Miejsce i termin składania ofert w postępowaniu:

Starostwo Powiatowe w Jaśle Rynek 18, Sekretariat Starosty pok. 314, do dnia 8 maja 2019r. do godz. 12:00.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf165.87 KBMagdalena Furman
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapdf710.49 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr 1doc64.00 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr_1pdf161.61 KBMagdalena Furman
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór) zał. nr 2doc45.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór) zał. nr_2pdf168.82 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr 3doc39.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr_3pdf159.79 KBMagdalena Furman
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych - zał. nr 4doc34.50 KBMagdalena Furman
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych - zał. nr_4pdf102.18 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych - zał. nr 5doc62.50 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych - zał. nr_5pdf156.82 KBMagdalena Furman
Dokumentacja projektowa - zał. nr 67z1.07 MBMagdalena Furman
Dokumentacja projektowa - zał. nr _67z7.34 MBMagdalena Furman
STWiORB - zal.nr 7pdf1.95 MBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna - zal-nr-8doc38.50 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna - zal-nr_8pdf106.57 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów - zał. nr 9doc30.50 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów - zał. nr_9pdf62.98 KBMagdalena Furman
Informacja z otwarcia ofertpdf35.88 KBMagdalena Furman
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpdf34.30 KBMagdalena Furman
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:32 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:33 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:33 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:34 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:34 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:35 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:35 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:36 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:36 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:37 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:37 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, kwiecień 2019 10:38 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, kwiecień 2019 10:38 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, kwiecień 2019 10:41 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:45 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:46 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:48 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:48 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:49 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:49 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, kwiecień 2019 10:50 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, kwiecień 2019 10:52 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08, maj 2019 14:09 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17, maj 2019 14:13 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 17, maj 2019 14:22 Magdalena Furman