Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, w holu na parterze budynku do pojemnika oznaczonego nazwą postępowania w terminie do dnia 18.08.2020 r. do godziny 12.00.

Ze względu na utrudniony dostęp do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Jaśle spowodowany stanem epidemii, składając ofertę należy poinformować pracownika obsługi o tym fakcie aby uniknąć złożenia oferty w nieodpowiednim pojemniku (dokumenty składane do urn inne niż oferty poddane są kwarantannie). Koperta oferty powinna być prawidłowo i czytelnie opisana aby uniknąć pomyłki złożenia jej w nieodpowiednim miejscu. W przypadku składania oferty w inny sposób niż osobiście należy zwrócić uwagę osobom przekazującym oferty (kurier, listonosz, posłaniec itp.) o ww. utrudnieniach. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty do nieodpowiedniego pojemnika.

 

 

18-2020-zał. nr 6 - dokumentacja-projektowa Pobierz

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf3.26 MBMagdalena Furman
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapdf8.12 MBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr 1doc65.50 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr_1pdf776.77 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr 2doc45.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr_2pdf820.13 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr 3doc39.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr_3pdf799.52 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr 4doc35.00 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr_4pdf683.10 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr 5doc71.00 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr_5pdf336.48 KBMagdalena Furman
Dokumentacja projektowa zał. nr 6docx11.16 KBMagdalena Furman
STWiORB zał. nr 7zip105.59 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr 8doc38.50 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr_8pdf562.32 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr 9doc31.00 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr_9pdf514.05 KBMagdalena Furman
PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGOpdf449.77 KBPaweł Krajciewicz
Informacja z otwarcia ofertpdf153.57 KBMagdalena Furman
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpdf181.55 KBMagdalena Furman
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:23 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:24 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:24 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:24 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:25 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:25 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:25 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:26 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:26 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:26 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:27 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:27 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, lipiec 2020 11:28 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:31 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:31 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:31 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:32 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:32 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 11:32 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, lipiec 2020 11:36 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, lipiec 2020 11:37 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, sierpień 2020 14:04 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 18, sierpień 2020 15:08 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 11:31 Magdalena Furman