Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38 - 200 Jasło, w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 34 - parter), w terminie do 15 września 2020r. do godz. 12:00. 

 

20-2020-zal-nr-6-dokumentacja-projektowaPobierz

20-2020-zal-nr-7-STWiORBPobierz

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf777.92 KBMagdalena Furman
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapdf1.34 MBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr 1doc69.50 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr_1pdf860.90 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr 2doc45.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr_2pdf819.52 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr 3doc39.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr_3pdf798.88 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr 4doc36.50 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr_4pdf581.70 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr 5adoc64.50 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr_5apdf522.33 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr 5bdoc72.50 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr_5bpdf537.94 KBMagdalena Furman
Dokumentacja projektowa zał. nr 6docx11.11 KBMagdalena Furman
STWiORB zał. nr 7docx11.29 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr 8doc38.50 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr_8pdf562.32 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr 9doc30.50 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr_9pdf409.30 KBMagdalena Furman
Odpowiedzi na pytania nr 1pdf501.82 KBMagdalena Furman
Odpowiedzi na pytania nr 2pdf166.18 KBMagdalena Furman
Odpowiedzi na pytania nr 3pdf535.63 KBMagdalena Furman
Modyfikacja siwz nr 1 pdf150.70 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr 1 - NOWYdoc69.50 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr_1 - NOWYpdf861.02 KBMagdalena Furman
Informacja z otwarcia ofertpdf793.58 KBMagdalena Furman
Załącznik do informacji z otwarcia ofertdoc37.50 KBMagdalena Furman
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpdf716.66 KBMagdalena Furman
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:04 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:04 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:05 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:05 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:05 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:06 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:06 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:06 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:06 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:07 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:07 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:07 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:08 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:08 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:12 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, sierpień 2020 14:13 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:14 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:15 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:15 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:15 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, sierpień 2020 14:16 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, sierpień 2020 14:25 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, sierpień 2020 14:25 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, sierpień 2020 14:26 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, sierpień 2020 14:27 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, wrzesień 2020 13:53 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, wrzesień 2020 14:13 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, wrzesień 2020 14:13 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, wrzesień 2020 14:14 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, wrzesień 2020 14:14 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, wrzesień 2020 14:15 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, wrzesień 2020 14:05 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, wrzesień 2020 14:05 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, październik 2020 13:37 Magdalena Furman