Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Żółków

pdf Informacja

 

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych dla inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych dla inwestycji pod nazwą "Budowa linii kablowej SN-15kV" w ramach zadania "Przebudowa L.SN -15kV Niegłowice - Bączal odcinek od stanowiska słupowego nr 24 do 34 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Opacie 1, 2 na linię kablową doziemną".

pdfInformacja

 

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych dla inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych dla inwestycji pod nazwą "Budowa linii kablowej SN-15kV" w ramach zadania "Przebudowa L.SN -15kV Niegłowice - Bączal odcinek od stanowiska słupowego nr 4 do 21 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Trzcinica 3, 8 Zajączkowice na linię kablową doziemną".

pdfInformacja

  

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych dla inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków w ramach zadania "Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych" w miejscowości Umieszcz gm. Tarnowiec - etap II

pdfInformacja

 

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych dla inwestycji polegającej na "przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Warzyce, Gmina Jasło - ETAP III"

pdfInformacja

 

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych dla inwestycji polegającej na "przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Warzyce, Gmina Jasło - ETAP III"

pdfInformacja

 


Zaproszenie na organizowaną prezentację dotyczącą rozbudowy funkcjonalności aplikacji Web EWID poprzez nowe portale.

pdfInformacja

 

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na "Rozbudowie linii SN-15kV Niegłowice - Brzostek w miejscowościach Dąbrówka i Wróblowa."

pdfInformacja

 

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na "Rozbudowie linii SN-15kV Niegłowice - Brzostek w miejscowościach Wróblowa i Ujazd."

pdfInformacja

 

Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew na pniu rosnących w ciągu dróg powiatowych

pdfInformacja

 

Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew na pniu rosnących w ciągu dróg powiatowych

pdfInformacja

 

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego wydaniu postanowienia uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na "Rozbudowie linii SN-15kV Niegłowice - Brzostek" w obr. ewid. Dąbrówka, gmina Brzyska.

pdfInformacja

 

Pragniemy poinformować, że możliwe jest dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione materiały geodezyjne udostępniane do robót geodezyjnych zgłaszanych w systemie Web EWID.

Płatności elektroniczne mogą być dokonywane zaraz po zarejestrowaniu zgłoszenia i wystawieniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. Obsługę płatności zapewnia usługa Paybynet. Główną zaletą tego rozwiązania jest szybkość transakcji. Dzięki usłudze Paybynet możliwe jest dokonywanie przelewu 
z potwierdzeniem. Chwilę po dokonaniu płatności Starostwo Powiatowe w Jaśle otrzymuje Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO) a wnioskodawca uzyskuje w systemie Web EWID dostęp do zamówionych materiałów geodezyjnych.

Operatorem płatności Paybynet jest Krajowa Izba Rozliczeniowa SA (KIR) – więcej informacji 
o Paybynet można uzyskać pod adresem www.paybynet.pl

Transakcje realizowane przez Paybynet wiążą się z opłatą prowizyjną na rzecz KIR. O wysokości opłaty prowizyjnej płatnik zostanie poinformowany przez KIR w trakcie dokonywania płatności. Wykaz opłat

Jako pierwsi z płatności on-line mogą skorzystać Klienci Banków:

Pełna lista banków: sprawdź swój bank

 

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych dla inwestycji polegającej na "Budowie linii kablowej SN-15kV" w ramach zadania Przebudowa L.SN-15kV Niegłowice-Bączal Dolny.

 pdfInformacja

 

 

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Osobnica, uwagi do projektu operatu opisowo - kartograficznego.

 pdfInformacja

 

 

 

 

 


 Archiwalne

Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym na: Wycinkę drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince.

 pdfInformacja

Informacja Starosty Jasielski z dnia 22.12.2015 w sprawie ewidencji gruntów i budynków obrębu Osobnica gmina Jasło.

 pdfInformacja

Informacja Starosty Jasielskiego z dnia 14.12.2015 w sprawie ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieklin gmina Dębowiec

pdfInformacja

 

Ogłoszenie o wycince drzew wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie drewna w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.

                                   pdf OGŁOSZENIE

   Ogłoszenie o sprzedaży drzew "na pniu" w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

              pdf  1- Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym

              pdf 2- Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży drewna

pdfOgłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” wraz z wykonaniem jego wycinki oraz uporządkowaniem terenu po wycince.

 

pdfInformacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją (wieś Osobnica)

pdfInformacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją (wieś Cieklin)

pdfObwieszczenie o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie aktualizacji i ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Cieklin

pdfObwieszczenie o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Osobnica

pdfZawiadomienie - w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

pdfZawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie Cieklin.

pdfZawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie Osobnica.

pdfZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - OSOBNICA 2

pdfZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - OSOBNICA 1

pdfInformacja o utrudnieniach w udostępnianiu materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pdfObwieszczenie o przetargu na wycinke drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna, z godnie z wykazem drzew stanwiącym załącznik do obwieszczenia.

pdfOgłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” wraz z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego dróg powiatowych oraz uporządkowaniem terenu po wycince

pdfOgłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu” wraz z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego dróg powiatowych oraz uporządkowaniem terenu po wycince

pdfDecyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości położonej na działce nr 1559/3, w gm. Dębowiec

pdfZawiadomienie o pisemny przetargu ofertowym na sprzedaż drzew "na pniu" wraz z wykonaniem ich wycinki z działki nr 1791/5 stanowiącej park w Trzcinicy oraz uporządkowaniem terenu po wycince.

pdfZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1565.

pdfZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1566.

pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1567.

pdfZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1905.

pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Zarzecze , gmina Dębowiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 38/5.

1.      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1565.

2.      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1566.

3.      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1567.

4.      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dębowiec, gmina Dębowiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1905.

5.      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Zarzecze , gmina Dębowiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 38/5.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj