Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej

Biskup Rzeszowski Jan Wątroba odwiedził dzisiaj, z duszpasterską wizytacją, Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W trakcie wizyty ks. biskup odwiedził kaplicę szpitalną oraz zwiedził oddział, gdzie spotkał się z chorymi i personelem szpitala.

W dniu 1 kwietnia br. oddział psychiatryczny jasielskiego szpitala odwiedził bp. Jan Wątroba. Po krótkiej rozmowie ze Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem, kierownictwem szpitala i personelem oddziału psychiatrycznego biskup odwiedził kaplicę szpitalną, gdzie modlił się za pacjentów i pracowników oddziału. Następnie udał się na wędrówkę po oddziale, w trakcie której pracownicy opowiadali biskupowi o historii szpitala, jego funkcjonowaniu i planach rozwojowych.

Widać było, że Gość był widocznie zainteresowany szpitalem i jego historią. W każdej sali udzielając błogosławieństwa, życzył wszystkim chorym zdrowia i opieki Bożej, obdarowywał ich obrazkami z modlitwą.

W rozmowach z chorymi wysłuchiwał uważnie ich słów. Wielu chorych prosiło Go o modlitwę za siebie i swoich bliskich. Duchowny nawiązał również do trudnej i odpowiedzialnej pracy personelu tego szpitala. Na zakończenie wizyty wszystkim raz jeszcze udzielił błogosławieństwa.

 

P1120129
P1120129
P1120149
P1120149
P1120164
P1120164
P1120189
P1120189
P1120194
P1120194
P1120213
P1120213
P1120216
P1120216
P1120221
P1120221
P1120233
P1120233
P1120244
P1120244
P1120246
P1120246
P1120252
P1120252
P1120276
P1120276
P1120281
P1120281

 

Podczas X Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 28 marca br., radni oraz zaproszeni goście, mieli okazję do dyskusji na temat zadań inwestycyjnych realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle w latach 2015-2018 oraz planowanych nakładów w roku 2019. Dyskutowano również o głównych potrzebach i problemach, z którymi na co dzień borykają się pracownicy placówki,  współpracy z władzami powiatowymi oraz oceną funkcjonowania szpitala przez pacjentów i lokalną społeczność.

Na sesję zostali zaproszeni liczni goście w tym m.in. Ryszard Pabian, Burmistrz Miasta Jasła, dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na czele z dyrektorem Michałem Burbelką, lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski odniósł się do projektu realizowanego w latach 2017-2018 pn. „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Efektem wykonanych prac jest rozszerzenie powierzchni bloku operacyjnego o ponad 300 m 2 , utworzenie nowoczesnej sali nadzoru poznieczuleniowego, modernizację dotychczasowych sal operacyjnych z przekształceniem jednej z nich na wielodyscyplinarna salę operacyjną. Poszerzono powierzchnię centralnej sterylizatorni o ponad 200 m poprzez zaadoptowanie nieużywanych powierzchni byłej kotłowni. Zakupiono nowoczesną aparaturę medyczną i elementy wyposażenia, m.in. laparoskop operacyjny, RTG z ramieniem C, automatyczną opaskę uciskową, mikroskop operacyjny, zestaw do chirurgii endoskopowej zatok z torem wizyjnym, zestaw do radiochirurgii RF i do mikrochirurgii krtani, monitory EKG, SpO2, EtCO2, HR, RR, CO, temperatury i respiratory. Pozwoli to na realizację nowych, niewykonywanych dotychczas zabiegów operacyjnych w szpitalu. Ponadto dostosowanie jednej z sal do zabiegów endoprotezoplastyki, wpłynie na zwiększenie ilości tych zabiegów. Tylko spełnienie wymagań w zakresie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni daje możliwość dalszego funkcjonowania oddziałów zabiegowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów z powiatu jasielskiego. Wartość szacunkowa projektu to około 22 mln zł, przy dofinansowaniu z RPO WP w wysokości 9.924.772,04 zł.

Starosta podkreślił jak wiele osób, w tym m.in. pracowników szpitala, radnych powiatowych, pracowników jednostek powiatowych, parlamentarzystów, było zaangażowanych w realizację tego projektu. Tylko dzięki przychylności i zaangażowaniu wielu osób projekt udało się zrealizować.

Nie jest to jedyna inwestycja prowadzona w szpitalu w ostatnim czasie. W ramach zadania pn. „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” wykonano dostosowanie budynku głównego szpitala do przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoczęto przebudowę Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych.

Michał Burbelka, wieloletni dyrektor Szpitala, opowiedział o wielu trudnościach, które trzeba było pokonać, aby tak trudna inwestycja mogła zostać zrealizowana w terminie i w jak najmniejszym stopniu zakłócała proces leczenia pacjentów. Odnosząc się do głosów radnych, zatroskanych faktem braków personalnych, w tym przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek potwierdził, że jest to problem nie tylko szpitala w Jaśle, ale dotyczący całej Polski. Trudno jest pozyskać lekarzy specjalistów do szpitala powiatowego, jeżeli mają możliwość uzyskania pracy np. w Krakowie. Przez cały czas trwają jednak rozmowy z lekarzami, w tym momencie szczególnie usilnie prowadzone są rozmowy z lekarzami ze specjalizacją z urologii.

Jan Muzyka, Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle przytoczył wniosek radnych Ewy Wawro i Janusza Przetacznika, który złożyli podczas VI Sesji Rady Powiatu, w dniu 17 stycznia 2019 r. Radni wnioskowali o  skreślenie dwóch zadań: „ Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle), na które jest przeznaczona kwota 1 600 000,00 zł oraz „Budowa pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle), na które jest przeznaczona kwota 200 000, 00 zł. Radni swój wniosek (wniosek do pobrania) motywowali  chęcią zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego, a o wykonanie tych zadań  wnoszą  z bieżących środków szpitala.

Michał Burbelka odniósł się do tych wniosków: Takie działanie w praktyce oznaczałoby szukanie środków na realizację tych zadań ze środków szpitala, co z reguły w tego typu placówkach kończy się restrukturyzacją polegającą głównie na ograniczeniu zatrudnienia. Odpowiedzialny dyrektor nie może do tego dopuścić.

Ze strony radnych padło wiele pytań dotyczących wyzwań jakie stają przed szpitalem, sposobu radzenia sobie z pojawiającymi się problemami, pozyskiwaniem środków na realizację dalszych prac modernizacyjnych, zakupu i wymiany sprzętu, niejednokrotnie mocno wyeksploatowanego. Na wiele z nich odpowiedzi udzielił starosta oraz dyrektor szpitala. Pozostałe będą stanowić pole do dyskusji podczas kolejnych sesji.

 

P1110793
P1110793
P1110809
P1110809
P1110829
P1110829
P1110839
P1110839
P1110843
P1110843
P1110856
P1110856
P1110881
P1110881
P1110885
P1110885
P1110892
P1110892
P1110913
P1110913
P1110923
P1110923
P1110933
P1110933
P1110937
P1110937
P1110944
P1110944
P1110958
P1110958
P1110966
P1110966
P1110970
P1110970
P1110978
P1110978
P1120078
P1120078
P1120087
P1120087

 

Panu Grzegorzowi Persowi

Radnemu Rady Powiatu w Jaśle, Członkowi Zarządu Powiatu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle, Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Radnymi Rady Powiatu w Jaśle oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle

Do końca kwietnia br. potrwa remont części Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w jasielskim szpitalu. Powstaną tam nowoczesne, komfortowe sale chorych z węzłami sanitarnymi, wyposażone w nowe łóżka, meble i podstawową aparaturę medyczną, a także nowe sale opatrunkowa i zabiegowa oraz pomieszczenia socjalne dla personelu pielęgniarskiego i dyżurka lekarska. Inwestycja ta opiewa na kwotę ponad 2 mln zł i jest realizowana ze środków Powiatu Jasielskiego.

– Trwa gruntowny remont połowy oddziału chirurgicznego. Oddział ten nigdy nie był remontowany. Dokonywano jedynie bieżących napraw. To będzie naprawdę nowoczesny oddział, w którym pacjenci będą mieli bardzo dobre warunki leczenia, a personel będzie miał bardzo dobre warunki pracy. – powiedział Szymon Niemiec, kierownik oddziału.

Zgodnie z realizowanym projektem przebudowy Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, po remoncie będą mieścić się tu pokoje 1,2,3-łóżkowe z pełnym węzłem sanitarnym, instalacją gazów medycznych, instalacją przyzywową. Oddział zostanie również wyposażony w izolatkę,  pokój diagnostyczno - zabiegowy, pokój przygotowawczy pielęgniarski wraz z punktem pielęgniarskim, łazienką ogólnodostępną, przystosowaną do osób niepełnosprawnych, brudownikiem oraz WC dla personelu.

Obecnie trwają prace tynkarskie i przygotowawcze pod wylewki. Pozostałe instalacje są już na ukończeniu. Przebudowany oddział będzie dostosowany do obowiązujących przepisów, ponadto zwiększy się komfort leczenia pacjentów  i poprawią się warunki pracy personelu.

Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej będzie bezkolizyjnie skomunikowany z nowym Blokiem Operacyjnym, co znacznie ułatwi transport pacjentów.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec kwietnia 2019 r.

Całość inwestycji opiewa na 2 038 545,25 złotych brutto. Środki te pochodzą z budżetu powiatu.

– Nie udało nam się pozyskać środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji. Przypomnę tylko, że aplikowaliśmy do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Mieliśmy świetnego partnera po stronie ukraińskiej. Przeszliśmy pozytywnie wszystkie etapy, ale niestety w punktacji końcowej odpadliśmy. Na pewno będziemy starać się szukać dodatkowych środków na realizację kolejnych inwestycji w szpitalu. – wyjaśnił Starosta Jasieli Adam Pawluś.

Starosta chciałby kontynuować prace w drugiej części oddziału. – Chciałbym, aby udało się również przebudować drugą część oddziału. Mam nadzieję, że Radni przyjmą stosowną uchwałę i w 2020 roku zakończymy modernizację całego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. – stwierdził Adam Pawluś.

P1100000
P1100000
P1100189
P1100189
P1100194
P1100194
P1100196
P1100196
P1100241
P1100241
P1100248
P1100248
P1100267
P1100267
P1100316
P1100316