotych. Zakup nowoczesnego ambulansu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego.

W dniu 26 września br. w Rzeszowie została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko oraz dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Michała Burbelke. Dyrektor Michał Burbelka otrzymał także symboliczny czek na kwotę 400 000 tys. zł.

P1170661

Starosta Jasielski Adam Pawluś, wysłał list z podziękowaniami do podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko.

 

elazko.jpg

Nowoczesna karetka będzie służyła lokalnej społeczności już za kilka tygodni.

Pani Dorocie Woźniak

Radnej Rady Powiatu w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Syna

składają Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle

oraz Radni Rady Powiatu w Jaśle

Zarząd Powiatu Jasielskiego zachęca studentów kształcących się na kierunkach lekarskich do składania wniosków o przyznane stypendium wynoszącego 1 500,00 zł miesięcznie, zgodnie z uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Wnioski można składać do dnia 29 września 2019 r.

Pliki do pobrania

-  Uchwała Nr XV/108/2019 Rady  Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r.

- Regulamin

- Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta szkoły wyższej o kierunku lekarskim

W dniu 3 września br. Zarząd Powiatu zapoznał się z koncepcją: „Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Oddział Psychiatryczny z Poradniami – I etap”, którą przedstawił Zbigniew Betlej – Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Zarząd zdecydował o przygotowaniu postępowania na realizację tego wieloletniego zadania  inwestycyjnego (na lata 2020-2023). Przyjęto następujący harmonogram finansowy:

  • 2019 rok -  wykonanie projektu koncepcyjnego – kwota 30 tys. zł;
  • 2020 rok - zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy i wykonanie stanu zerowego – kwota 3 mln zł
  • 2021 rok – wykonanie stanu surowego zamkniętego – kwota 5 mln zł;
  • 2022 rok – wykonanie robót wykończeniowych i instalacji – 5 mln zł.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski odniósł się do planowanej inwestycji: Obecnie warunki panujące na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nie spełniają minimalnych wymogów. Stąd konieczność budowy nowego pawilonu psychiatrycznego. W nowym budynku będą się mieściły również przychodnie i poradnie psychiatryczne oraz oddział dzienny. Odpowiedni projekt uchwały trafi na najbliższą sesję Rady Powiatu. Budynek przy ul. Za Bursą 1, w którym mieści się obecnie Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w sposób szczególny wpisuje się w dzieje naszego miasta.  W czasie II wojny światowej w części piwnic mieściły się cele, w których gestapowcy umieszczali aresztowanych przewożonych z jasielskiego więzienia. Ślady z tego okresu są do dzisiaj widoczne na ścianach. Stąd potrzeba opracowania koncepcji zagospodarowania tego miejsca martyrologii, w celu wyeksponowania jego historii oraz zachowania go dla przyszłych pokoleń.

wizualizacja
wizualizacja