Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Rynek 18, 38 - 200 Jasło, w Kancelarii Ogólnej pokój nr 34 (parter) w terminie do 15 września 2020r. do godz. 11.00.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf626.48 KBMagdalena Furman
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapdf924.77 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr 1doc58.50 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr_1pdf713.28 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr 2doc43.50 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr_2pdf718.47 KBMagdalena Furman
Formularz cenowy zał. nr 3doc56.50 KBMagdalena Furman
Formularz cenowy zał. nr_3pdf535.10 KBMagdalena Furman
Informacja z otwarcia ofertpdf731.31 KBMagdalena Furman
Załącznik do informacji z otwarcia ofertdoc36.50 KBMagdalena Furman
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpdf766.08 KBMagdalena Furman
Informacja o unieważnieniu postępowaniapdf158.13 KBMagdalena Furman
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, wrzesień 2020 14:52 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, wrzesień 2020 14:53 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, wrzesień 2020 14:53 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, wrzesień 2020 14:54 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, wrzesień 2020 14:54 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, wrzesień 2020 14:55 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, wrzesień 2020 14:55 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, wrzesień 2020 14:56 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, wrzesień 2020 14:56 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, wrzesień 2020 14:08 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, wrzesień 2020 14:08 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02, październik 2020 08:27 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02, październik 2020 08:28 Magdalena Furman