Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, w holu na parterze budynku do urny oznaczonej nazwą postępowania w terminie do dnia 12.05.2020 r. do godziny 1200

 

 UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, w holu na parterze budynku do urny oznaczonej nazwą postępowania w terminie do dnia 14.05.2020 r. do godziny 1200

13-2020-zal-nr-6-dokumentacja_projektowa

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf3.83 MBMagdalena Furman
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapdf798.16 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr 1doc64.50 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr_1pdf157.13 KBMagdalena Furman
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór) zał. nr 2doc45.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór) zał. nr_2pdf168.56 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr 3doc39.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr_3pdf159.53 KBMagdalena Furman
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych - zał. nr 4doc35.00 KBMagdalena Furman
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych - zał. nr_4pdf100.88 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych - zał. nr 5doc86.50 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych - zał. nr_5pdf164.78 KBMagdalena Furman
STWiORB - zal.nr 7zip4.29 MBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna - zal-nr-8doc38.50 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna - zal-nr_8pdf106.31 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów - zał. nr 9doc31.00 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów - zał. nr_9pdf62.83 KBMagdalena Furman
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniupdf391.34 KBMagdalena Furman
Modyfikacja siwz nr 1pdf480.36 KBMagdalena Furman
Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 1pdf175.96 KBMagdalena Furman
Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2pdf160.73 KBMagdalena Furman
Załącznik do odpowiedzizip189.22 KBMagdalena Furman
Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 3pdf648.24 KBMagdalena Furman
Załącznik do odpowiedzizip271.17 KBMagdalena Furman
Uzupełnienie do odpowiedzi nr 3pdf251.94 KBMagdalena Furman
Informacja z otwarcia ofertpdf396.92 KBMagdalena Furman
Załącznik do informacji z otwarcia ofertdoc36.50 KBMagdalena Furman
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpdf363.65 KBMagdalena Furman
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:25 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:25 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:25 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:26 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:26 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:26 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:28 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:28 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:28 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:29 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:29 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:30 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:31 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:31 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:31 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:32 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:32 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:35 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27, kwiecień 2020 12:36 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, kwiecień 2020 10:19 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, kwiecień 2020 10:20 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, kwiecień 2020 10:20 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, kwiecień 2020 10:21 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, kwiecień 2020 10:22 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, kwiecień 2020 10:22 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05, maj 2020 13:02 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05, maj 2020 13:03 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, maj 2020 14:19 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, maj 2020 14:20 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11, maj 2020 09:46 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14, maj 2020 14:54 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14, maj 2020 14:54 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01, czerwiec 2020 09:42 Magdalena Furman