Informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony dotyczący zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanej przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przetarg jest organizowany przez Lidera Projektu Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową "Pax-Naftobudowa" w Jaśle.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna pod adresem:

http://sm-paxnb.pl/news/przetargi

 

Informujemy, że została dokonana modyfikacja SIWZ. Został wydłużony termin składania ofert.  Dokumenty dostępne są pod adresem:

http://sm-paxnb.pl/news/przetargi/przetarg-nieogranoczony-modyfikacja-siwz

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 29, maj 2019 13:13 Magdalena Furman