nekrolog

Panu Ryszardowi Pabianowi

Burmistrzowi Miasta Jasła

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu i Przewodniczącym Rady Powiatu w Jaśle.

Rodzinie i Najbliższym

Ś. P.

Leszka Żyguły

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzyska,

radnego gminnego sześciu kadencji,

wieloletniego sołtysa wsi Błażkowa

                                                                              wyrazy głębokiego współczucia

                                                                              składają

                                                                              Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle

Powiat Jasielski, Zarządzeniem Nr 149 z dnia 10 października 2019 r. Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, otrzymał z rezerwy budżetu państwa dotację w wysokości 1 mln zł na zakup dwóch nowoczesnych aparatów RTG dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Dwa nowe cyfrowe aparaty rentgenowskie pozwolą na całkowitą modernizację sprzętu w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej jasielskiego szpitala.

Cyfrowe obrazowanie pozwala na większy i dokładniejszy zakres badania, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Jest ono również niezbędne w przepływie danych w systemie teleradiologicznym.

- Jest to duży krok w poprawie badań obrazowych w radiologii. Te nowoczesne aparaty pozwolą dokonywać opisów na odległość, w szybkim czasie przesyłać informacje, co ma duże znaczenie dla prawidłowej diagnostyki. W imieniu samorządu, dyrekcji szpitala i mieszkańców powiatu bardzo dziękuję za otrzymane środki -  mówił podczas odbierania dokumentu z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart Starosta Jasielski Adam Pawluś.

 

 

 

W dniu 1 października 2019 r. wskazana przez Zarząd Powiatu w Jaśle Komisja, pod przewodnictwem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, rozpatrzyła  pozytywnie dwa wnioski o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Do dnia 29 września 2019 r. złożone zostały dwa wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wnioski te zostały zweryfikowane pod względem kryteriów zawartych w  Regulaminie, będącym załącznikiem do Uchwały Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. Komisja jednogłośnie zaakceptowała obydwa wnioski zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym i zdecydowała o przyznaniu stypendium. Decyzję zaakceptował Zarząd Powiatu w dniu 3 października br.szpital1.jpg

Wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej jest istotnym czynnikiem utrzymania dotychczasowej dostępności do opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu. Stąd inicjatywa stworzenia systemu stypendialnego dla studentów uczelni o kierunku lekarskim. Pomoc materialna  jest skierowana dla studentów kształcących się na czwartym, piątym i szóstym roku, którzy zobowiązali się (po odbyciu stażu dyplomowanego lub rozpoczną specjalizację w trybie rezydenckim w jasielskim szpitalu) do podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.