Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 55
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 14607
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 3183
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1113
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1603
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1064
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 964
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1121
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 529
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 614
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 633
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 630
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 564
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 452
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 389
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 436
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 369
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 504