Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 139
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 17026
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 3710
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1257
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1860
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1296
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1107
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1298
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 602
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 697
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 706
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 723
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 639
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 506
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 440
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 502
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 427
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 566