Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, Kancelaria Ogólna – pokój nr 34 (w holu na parterze budynku, do pojemnika oznaczonego nazwą postępowania) w terminie do dnia 03.07.2020 r. do godziny 12.00.

 

Ze względu na utrudniony dostęp do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Jaśle spowodowany stanem epidemii składając ofertę należy poinformować pracownika obsługi o tym fakcie aby uniknąć złożenia oferty w nieodpowiednim pojemniku (dokumenty składane do urn inne niż oferty poddane są kwarantannie). Koperta oferty powinna być prawidłowo i czytelnie opisana aby uniknąć pomyłki złożenia jej w nieodpowiednim miejscu. W przypadku składania oferty w inny sposób niż osobiście należy zwrócić uwagę osobom przekazującym oferty (kurier, listonosz, posłaniec itp.) o ww. utrudnieniach. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty do nieodpowiedniego pojemnika.

15-2020-zał_nr_6_dokumentacja_projektowa

 

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, Kancelaria Ogólna – pokój nr 34 (w holu na parterze budynku, do pojemnika oznaczonego nazwą postępowania) w terminie do dnia 10.07.2020 r. do godziny 12.00.

 

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, Kancelaria Ogólna – pokój nr 34 (w holu na parterze budynku, do pojemnika oznaczonego nazwą postępowania) w terminie do dnia 15.07.2020 r. do godziny 12.00

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniudocx26.39 KBMagdalena Furman
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapdf1.27 MBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr 1 doc798.67 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr_1 pdf798.67 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr 2doc45.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr_2pdf824.62 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr 3doc39.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu(wzór) zał. nr_3pdf803.67 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr 4 doc34.50 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr_4 pdf588.77 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych zał. nr 5 doc70.00 KBMagdalena Furman
STWiORB zał. nr 7zip831.51 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr 8doc38.50 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr_8pdf562.17 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór)m zał. nr 9 doc30.50 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr 9 pdf416.27 KBMagdalena Furman
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniupdf468.94 KBMagdalena Furman
Modyfikacja siwz nr 1 pdf688.34 KBMagdalena Furman
Odpowiedzi na pytania nr 1pdf1.08 MBMagdalena Furman
Załącznik do odpowiedzizip1.38 MBMagdalena Furman
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniupdf167.11 KBMagdalena Furman
Modyfikacja siwz nr 2pdf146.46 KBMagdalena Furman
Informacja z otwarcia ofertpdf887.64 KBMagdalena Furman
Załącznik do informacji z otwarcia ofertdoc36.00 KBMagdalena Furman
Załącznik do informacji z otwarcia ofertpdf840.02 KBMagdalena Furman
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpdf330.61 KBMagdalena Furman
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:00 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:01 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:01 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:05 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:06 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:06 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:07 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:08 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:08 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:09 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:09 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18, czerwiec 2020 13:11 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:17 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:18 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:19 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 13:19 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18, czerwiec 2020 13:21 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18, czerwiec 2020 13:22 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18, czerwiec 2020 14:01 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01, lipiec 2020 14:08 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01, lipiec 2020 14:08 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01, lipiec 2020 14:09 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01, lipiec 2020 14:09 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07, lipiec 2020 13:55 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07, lipiec 2020 13:56 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07, lipiec 2020 13:56 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15, lipiec 2020 14:48 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15, lipiec 2020 14:48 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, sierpień 2020 14:28 Magdalena Furman