Rada Powiatu

Skład osobowy Rady Powiatu w Jaśle:

Przewodniczący: Robert Snoch
Wiceprzewodniczący: Bogusław Kręcisz

• Anna Bialik
• Marek Biernacki
• Tadeusz Gorgosz
• Tomasz Kaleta
• Adam Kmiecik
• Józef Kozioł
• Jan Lazar
• Mateusz Lechwar
• Bożena Macek-Lubaś
• Franciszek Miśkowicz
• Stanisław Mlicki
• Jan Muzyka
• Grzegorz Pers
• Janusz Przetacznik
• Józef Rosół
• Mariusz Sepioł
• Stanisław Spólnik
• Andrzej Stachurski
• Jan Urban
• Dorota Woźniak
• Stanisław Zając