Tytuł Wytworzony Odsłony
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę hali produkcji styropianu z zapleczem biurowo-socjalnym oraz zewnętrznymi instalacjami. 25-Mar-2019 Odsłon: 0
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego. 19-Mar-2019 Odsłon: 4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn"Rozbudowa drogi gminnej Kąty - Zapłocie w miejscowości Kąty" 19-Mar-2019 Odsłon: 4
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110/30/15 KV GPZ Nowy Żmigród wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 15-Mar-2019 Odsłon: 7
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Trzcinicy. 14-Mar-2019 Odsłon: 9
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Brzyście. 14-Mar-2019 Odsłon: 11
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku usługowego w Dębowcu. 12-Mar-2019 Odsłon: 11
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego. 12-Mar-2019 Odsłon: 9
Wszczęcie postępowania znak AB.6740.1.8.2019 w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: " Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej - ul. Gądki w Jaśle" 11-Mar-2019 Odsłon: 5
Informacja o zgłoszeniu budowy gazociągu śr. c. do budynku mieszkalnego w Jaśle przy ul. Starowiejskiej 07-Mar-2019 Odsłon: 11