Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38 - 200 Jasło, w holu na parterze budynku do pojemnika oznaczonego nazwą postępowania w terminie do 10.08.2020r. do godziny 12:00.

Ze względu na utrudniony dostęp do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Jaśle spowodowany stanem epidemii, składając ofertę należy poinformować pracownika obsługi o tym fakcie aby uniknąć złożenia oferty w nieodpowiednim pojemniku (dokumenty składane do urn inne niż oferty poddane są kwarantannie). Koperta oferty powinna być prawidłowo i czytelnie opisana aby uniknąć pomyłki złożenia jej w nieodpowiednim miejscu. W przypadku składania oferty w inny sposób niż osobiście należy zwrócić uwagę osobom przekazującym oferty (kurier, listonosz, posłaniec itp.) o ww. utrudnieniach. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty do nieodpowiedniego pojemnika.

 

19 - 2020-zał. nr 6 - dokumentacja projektowa - Pobierz

19 - 2020 - zał. nr 7 - STWiORBPobierz

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf748.43 KBMagdalena Furman
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapdf1.25 MBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr 1doc64.50 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr_1pdf782.06 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr 2doc45.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr_2pdf820.18 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr 3doc39.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr_3pdf799.55 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr 4doc35.00 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr_4pdf588.44 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr 5doc70.00 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr_5pdf401.62 KBMagdalena Furman
Dokumentacja projektowa zał. nr 6 docx11.12 KBMagdalena Furman
STWiORB zał. nr 7docx11.18 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr 8doc38.50 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr_8pdf563.71 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr 9doc31.00 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr_9pdf417.60 KBMagdalena Furman
Pytania i odpowiedzi nr 1docx20.56 KBPaweł Krajciewicz
Informacja z otwarcia ofertpdf715.34 KBPaweł Krajciewicz
Załącznik do informacji z otwarcia ofertdoc36.50 KBPaweł Krajciewicz
Załącznik do informacji z otwarcia ofertpdf845.88 KBPaweł Krajciewicz
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpdf192.94 KBMagdalena Furman
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:30 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:31 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:32 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:33 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:33 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:34 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:34 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:35 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:35 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:38 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:39 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:39 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:44 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:47 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:47 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:48 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:48 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 12:49 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 22, lipiec 2020 13:01 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 22, lipiec 2020 13:02 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 22, lipiec 2020 13:21 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 22, lipiec 2020 13:23 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 22, lipiec 2020 13:23 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 22, lipiec 2020 13:24 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, sierpień 2020 10:57 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, sierpień 2020 10:58 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10, sierpień 2020 13:24 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20, sierpień 2020 13:35 Magdalena Furman