Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Rynek 18, 38 - 200 Jasło w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 34 - parter), w terminie do 17 września 2020r. do godz. 12:00.

 

21-2020-zal-nr-6-dokumentacja-projektowa Pobierz

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf286.24 KBMagdalena Furman
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapdf1.04 MBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr 1doc61.00 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr_1pdf702.69 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr 2doc44.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr_2pdf720.82 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr 3doc40.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr_3pdf701.06 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr 4doc35.00 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr_4pdf511.54 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr 5doc64.50 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr_5pdf531.34 KBMagdalena Furman
STWiORB zał. nr 7zip172.39 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr 8docx17.33 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr_8pdf428.97 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr 9doc30.50 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr_9pdf410.13 KBMagdalena Furman
Odpowiedzi na pytania nr 1pdf177.98 KBMagdalena Furman
Informacja z otwarcia ofertpdf335.33 KBMagdalena Furman
Załącznik do informacji z otwarcia ofertpdf547.29 KBMagdalena Furman
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpdf300.63 KBMagdalena Furman
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:49 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:50 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:50 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:50 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:51 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:51 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:51 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:52 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:52 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:52 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:53 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:53 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 02, wrzesień 2020 11:54 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:55 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:55 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:56 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:56 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:57 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:57 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02, wrzesień 2020 11:57 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 02, wrzesień 2020 12:00 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 02, wrzesień 2020 12:00 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, wrzesień 2020 13:56 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17, wrzesień 2020 13:51 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17, wrzesień 2020 13:51 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15, październik 2020 08:56 Magdalena Furman